Bedir Haber

HER ZAMAN VE MEKANDA ALLAH’I ANMANIN FAZİLETİ

HER ZAMAN VE MEKANDA ALLAH’I ANMANIN FAZİLETİ
Cemalettin YAZICI( cemalettin.yazici@bedirhaber.com )
1.093 views
26 Ağustos 2019 - 20:43

Değerli okurlarım uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Hayat her halükârda devam etmekte olup, insanın imtihanı da durmamaktadır. Hayatımızı devam ettirirken Rabbimizi unutmamak ve hatırlamanın daimî olması elzemdir. Zikir; Allah’ı bütün Esma-i Hüsna’sıyla anmak, O’nun (cc) rehberliğine sığınmaktır. Gece-gündüz, ayakta, oturarak, yatarak, abdestli-abdestsiz olarak Allah anılabilir. En faziletli zikir; kalp ve dille birlikte yapılan zikirdir yani dilin kalpte olanı ortaya koymasıdır. Daha sonra kalp ile ardından da dil ile yapılan zikir gelir. Ayrıca Allah’ı tesbih ve tazime, hamd ve şükre dair sözleri söylemek dilin zikri, Allah’a inanmak, O’nun (cc) zât ve sıfatlarına delâlet eden delilleri, emir ve yasaklarının mana ve hikmetlerini, yaratıklarının sırlarını düşünmek kalbin zikri, emredileni yerine getirip yasaklardan kaçınmak da organlarımızın zikridir.
Rabbimiz birçok ayette kendisini zikredenleri övmektedir.
“…Allah’ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir…” (Ankebut, 29/45)
“Ey inananlar! Allah’ı çokça zikredin ve O’nu sabah-akşam tesbih edin.” (Ahzab, 33/41-42)
“Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden, sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma…” (Araf, 7/205)
“…Allah’ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz.” (Cuma, 62/10)
“…Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.” (Rad, 13/28)
“Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!” (Bakara, 2/152)
Ayrıca Peygamberimiz (sas) bu konuda birçok hadisiyle bizi aydınlatmaktadır:
Peygamberimizin (sas) hadislerinde, zikrin önemine ve zikir ehlinin faziletlerine işaret edilmiştir. Zikir halkaları ise Cennet bahçelerine benzetilmiştir. En hayırlı amelin Allah’ı zikretmek olduğu, zikrin altın ve gümüş infak etmekten, düşmanla savaşmaktan bile üstün sayıldığı kaydedilmiştir.
Ebu Hüreyre’de (ra):
“Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över.” (Müslim, Zikir 39)
Bir kutsi hadiste ise:
“Kulum beni bir toplulukta anarsa ben de onu daha hayırlı bir toplulukta anarım.”
(Müslim, Zikir 18)
Ebu Hüreyre (ra):
“Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: ‘Sübhânallahi ve bi–hamdihi sübhânallahi’l–azîm.’ Ben Allah’ı kendisine yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim. Ben Yüce Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim” (Müslim, Zikir 31)
Ebu Hüreyre (ra):
“’Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber.’ demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.” (Tirmizi, Daavat 128)
Ebu Hüreyre’de (ra):
“Bir kimse her gün 100 defa, ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ derse, on köle azat etmiş kadar sevap kazanır; ona 100 iyilik sevabı yazılır, yüz günahı bağışlanır. Bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Ayrıca bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.”
Resul–i Ekrem (sas) sözüne şöyle devam etti:
“Bir kimse günde 100 defa sübhânallâhi ve bi–hamdihî derse, onun günahları denizköpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.” (Müslim, Zikir 28)
Ebu Eyüb el–Ensari’den (ra):
“Bir kimse on defa, ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir’ derse, Hz. İsmail’in (as) soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.” (Müslim, Zikir 30)
Ebu Zer (ra) şöyle dedi: Resulullah (sas) bana:
“Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, ‘Sübhânallahi ve bi–hamdihi’ demektir” buyurdu. (Müslim, Zikir 85)

Değerli dostlarım her ne işle ve hangi meslekle meşgul olursak olalım mutlaka Rabbimizle irtibatı koparmama adına O’nu (cc) anmak en önemli ibadetlerden birisidir.

“YAZININ SESLİNDİRMESİ”

Değerli okurlarım uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Hayat her halükârda devam etmekte olup, insanın imtihanı da durmamaktadır. Hayatımızı devam ettirirken Rabbimizi unutmamak ve hatırlamanın daimî olması elzemdir. Zikir; Allah’ı bütün Esma-i Hüsna’sıyla anmak, O’nun (cc) rehberliğine sığınmaktır. Gece-gündüz, ayakta, oturarak, yatarak, abdestli-abdestsiz olarak Allah anılabilir. En faziletli zikir; kalp ve dille birlikte yapılan zikirdir yani dilin kalpte olanı ortaya koymasıdır. Daha sonra kalp ile ardından da dil ile yapılan zikir gelir. Ayrıca Allah’ı tesbih ve tazime, hamd ve şükre dair sözleri söylemek dilin zikri, Allah’a inanmak, O’nun (cc) zât ve sıfatlarına delâlet eden delilleri, emir ve yasaklarının mana ve hikmetlerini, yaratıklarının sırlarını düşünmek kalbin zikri, emredileni yerine getirip yasaklardan kaçınmak da organlarımızın zikridir.
Rabbimiz birçok ayette kendisini zikredenleri övmektedir.
“…Allah’ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir…” (Ankebut, 29/45)
“Ey inananlar! Allah’ı çokça zikredin ve O’nu sabah-akşam tesbih edin.” (Ahzab, 33/41-42)
“Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden, sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma…” (Araf, 7/205)
“…Allah’ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz.” (Cuma, 62/10)
“…Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.” (Rad, 13/28)
“Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!” (Bakara, 2/152)
Ayrıca Peygamberimiz (sas) bu konuda birçok hadisiyle bizi aydınlatmaktadır:
Peygamberimizin (sas) hadislerinde, zikrin önemine ve zikir ehlinin faziletlerine işaret edilmiştir. Zikir halkaları ise Cennet bahçelerine benzetilmiştir. En hayırlı amelin Allah’ı zikretmek olduğu, zikrin altın ve gümüş infak etmekten, düşmanla savaşmaktan bile üstün sayıldığı kaydedilmiştir.
Ebu Hüreyre’de (ra):
“Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över.” (Müslim, Zikir 39)
Bir kutsi hadiste ise:
“Kulum beni bir toplulukta anarsa ben de onu daha hayırlı bir toplulukta anarım.”
(Müslim, Zikir 18)
Ebu Hüreyre (ra):
“Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: ‘Sübhânallahi ve bi–hamdihi sübhânallahi’l–azîm.’ Ben Allah’ı kendisine yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim. Ben Yüce Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim” (Müslim, Zikir 31)
Ebu Hüreyre (ra):
“’Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber.’ demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.” (Tirmizi, Daavat 128)
Ebu Hüreyre’de (ra):
“Bir kimse her gün 100 defa, ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ derse, on köle azat etmiş kadar sevap kazanır; ona 100 iyilik sevabı yazılır, yüz günahı bağışlanır. Bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Ayrıca bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.”
Resul–i Ekrem (sas) sözüne şöyle devam etti:
“Bir kimse günde 100 defa sübhânallâhi ve bi–hamdihî derse, onun günahları denizköpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.” (Müslim, Zikir 28)
Ebu Eyüb el–Ensari’den (ra):
“Bir kimse on defa, ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir’ derse, Hz. İsmail’in (as) soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.” (Müslim, Zikir 30)
Ebu Zer (ra) şöyle dedi: Resulullah (sas) bana:
“Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, ‘Sübhânallahi ve bi–hamdihi’ demektir” buyurdu. (Müslim, Zikir 85)

Değerli dostlarım her ne işle ve hangi meslekle meşgul olursak olalım mutlaka Rabbimizle irtibatı koparmama adına O’nu (cc) anmak en önemli ibadetlerden birisidir.

“YAZININ SESLİNDİRMESİ”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
หนัง JAV UNCENSOREDหนังAV JAV JAPANXXX หนังโป๊ญี่ปุ่น หนังXXX หนังหนังav ดูหนังโป๊ญี่ปุ่น หนังxญี่ปุ่นหนังAV JAV หนังโป๊ญี่ปุ่น หนัง JAV CENSOREDtürk ifşatürk pornoหนังavหนัง JAV CENSOREDหนัAV JAV JAPANXXX หนังป๊ญี่ปุ่น หนังXXX หนัง Rate R HD

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

maltepe evden eve nakliyat

ensest porno