Bedir Haber

RAMAZAN-I ŞERİF VE ORUÇ İBADETİ

RAMAZAN-I ŞERİF VE ORUÇ İBADETİ
Bünyamin koca( Bkoca0355@bedirhaber.com )
138 views
07 Nisan 2022 - 0:14

Ramazan sözcüğü, Kur’an’da bir kere geçmiş ve onda da Ramazan ayı kastedilmiştir. Bu ay Kur’an’da ismi açıkça geçen ve değer verilen tek aydır:

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.
İslamın binasını teşkil eden temel esaslarından ve en büyük erkanından birisi de Ramazan orucudur.
Ramazan:  Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed’ e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır.
Oruç da namaz gibi bedenî ibâdettir.
Bu ibâdetin en başta gelen özelliği, insanları kötülüklerden alıkoyması, nefsin azgın istek ve arzûlarını gemlemesidir.
Oruç sadece Allah’ın rızası için imsak vaktinden güneş batıncaya (iftar vaktine) kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Akıllı, buluğ çağına erişmiş Müslüman’ın Ramazan orucunu tutması farzdır.
Orucun insanı kötü meyillerden koruması sebebiyledir ki, Resûlüllah Efendimiz ( s.a.v ) bekâr gençlere, şehevî hislerin baskısından kurtulmak için oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Orucun şehevî duyguları teskîn ettiği, bugün ilmen de kabûl edilen bir gerçektir.
Oruç gizli yapılan ve pek faziletli olan bir ibadettir.Orucun sevabi her türlü ölçülerin üstündedir.
 
Orucun vücut sağlığı açısından taşıdığı önemi Peygamberimiz hadîs-i şerîflerinde şu şekilde beyan buyurmuşlardır:
 
Oruç tutun! Vücudunuz sağlam (ve sıhhatli) olsun.
Her şey’in bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı da oruçtur.
Yani, zekâtı vermek, nasıl malı ve malın pisliğini giderip temizliyorsa, oruç da vücudu temizleyip vücuttaki zehirleri, fazlalıkları bertaraf eder; insanı hastalıklardan kurtarır.
Oruç tutmak, İslâm’ın dayandığı 5 temel esastan birisidir.
Aynı zamanda, İslâm şeâirlerinin de büyüklerindendir. Medine’de hicretten 1.5 yıl sonra, Şaban ayının 10. günü farz kılınmıştır. Farziyyeti, Kitab, Sünnet ve İcma’ ile sâbittir.
Kuran’ı kerimde 12 ayette oruç zikredilmistir.
Ramazan ayında oruç tutma emri ve onunla ilgili hükümlerin çoğu, Bakara suresinde zikredilmiştir.
Allah’u Teala Hazretleri oruçla ilgili ayetlerde Şöyle buyrulmaktadır.  
 
Bakara Suresi, 183. ayet:
Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız.
 
Bakara Suresi, 184. ayet:
(Oruç) Sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (tutsun). Zor dayanabilenlerin üzerinde bir yoksulu doyuracak kadar fidye (vardır). Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız, -eğer bilirseniz-sizin için daha hayırlıdır.
 
Bakara Suresi ,185.ayet: 
O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır.
Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa,başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).
 
Bakara Suresi, 187. ayet :
 Oruc gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı.
Artık onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için  yazdıklarını dileyin. Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın.
Mescidlerde itikafta olduğunuz zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın.
Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır, (sakın) onlara yanaşmayın. İşte Allah, insanlara ayetlerini böylece açıklar; umulur ki sakınırlar.
Resulullah ( S.A.V ) Efendimiz de Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardir:
Kim mazeretsiz olarak Ramazan’dan bir gün oruç yerse, ebediyyen oruç tutsa da onu ( hakkıyla ) kaza etmiş olmaz. [ Tirmizi ]
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki:
Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluştur. (Camiussağir – 2818)
Oruçlu bir kimse, mükafat olarak Allah-u Teala’nin rahmeti ile karşı karşıya gelmekle vadolunmustur.
Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir.
Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir.
Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir.
Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur.
Cehennemden azat olur.
O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.
Diğer bir hadîs-i kudsîde ise şöyle buyurulur:
Her iyiliğe karşı, 10 mislinden 700 misline kadar mükâfat vardır.
Ancak orucun mükâfatı bu ölçünün dışındadır.
Çünkü  Ademoglunun işlediği her is kendisinindir,
Fakat oruç benimdir, onun mükafatını ben vereceğim.
[ Buhari ]
Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, her hayır ve ibâdet için 10 haseneden 700 haseneye kadar belli bir sevab takdir edildiği halde, oruç için sevab miktarı hudutsuz tutulmuştur.
Onun mükâfatını takdir etmeyi de,
Allah Teâlâ meleklerine bırakmayıp kendi Zât-ı Akdesine saklamıştır.
Bu yüzden mü’minler kıyâmet günü, tutmuş oldukları oruca karşılık, hiç ummadıkları miktarda büyük sevaplar ile karşılaşabileceklerdir.
 
Oruç tutan kimselerin nâil oldukları yüksek fazilet ve şerefli mevki bâzı hadîslerde şu şekilde işâret buyurulur:
Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennete) yalnız oruçlular girerler.
Onlardan başka hiçbir kimse giremez.
(Kıyâmet gününde)
Oruçlular nerede? diye nidâ edilir.
Oruçlular kalkıp girerler. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık hiç kimse o kapıdan içeri giremez.
Sevgili Peygamberimizden Orucun fazileti ile ilgili birçok hadis bizlere ulaşmıştır.
Dünya ve ahiret hayatı için bizlere birçok müjdeler içeren bu hadislerden birkaçını sizlerle paylaşmak isterim.
Oruclunun iki sevinci vardir:
Iftar ettiği zamanki sevinci, bir de Rabbine kavuştuğu zamanki sevinci.
[ Müslim ]
 
Ramazan-ı şerif’in girmesiyle rahmet için cennet kapıları açıldığı ve yasaklardan sakinma sebebiyle cehennem kapıları kapandığı gibi şeytanlarda zincir ile bağlı ve hapsolunurlar. [ Buhari – Müslim ]
Şurası da açıklanmalıdır ki bu sayılan faziletler oruçlarini islami emirlere uygun olarak tutanlar içindir.
Yoksa nefse köle olanlar ıçin değil, Velev ki seytanlari mahpus olsun yine hayra mazhar olamazlar.
 
Selman-ı Farisiden nakledilen hadisin tamamı şöyledir:
Rasulullah aleyhissalatü vesselam Şaban ayının son günü bize hitap etti ve şöyle buyurdu:
– Ey insanlar! Size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay, mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı ve gecesini de nafile ibadetlerle değerlendirmenizi istemiştir.
Bu ay sabır ayıdır.
Sabrın sevabı ise, cennettir.
Bu ay, hayır ve iyilik ayıdır, müminin rızkının arttığı bir aydır.
Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun için de olur.
(Sahabiler) dediler ki:
– Hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulamayabiliriz?
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki:
– Allah, bu sevabı, oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettiren kimse için de verecektir.
Bu ayda dört hasleti çoğaltın: Bunlardan iki tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz, iki tanesine de ihtiyacınız vardır.
Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet: Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeniz ve ondan af dilemeniz (istiğfar etmeniz)dir.
Hep muhtaç olduğunuz iki haslet ise, Allah’tan cenneti istersiniz ve cehennemden O’na sığınırsınız.
Hz. Resulullah (s.a.s) Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor.
Her kim  yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa ,
Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez.
Bu konuda; İmam Gazali oruç tutanları üç mertebeye ayırmıştır.
Avamın Orucu: Bu oruç, mide ve tenâsül uzvunu şehvetlerden sakındırmaktır. Yani yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan sakınmaktır.
Havass Orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sâir âzaları günahlardan uzak tutmaktan ibarettir.
Ahass’ul-Havass’ın Orucu: Kalbi, dünyevî düşüncelerden tamamen arındırıp Allah’tan başka herşeyi kalpten uzaklaştırmaktır.(9)
 Diğer bir hadîs-i kudsîde ise şöyle buyurulur:

Ramazan ayının orucu, on ay oruç tutmaya, ondan sonraki altı gün orucu da iki ay oruç tutmaya bedeldir.İşte bu, senelik oruç gibidir. [ Ahmed bin Hanbel ]

Hadis-i şerifte Ramazan orucundan sonra tutulması tavsiye edilen altı günlük oruç, Şevval orucudur.

Ramazanda nefsimizi terbiye etmek ve Ramazan ayını  güzel bir şekilde değerlendirmek  için manevi bir  programın ana unsurları;

Evimizde üç şeye çeki düzen vereceğiz:
📍Televizyona
📍İnternete
📍Telefona 

Evimizde üç şeyi yasaklayacağız:

📍Gıybet

📍Tartışma

📍Küskünlük

Evimizde üç şeye devam edeceğiz:
📍Cemaatle namaza
📍Kur’an tilavetine
📍Haftalık sohbete
Evimizde üç şeyi çoğaltacağız:
📍Dua
📍İstiğfar
📍Zikir 

Evimizde üç şeyi azaltacağız:

📍Çok yemeyi

📍Çok uyumayı

📍Çok konuşmayı

Evimizde üç huyu terk edeceğiz:

  📍Kınamayı

  📍 Eleştiriyi

  📍İğnelemeyi

Evimizde üç huyu kazanacağız:

📍Yumuşak huyluluk

📍Kolaylaştırıcılık

📍Bağışlayıcılık

Evimizde üç şeyden kaçınacağız:

📍Kalp kırmaktan

📍Ayıp araştırmaktan

📍Kul hakkına girmekten

Evimizde üç şeyi ihmal etmeyeceğiz:

📍Helalleşmeyi
📍Özür dilemeyi
📍Teşekkür etmeyi 

Evimizde üç bağlantıyı kesmeyeceğiz:

📍Akrabalarla
📍Komşularla
📍Gariplerle 

Evimize üç şeyi sokmayacağız:

📍Faizi

📍Haksız kazancı

📍Haram katkılı gıda maddelerini

Evimize üç duanın girmesine gayret edeceğiz:

📍Anne ve babalarımızın duası,
📍Gariplerin duası
📍Salihlerin duası 

Evimizde üç şeyi teşvik edeceğiz:

📍Sabrı

📍Şükrü

📍Kanaati

Evimizde üç şeyi bırakmayacağız:

📍Okumayı

📍Öğrendiklerimizle amel etmeyi

📍Anladiklarimizi anlatmayı

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yönеldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim.
Hoşgeldin Ya Şеhr-i Ramazan.
Bünyamin KOCA
Selam ve dua ile
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
หนัง JAV UNCENSOREDหนังAV JAV JAPANXXX หนังโป๊ญี่ปุ่น หนังXXX หนังหนังav ดูหนังโป๊ญี่ปุ่น หนังxญี่ปุ่นหนังAV JAV หนังโป๊ญี่ปุ่น หนัง JAV CENSOREDtürk ifşatürk pornoหนังavหนัง JAV CENSOREDหนัAV JAV JAPANXXX หนังป๊ญี่ปุ่น หนังXXX หนัง Rate R HD

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

maltepe evden eve nakliyat

ensest porno