VAKİT, DUA VAKTİ  

VAKİT, DUA VAKTİ  
Elhamdü lillahi rabbil âlemin.
Vel âkibetü lil müttakin.
Velâ udvane illa alez zalimin.
Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn.
Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.
Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.
Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri “oku” olan, âlemlerin RABBİ ALLAH’ım.
Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ.
Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ.
Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.
Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık.
Ey Kerim ve Rahim olan RABBİMİZ!
Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.
Biliyoruz, layık değiliz, yüzümüz yok, hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.
Ey “ol” emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız âlemleri yaratan ve “yok ol” emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, Rahman ve Rahim olan ALLAH’ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur.
“Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle.
Şu mübarek gün ve geceler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı ve Peygamberler şehri Kudüs’ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah’ım.
Ya Rab. Miracın basamağı Mescid-i Aksa’yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah’ım.
Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah’ım. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah’ım.”
YA RAB..!
Dünyanın neresinde olursa olsun açlık ve sıkıntı çeken,ezilen ve zülme uğrayan Müslüman kardeşlerimizede yardim eyle.
En kısa zamanda bu sıkıntılardan kurtulmalarını nasibu müesser eyle.
Ya Rabbi! Cümlemize vicdan genişliği lutfet.
Kalplerimize inşirah bahşet.
Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl,
Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allahım !
Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider.
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver.
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.
EY KORUYUP KOLLAYAN YÜCELER YÜCESİ..!
Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme..
Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla
Muâmele eyle..
Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden,
Ahiret azabından,
Kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden,
Fâcir kimselerin komplolarından,
Düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden,
Bozguncuların kırıp dökmelerinden
Ve Bu devirdeki bütün;
FİRAVUNLARIN,
NEMRUTLARİN,
YEZİDLERİN,
DECCALLARIN,
ZALİMLERİN, ve
DESPOTLARIN
zulmünden,
Sen bizleri, ülkemizi
ümmeti Muhammed’i ve tüm mağdur ve mazlum olanlari
Muhafaza buyur ya Rabbi!
Ya Rabbi ülkemize ve islam alemine birlik ve düzen bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.
Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım!
‘’Bana dua edin,duanızı kabul edeyim.’’ ‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim.’’ buyuruyorsun.
Bizim şu âcizane, hâlisane duamıza icabet eyle,
Bizi zatına kul, habibine ümmet olanlardan eyle,
En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi.
Bizi, hakkı bilip hakka tabi olanlardan; batılı da batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle.
Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet-i Rahman’a kavuşanlardan eyle.
Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle.
Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle.
Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle YA RABBİ.
ALLAHIM;
Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle.
O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle.
Şüphesiz sen vaadinden dönmesin.
Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle.
Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seniyyelerini yaşayanlardan eyle.
Livaü’l-hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle.
O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle.
Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle.
Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle.
Fahr-i kâinat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefaatine bizi de nail eyle.
Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle.
Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ.
ALLAHIM;
Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.
Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.
Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle.
Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.
Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.
Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.
Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.
ALLAHIM;
Kur’an-ı Kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle.
Bizi, Kur’an-ı Kerim’i okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle.
Kur’an-ı Kerim’i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahirette şefaatçi eyle
.
Bize, Kur’an-ı Kerim’in saadetini, selametini nail eyle.
Bizi, Kur’an-ı Kerim’in kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.
ALLAHIM;
Bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Bize daima helal olan şeyleri nasib et ki, harama düşmeyelim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasib et ki, günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki, senden başkasına muhtaç olmayalım ya Rabbi.
Bizi, son nefesimizde, iman ile İslam ile Kur’an ile, göçenlerden eyle.
Kelime-i şehadeti söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle.
Dar-ı bekâya aşk ile vecd ile heyecan ile neşe ile gidenlerden eyle.
Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle.
Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ.
ALLAHIM;
Yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle.
Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkânlarını lütfeyle.
Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel-i sâlih işleyenlerden eyle.
Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.
Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle.
İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.
Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle.
Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ.
ALLAHIM;
Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle.
Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle.
Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle.
Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahid olan güzel kullarından eyle.
Bizi, senin yolunda malıyla, canıyla, ilmiyle, her şeyiyle cihad eden; son nefesinde şehadet şerbeti içen kullarından eyle.
Bizi, huzurundan boş çevirme, lütfunu nail eyle YA RABBİ.
ALLAHIM..!
Hastalarımıza,hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle, Dertlilerimize devalar ihsan eyle,Borçlularımıza da helal yollarda ödeme imkanları nasip eyle,Ümmeti Muhammedi görünüp, görünmez kazalardan,belalardan ve musibetlerden muhafaza eyle,Amellerimizi makbul eyle,Ticaret erbabı kardeşlerimizin kasalarına,keselerine ve ömürlerine bereketler ihsan eyle. Helal yollardan kazanıp,senin razı olduğun yollarda harcamayı hepimize nasibu müesser eyle.                                                        Her türlü zararlardan,fitnelerden,fesatlardan,kem sözlerden,nazarlardan,şeytanın şerrinden,şeytanlaşmış insanların şerrinden hepimizi ve ümmeti Muhammedi hıfsu iman eyle.
ALLAHIM;
Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle.
Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle.
Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle.
Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle.
Hayırları feth eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayr eyle.
Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.
Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle.
Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle.
YA RAB..!
Dualarımızın özü şudur ki ; Sevgili peygamberimiz senden hangi hayırları murad etmişse bizde onları istiyoruz. Efendimiz hangi kötülüklerden sana sığınmışsa bizde onlardan sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle. Efendimiz Hazret-i Muhammed’e,
Muallâ aile efradına
Ve bütün Ashab-ı Güzînine
Salât u selam ederek, dualarımızı kabul buyur ya Rabbi..!
Amin amin amin
Velhamdü Lillahi Rabbil Alemin el-fatiha…
Selam ve dua ile..
Bünyamin koca( Bkoca0355@bedirhaber.com )

YORUM ALANI

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.