bahis siteleri casino siteleri canlı bahis siteleri casino bonus veren bahis siteleri DİYANET BİR-SEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’A TALEPLERLE İLGİLİ DOSYA SUNDU - Bedir HaberBedir Haber

Bedir Haber

DİYANET BİR-SEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’A TALEPLERLE İLGİLİ DOSYA SUNDU

DİYANET BİR-SEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’A TALEPLERLE İLGİLİ DOSYA SUNDU
131 views
20 Ocak 2020 - 20:21

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçtiğimiz günler de Genel Merkezi Ankara’da bulunan sendikaların Genel Başkanlarıyla yaptığı toplantıya katılan Diyanet Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Silindir tarafından sendikanın taleplerini içeren bir dosya sunuldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yasa ile kurulan güzide bir kurum olduğunu belirten Hamdullah Silindir, Diyanet’in yasa ve yönetmelikler çerçevesinde her geçen gün büyüyerek bugüne geldiğini söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Sayın Başkanımızın sendika temsilcileriyle yaptığı bu toplantıyı önemsiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bir ilk! Sendikalar arası barışın temin edilmesi ve birlikte çalışmayı tesis edecek olması açısından önemli. Ayrıca Sayın Başkanın, sendikaların üye sayılarını baz almadan tüm sendikaları muhatap kabul ederek toplantıya davet etmesi ve temsilcilere eşit davranması birlikte çalışmanın yolunu açacaktır. Bunu başarabildiğimiz zaman sendikaların kurumumuz açısından önemli hizmetler de bulunabileceğini düşünüyorum. Tarihinde ilk defa Sayın Başkan tarafından özel bir toplantı tertip edilmiş, kurumumuzun, çalışanlarının ve sendikaların sorunları tartışılmış, istek ve taleplerimizi rahatça sunma hakkı ve imkânı tarafımıza sunulmuştur. İslam’a, vicdana ve kurumumuza yakışan bir düzen içinde toplantımız verimli geçmiştir. Bu vesileyle Sayın Başkanımız Ali Erbaş’a, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm görevlilere ve bu toplantıya katkı sunan tüm sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. 

Saha da görev yapan din görevlilerinin pek çok sorunları bulunuyor. Yönetmelikler hazırlanırken din görevlileri başta olmak üzere, Kur’an Kursu Öğreticileri, vekiller ve sözleşmeli personeller ile idare de görev yapanların mesleki sorunlarının çözüme kavuşturulması, yeni sorunların ortaya çıkmaması için düzenlemelerin tüm çalışanları memnun edecek şekilde planlanması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Diyanet Bir-Sen olarak önem verdiğimiz konulardan biri da planlamaların yeni sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde düzenlenmesidir. Sendika olarak güzide kurumumuzun sorunlarını biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Bu sorunlara çözüm önerilerimizi de zaman zaman ilgili makamlara iletiyoruz. Dolayısıyla Diyanet Bir-Sen olarak,  teşkilâtın tüm sorunlarına vakıfız, çözüm önerilerimizi de icra kurullarına iletmeye devam edeceğiz, ancak ilgili mercilerin bu hususları dikkate alarak görev bilinciyle harekete geçmesi gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş’ın davetiyle makam odasında tüm sendika temsilcileriyle verimli bir toplantı yapıldı. Bu toplantı da sendikamızın çeşitli taleplerini içeren bir dosya sundum. Umuyorum ki dosya da dile getirdiğimiz konularla ilgili bir çalışma yapılacaktır.”

Diyanet Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Silindir tarafından Ali Erbaş’a bizzat sunulan dosya da önemli konular bulunuyor. Çözüm önerilerinin de bulunduğu dosya da belli başlı sorunlar şu başlık altında toplandı.

       1-İl ve İlçe Müftülerimizi idari ve mali işlerden uzaklaştırıp, bulundukları bölgelerde tamamen irşad hizmetleri ve milletimizin manevi liderleri olma yönünde ciddi çalışmalara ihtiyacımız vardır. Bu çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için görev alanları konusunda değişikliğe gidilmelidir.

      a)Nakil sınavları kaldırılmalı ve atamalar tamamen tercih sistemiyle yapılmalıdır. MBSTS sınavı kaldırılıp sadece görevde yükselme sınavı yapılarak, görevde yükselmeler, hac, yurt dışı, vb. atamalar bu şekilde yapılmalıdır. Bunu yapabilmek için yapılacak tek şey şudur; Camiler ve görevliler gerçek puanları verilerek puanlandırılmalı ve sistem buna göre kurulmalı, 15 tercih hakkı verilerek her ay boş camiiler ilan edilmeli, isteyen istediği şekilde 15 tercihini yapıp puanına göre ataması yapılmalıdır. Bu işleri de personelden sorumlu Şube Müdürleri yönetiminde gerekli yazışmalar yapılarak halledilmelidir. Mevcut yapımız vardır, ancak etkin hale getirilmelidir. Bu konuda Personel, hac ve umre, idari ve mali işler, Din Hizmetleri Şube Müdürlükleri mevcuttur. Alt hizmetler tamamen bunlar tarafından yürütülmelidir. Müftüler sadece onay ve gözlemci olarak bulunmalıdır. Ciddi şekilde Olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde incelenmek üzere Disiplin kuruluna sevk edilebilmelidir.

 

     b)Murakıp kadrosu, müfettiş yardımcısı kadrosu olarak yeniden düzenlenmelidir. Şikâyet ve soruşturma konuları müfettişler tarafından yürütülmelidir. Her ilde bir tane Başmüfettiş kadrosu bulunmalı, bunların yanına iki tane de yardımcı veya uzman müfettiş atanmalıdır. Tüm soruşturmalar bu şekilde yürütülmelidir. Böylece inceleme ve soruşturmalardaki şaibeler de ortadan kalkmış olur. 

 

     c)İllerdeki disiplin kurulları bir müfettiş başkanlığında organize edilmeli, disiplin kurullarında, soruşturması yapılan memurun üyesi bulunduğu sendikanın temsilcisi de resmi üye olarak bulunmalıdır. Diğer sendikalardan birer temsilci de gözlemci olarak bulunmalıdır. Böylece disiplin kurullarının aldığı kararlarla ilgili tereddüt, şikâyet ve şaibeler giderilmiş olacaktır. 

 

     Kurumun yıpratılmaması ve zarara uğratılmaması açısından bu önerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz.  Bu çerçeve de disiplin kurulları en az 3 kişiden oluşturulmalı, ancak illerin kadro durumları dikkate alınarak ihtiyaca göre artırılması sağlanmalıdır. 

 

     Ayrıca kadın personeller ve Kız Kur’an Kursları ile ilgili şikâyet, inceleme ve soruşturma konuları için kadın müfettiş görevlendirilmelidir. Bunun için ayrı bir komisyon kurulmalı ve direk Başkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olarak çalışmalıdır. 

 

     Oluşturulacak disiplin kurulları illerdeki müftüler de dahil olmak üzere tüm kurum çalışanlarını soruşturabilmelidir. Böylece yereldeki inceleme ve soruşturma konuları daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilecektir. 

 

     Bu kurul, yer değişikliği gerektirecek konularda da ilgili müftülüğün personelden sorumlu Şube Müdürlüklerine bu talebini yazarak gecikmeye mahal vermeden hızlı bir şekilde sorunu çözebilmelidir. 

 

     2-Açıktan atamalarda tüm sınavlar kaldırılarak Diyanet görevlileri Akademisi kurulup bu yolla açıktan atamalar yapılmalıdır.

 

 

  • Akademiye, İHL, önlisans ve lisans mezunları sıralaması getirilerek bunlardan hafız olanlara öncelik verilmeli, hafızlar yazılı veya sözlü hiçbir sınava tabi tutulmadan diploması esas alınarak Akademiye direk alınmalıdır. Hafız olmayanlar diplomaları ne olursa olsun hafızların önüne geçirilmemelidir. Bunlar, Eğitim Merkezlerindeki ilgili hocaların komisyonları marifetiyle akademiye alınmalıdır. Buradaki hedef hafızlara sahip çıkmak olduğu gibi mihrabı liyakatli kişilere teslim etmektir. Akademilerin ana teması mezhep ve bölge farklılıkları, ümmet arasında gelişen ve oluşan meseleler, geçmişle günümüze kıyas, tashihi huruf, itikat, ibadet, hadis ve fıkıh olmalıdır. İrşat görevi müftü, vaiz-vaize ve uzmanların nezaretinde görevlilerle işbirliği şeklinde yürütülmelidir.

 

 

 

  • Hafızlık müessesesi tanımlanmalı ve kariyer kazandırılmalıdır. Kuran kursları tamamen devlet tarafından bir proje dâhilinde yapılmalıdır. Eğitimdeki 4+4+4’ün ikinci dördünde Sosyal Bilimler Liseleri gibi Diyanet ve Din Bilimleri Liseleri oluşturulup 4 yılda hafızlık ve Arapça ilmi tam olarak verilmeli, gerekli durumlarda 1 yıl esnetilip kaliteli görevlilerin yetiştirilmesinin önü açılıp, kalan diğer 4’te İHL’ den mezun olup Diyanet akademisine giderek mezun olduktan sonra Diyanette atanabilmelidir. Diyanette üstün diploma hafızlık olmalı, ilahiyat olmamalıdır. Ancak ilahiyat mezunu hafız ise elbette daha üstün tutulmalıdır.

 

 

     3- Camiiler, eğitim merkezleri, diyanet evleri, il-ilçe müftülük binaları, akademiler, Kur’an kursları tamamen Devlet tarafından diyanete ayrılacak merkezi bütçeden yapılmalıdır. Diyaneti dilenci olmaktan kurtarmalıyız. Yapılacak binaların bağışlara açık olduğunu belirtip vatandaşın bağışının kendi isteği üzerine yapılmasının önü açık tutulmalıdır. Üniversite kampusları gibi Diyanet kampusu oluşturup, Müftülük binaları, eğitim merkezleri, diyanet evleri, kampus camii ve Kur’an kursları mümkün olduğu yerlerde aynı alan üzere yapılmalıdır.

     4-Diyanet vakfı, tüm cami, kuran kursu, diyanet evleri, eğitim merkezleri akademiler ve müftülükleri kapsayacak şekilde büyütülmelidir. Söz konusu her birimin amiri yani baş görevlisi vakfın temsilcisi olup, onun nezaretinde diğer görevliler ve halktan etkin kişilerden en az 10 kişilik yönetimler kurularak, diyanet vakfı tüm kurumlarını diyanetle beraber yönetmelidir. Devletin desteğinin yanında vatandaş tarafından gelen bağışlar diyanet vakfı tarafından amacına uygun bir şekilde tasarruf edilmelidir.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

maltepe evden eve nakliyat

ensest porno

dedektiflik bürosu