SON DAKİKA

Bedir Haber

Genç Adam!..

Genç Adam!..
19 okuma
25 Kasım 2016 - 7:22

Gençlik, hayatımızın en güzel ve en verimli zaman dilimidir. Gençlik, Yüce Allah’ın biz kullarına bahşettiği en büyük nimetlerden ve ömrün en önemli çağlarından biridir. Gençlerimiz ümidimiz ve geleceğimizdir. Geleceğini düşünen milletler yatırımlarının önemli bir kısmını gençliğin eğitim ve öğretimi için yaparlar. Onların başarısı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar.

O halde, iyi bir genç kimdir?
Veya iyi bir genç nasıl olmalıdır?

İyi bir genç, her şeyden önce güçlü bir imana, sağlam bir itikada sahip olmalıdır. Ancak böyle bir imana sahip olan bir genç haddi aşmaz, yanlış yollara düşmez, istikamet üzere olur. Çünkü o yapıp ettiklerinin hesabını bir gün mutlaka Allah’a vereceğine inanarak adım atar. Böyle bir inanca sahip olan genç en çok, kendisini yaratıp sayısız nimetler veren Rabbini sever ve sadece O’na kul olur.

Son Peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v)’ i kendisine örnek alır. Dünyaya O’nun baktığı gibi bakar. Sade, temiz, disiplinli ve güzel bir hayat tarzını benimser. Haramlardan uzak bir hayat yaşar. İçkiden, kumardan, zinadan nefret eder. İftiradan, gıybetten, dedikodudan hoşlanmaz. Çok çalışır. Helal kazanır, helal yerlere harcar. Sevgi doludur; Ana-babasını, vatanını, milletini, bayrağını ve bütün Müslümanları çok sever. Yakınlarını korur ve kollar. Geçim ehlidir. Kalbinde kin ve nefrete yer bırakmaz. Müminleri kardeş olarak görür. Asla zulüm ve haksızlık yapmaz. Güzel ahlak sahibidir. İlmin dostu cehaletin düşmanıdır. Kendi işi ile meşguldür, başkalarının ayıp ve kusurları ile uğraşarak ömrünü boşa harcamaz. Haset etmez. Yapılan her iyi ve güzel işi takdir eder, beğenmezse kendisi daha güzelini yapar. Namusunu çiğnetmez.

Namusunu çiğnetmeyen gençliği M. Akif şöyle dile getirir: Asım’ın nesli… Diyordum ya… Nesilmiş gerçek…
İyi bir genç günahlardan sakınır. Günah, Allah’ı tanımaya, kulluğa engel olan, Allah ile kulun arasına perde olan her şeydir. Günahlardan sakınmayan genç; Allah’ın haram kıldığı şeyleri işleyerek manen kirlenir. Allah’ın buyruklarına aykırı düşen, dinen suç sayılan davranışlar sergiler. Allah’ın sınırlarını göz ardı eder, haddi aşar.

Bu ve benzeri günahları işleyen bir gencin iyi bir genç olması ise düşünülemez. İyi bir genç, arzu ve isteklerinin esiri olmaz.
Yukarıda bazılarını sıraladığım güzel özelliklere sahip olan gençler, gençliğin değerini bilen gençlerimizdir.

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
“Senin Rabbin nefsine ve hevasına uymayan genci çok beğenir ve sever.” (Tecrid-i Sarih, c:2,)

Gençliğimizi tehdit eden bazı unsurlar şunlardır.

-Din ve Ahlak eğitiminin Yetersizliği
Dinsiz ve ahlaksız nesiller hem kendilerini hem de milletin geleceğini öldürüp yok ederler.İyi ve iyilik peşinde koşan bir gençlik için din eğitimine ihtiyaç vardır.
Bu eğitim gençlere küçük yaştan itibaren verilmelidir.
-Özenti.
Genç kimlik sahibi olmalıdır. Başkası değil kendisi olmalıdır. Müslüman olduğunu unutmamalıdır. Özenecekse iyi insanlara özenmelidir. Körü körüne taklitçi olmamalıdır. İyiyi, güzeli ve doğruyu bulmak için daima araştıran olmalıdır.

– Uyuşturucu maddeler
Uyuşturucu, kişiyi aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak yalnızlığa, bunalıma mahkûm eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir. İntiharların, cinayetlerin, her türlü fuhşiyat, gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır. İç ve dış düşmanların en tahripkâr silahı uyuşturuculardır. Maddi ve manevi tahribatın temeldeki sebebidir.
– Gençler uyuşturucu ve kumardan uzak tutulmalı.
Yapılan bir araştırmaya göre; uyuşturucu kullananların % 73’ünü 20 yaşın altındaki gençlerin oluşturduğu bildirilmektedir. Yine bu araştırmaya göre trafik kazalarının % 60’ı, cinayetlerin % 85’i, tecavüz olaylarının % 50’si, boşanma olaylarının % 80’i alkol kullanımından kaynaklanmaktadır. Kumar da aynı şekilde gençleri her türlü zarara götürmektedir. Günümüzde gençler arasında iddia, okey, toto, loto vb. adlarla oyunlar oynanmaktadır. Gençleri kumarın her çeşidinden uzak tutmanın yolları araştırılmalı ve engelleyici çözümler sunulmalıdır.
– Görsel ve Yazılı Medya
Gençleri, şiddete, mafyaya, Hırsızlığa, fuhşa, ahlaksızlığa, inançsızlığa, kişiliksizliğe, İçki ve uyuşturucuya yönlendiren medya da en büyük tehlikelerden biridir.Bu nedenle, gençlerimiz zararlı yayınlardan uzak tutulmalı, çeşitli sportif faaliyetlere, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır.
– Okuma alışkanlığının Az Olması.
Gençler geleceğimizin teminatıdır. Ne yapıp edip onlara okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekmektedir. Çünkü başarı ve mutluluğun yolu okumaktan geçer. Zaten İslam’ın ilk emri de “oku” değil mi?“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (Alak, 96/1).
-Aile İçi Problemler.
Ailesinde sorun olan gençler, problemli gençler olarak ortaya çıkmaktadır. Sorunlarını anne- babasına açamayan genç, çözümü ve mutluluğu başkalarında aramaktadır. Aile, problemlerin çözüldüğü, sevgi ve saygının hakim olduğu, huzurun yaşandığı bir yuva olmalıdır.

Velhasıl, milletlerin varlığını devam ettirebilmesi ve kalkınması; İnançlı, milli ve manevi değerlere bağlı, sağlam karakterli, çalışkan, dürüst, Ahlaklı, nesilleri yetiştirmekle mümkün olacaktır.

Gençlik, hayatımızın en güzel ve en verimli zaman dilimidir. Gençlik, Yüce Allah’ın biz kullarına bahşettiği en büyük nimetlerden ve ömrün en önemli çağlarından biridir. Gençlerimiz ümidimiz ve geleceğimizdir. Geleceğini düşünen milletler yatırımlarının önemli bir kısmını gençliğin eğitim ve öğretimi için yaparlar. Onların başarısı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar.

O halde, iyi bir genç kimdir?
Veya iyi bir genç nasıl olmalıdır?

İyi bir genç, her şeyden önce güçlü bir imana, sağlam bir itikada sahip olmalıdır. Ancak böyle bir imana sahip olan bir genç haddi aşmaz, yanlış yollara düşmez, istikamet üzere olur. Çünkü o yapıp ettiklerinin hesabını bir gün mutlaka Allah’a vereceğine inanarak adım atar. Böyle bir inanca sahip olan genç en çok, kendisini yaratıp sayısız nimetler veren Rabbini sever ve sadece O’na kul olur.

Son Peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v)’ i kendisine örnek alır. Dünyaya O’nun baktığı gibi bakar. Sade, temiz, disiplinli ve güzel bir hayat tarzını benimser. Haramlardan uzak bir hayat yaşar. İçkiden, kumardan, zinadan nefret eder. İftiradan, gıybetten, dedikodudan hoşlanmaz. Çok çalışır. Helal kazanır, helal yerlere harcar. Sevgi doludur; Ana-babasını, vatanını, milletini, bayrağını ve bütün Müslümanları çok sever. Yakınlarını korur ve kollar. Geçim ehlidir. Kalbinde kin ve nefrete yer bırakmaz. Müminleri kardeş olarak görür. Asla zulüm ve haksızlık yapmaz. Güzel ahlak sahibidir. İlmin dostu cehaletin düşmanıdır. Kendi işi ile meşguldür, başkalarının ayıp ve kusurları ile uğraşarak ömrünü boşa harcamaz. Haset etmez. Yapılan her iyi ve güzel işi takdir eder, beğenmezse kendisi daha güzelini yapar. Namusunu çiğnetmez.

Namusunu çiğnetmeyen gençliği M. Akif şöyle dile getirir: Asım’ın nesli… Diyordum ya… Nesilmiş gerçek…
İyi bir genç günahlardan sakınır. Günah, Allah’ı tanımaya, kulluğa engel olan, Allah ile kulun arasına perde olan her şeydir. Günahlardan sakınmayan genç; Allah’ın haram kıldığı şeyleri işleyerek manen kirlenir. Allah’ın buyruklarına aykırı düşen, dinen suç sayılan davranışlar sergiler. Allah’ın sınırlarını göz ardı eder, haddi aşar.

Bu ve benzeri günahları işleyen bir gencin iyi bir genç olması ise düşünülemez. İyi bir genç, arzu ve isteklerinin esiri olmaz.
Yukarıda bazılarını sıraladığım güzel özelliklere sahip olan gençler, gençliğin değerini bilen gençlerimizdir.

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
“Senin Rabbin nefsine ve hevasına uymayan genci çok beğenir ve sever.” (Tecrid-i Sarih, c:2,)

Gençliğimizi tehdit eden bazı unsurlar şunlardır.

-Din ve Ahlak eğitiminin Yetersizliği
Dinsiz ve ahlaksız nesiller hem kendilerini hem de milletin geleceğini öldürüp yok ederler.İyi ve iyilik peşinde koşan bir gençlik için din eğitimine ihtiyaç vardır.
Bu eğitim gençlere küçük yaştan itibaren verilmelidir.
-Özenti.
Genç kimlik sahibi olmalıdır. Başkası değil kendisi olmalıdır. Müslüman olduğunu unutmamalıdır. Özenecekse iyi insanlara özenmelidir. Körü körüne taklitçi olmamalıdır. İyiyi, güzeli ve doğruyu bulmak için daima araştıran olmalıdır.

– Uyuşturucu maddeler
Uyuşturucu, kişiyi aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak yalnızlığa, bunalıma mahkûm eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir. İntiharların, cinayetlerin, her türlü fuhşiyat, gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır. İç ve dış düşmanların en tahripkâr silahı uyuşturuculardır. Maddi ve manevi tahribatın temeldeki sebebidir.
– Gençler uyuşturucu ve kumardan uzak tutulmalı.
Yapılan bir araştırmaya göre; uyuşturucu kullananların % 73’ünü 20 yaşın altındaki gençlerin oluşturduğu bildirilmektedir. Yine bu araştırmaya göre trafik kazalarının % 60’ı, cinayetlerin % 85’i, tecavüz olaylarının % 50’si, boşanma olaylarının % 80’i alkol kullanımından kaynaklanmaktadır. Kumar da aynı şekilde gençleri her türlü zarara götürmektedir. Günümüzde gençler arasında iddia, okey, toto, loto vb. adlarla oyunlar oynanmaktadır. Gençleri kumarın her çeşidinden uzak tutmanın yolları araştırılmalı ve engelleyici çözümler sunulmalıdır.
– Görsel ve Yazılı Medya
Gençleri, şiddete, mafyaya, Hırsızlığa, fuhşa, ahlaksızlığa, inançsızlığa, kişiliksizliğe, İçki ve uyuşturucuya yönlendiren medya da en büyük tehlikelerden biridir.Bu nedenle, gençlerimiz zararlı yayınlardan uzak tutulmalı, çeşitli sportif faaliyetlere, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır.
– Okuma alışkanlığının Az Olması.
Gençler geleceğimizin teminatıdır. Ne yapıp edip onlara okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekmektedir. Çünkü başarı ve mutluluğun yolu okumaktan geçer. Zaten İslam’ın ilk emri de “oku” değil mi?“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (Alak, 96/1).
-Aile İçi Problemler.
Ailesinde sorun olan gençler, problemli gençler olarak ortaya çıkmaktadır. Sorunlarını anne- babasına açamayan genç, çözümü ve mutluluğu başkalarında aramaktadır. Aile, problemlerin çözüldüğü, sevgi ve saygının hakim olduğu, huzurun yaşandığı bir yuva olmalıdır.

Velhasıl, milletlerin varlığını devam ettirebilmesi ve kalkınması; İnançlı, milli ve manevi değerlere bağlı, sağlam karakterli, çalışkan, dürüst, Ahlaklı, nesilleri yetiştirmekle mümkün olacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA HABERLERİ

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.