Bedir Haber

Dhbt mülakat soru örnekleri

Çoğu kişinin heyacanla beklediği DHBT mülakatları için soru örnekleri sizlerle.

Dhbt mülakat soru örnekleri
108.343 views
19 Kasım 2014 - 6:31

**Mülakat sınavları için bu soruları dikkatle incelenmelidir. Diyanet genelde soru tarzını değiştirmez. **

-Kuran okuma çeşitleri?(tertil, tahkik, tedvir, hadr)

– Allahın zati ve subuti sıfatları?

– peygamberlerin sıfatları?

– melekler ve görevleri?

– istidrac?

– sevinç yılı nedir?

– sen çiftçisin. Toprak ekiyosun. Toprağın yağmurla sulanıyor. öşürü ne kadar verirsin?

– sen kuran kursu hocası oldun. Sınıfın iki ayrı gruba ayrıldı ne yaparsın?

– kerahet vaktinde namaz kılmak niçin mekruhtur?

– Peygamber Efendimizin (s.a.v) mucizeleri?

– meddi muttasıl ve meddi munfasılın hükmü?

– meddi lazım çeşitleri?

Adak kurbanının etini kimler yiyemez

Yeminin çeşitleri

Zekât kimlere verilmez

Tavsili ve icmali iman

Teheccüh namazının hükmü

biremaüne faciası

Zekât, oruç, namaz ne zaman farz kılındı,

Miraç nedir

Ne zaman namaz kılınmaz (kerahat vakti)

kerahat vaktinin zamanı kaç dk (45 dk)

biremaune faciasının yaşandığı yerin ismi

**Tecvid**

1)İstila harfleri nelerdir?

2) izhar-ı şefevi?

3) vech nedir?

4) tecvitteki sıfatlar nelerdir?

5) hemze-i vasl ve kat’?

6) ravm- işmam?

7) sakin mimin halleri? meddi arızın hükmü, kaç çeşittir?

9) kalkale kelime manası?

10) lahn-ı celil, lahn-ı hafi?

11) fer’i medin kısımları?

12) takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti?

13) kuran okuma çeşitleri?

14)meddi muttasıl ve munfasılın hükmü?

15) meddi lazımın çeşitleri?

16) meal ğunne?

17) harfi mutlak?

**
Siyer**

18) Efendimiz basraya kaç yılında gitmiştir?

19) Efendimiz rahip bahira ile kaç yaşında karşılaşmıştır?

20) Efendimizin azılı düşmanları?

21) İfk hadisesi?

22) Efendimizin mariyadan olan oğlu İbrahim kim tarafından ne zaman öldürülmüştür.(öldürülmemiştir. 16 ya da 18 aylık iken hastalanarak ölmüştür.)

23) Zelle nedir?

24) 39. Müslüman kimdir?

25) Biri maune faciası?

26) Miraç nedir? Namaz mü’minin miracıdır sözünden ne anlıyorsunuz?

27) Hz. Hatice’nin mihri ne kadardır.( 500 dirhem)

28) Efendimizin mucizeleri nelerdir?

29) Akabe biatlarının tarihi- kaç kişi oldukları?

30) Habeşistan’a göç?

31) Hüzün yılı ve Sevinç yılı ne demektir?

32) Açıktan ibadetin ve Tebliğin başladığı yıl?

33) Hendek ve Mute savaşları?

34) Hudeybiye yılı ve anlaşma maddeleri?

**
Fıkıh**

35) Oruç, zekât, namaz ne zaman farz kılındı?

36) Adak kurbanının etinden kimler yiyemez?

37) Zekât kimlere verilmez?

38) Yeminin çeşitleri ve kefareti?

39) Teheccud namazının hükmü?

40) Ne zaman namaz kılınmaz? Kaç dakika?

41) Şeytan taşlamanın hükmü?

42) Haccın farzları vacipleri?

43) Oruç tutmamayı mübah kılan haller?

44) Abdestin adabı?

45) Muktedi nedir?

46) Arızı süğra ve arızi Kübra nedir?

47) Fıtr sadakası?

48) Muttefekun aleyh nedir?

49) Tefeşşi itbak nedir?

50) Tevbe suresinin başında neden besmele yoktur?

51)Ahlakın tanımı?

52) Hatibin özellikleri?

53) Muhkem- müteşabih?

54) Ehlisünnet nedir? Fırkaları nedir?

55) Cidde mikat sınırı içinde midir?

56) Zati- subuti sıfatlar?

57) Meleklerin görevleri?

58) İstidrac nedir?

59) Tavsili iman ve icmali iman nedir?

Siyer sorularını dakâğıtlara yazmışlar. Çıkan sorular akabe biatları tarihi ve kaç kişi oldukları, habeşistan göçü, hüzün yılı, sevinç yılı, miraç yılı, açıktan ibadetin ve tebliğin başladığı yıl, hendek ve mute savaşları, hudeybiye yılı ve anlaşma maddeleri)

– Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni nedir?

– Peygamberimizin azılı düşmanları kimdir?

– Takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti

– İfk hadisesi

– Sebebi nuzul, münazara tanımları

– Ezberden yasin 3.4.5.6 Nebe ve Mülk son sayfa, Tarık, Beyyine Adiyat, Duha, Tin

– Yüzünden okunacak yerleri onlar açıyorlarmış ya da açılı yerden 3-5 sayfa çevir diyorlarmış

Tahıyyetül mescid namazı nedir?

Cebrailin diğer isimleri nelerdir?

Namaz müminin miracıdır cümlesini açıklayın.

Hizbin tanımını verip nedir?

**
Mülakat Sınavında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar.**

1-Kuranı kerimi yüzünden okumak (mahreçlere sıfatlara tecvide dikkat ederek yavaş yavaş okuyuş sınavın %60nı kuranı kerim okuyuş kıraatınız iyiyse buda ayrı bir puanda değerlendiriliyor. Ama önemli olan düzgün okuyuştur.

2-Fetih -Rahman -Hucurat-Nebe-Mülk-Yasin-Duha ve alt sürelerden harfiyen sorumluyuz. Çok sağlam olmalısınız sayfanın ortasından sonundan herhangi bir yerinden soru gelebilir tecvide mahrece dikkat ederek yavaş yavaş okuyuş çok önemli okuyuşunuzun net ve anlaşılır olmalısı sınavın %30’nu etkiliyor.

3-Cenaze duaları, nikâhduası, cuma hutbe duaları, basamakduaları, yemekduası, hatim duaları eksiksiz ezberlenmesi gerekiyor.

4-Son olarak dini bilgiler yazılıya çalıştığımız müfredat genelde kuran okuyuş ve ezberlerde sıkıntı yoksa dini bilgilerden sıkmadan sınavı tamamlatıyorlar.

Mülakata girenler soruldu diyor kadın erkek ayrımı yok cuma namazını bayan kardeşimize sormuşlar haberiniz olsun.

**
Türkiye genelindeki sınav komisyonlarında, şimdiye kadar sorulmuş sorulardan bazıları şunlar.**

• İşmam Nedir?

• Fidye Nedir?

• Yemin Çeşitleri Nelerdir?

• Kütübi Sitte Kaç Tanedir? Nelerdir?

• Allahu Tealanın Subuti Sıfatları Nelerdir?

• Okuyuşa Talime Tecvide Çok Dikkat Ediyorlar.

• İmanın Çeşitleri Nelerdir?

• Ölüm Anında Tövbesi Kabul Olunmayanlar Kimlerdir?

• Haram Aylar Hangileridir?

• İslam’da İlk Savaş Hangisidir?

• Tilavet Secdesi Nedir?

• Mestler Üzerine Meshin Müddeti Ne Kadardır?

• Seferilik Hükmü

• Mizan Nedir?

• Ebu Hanife’nin Gerçek İsmi Nedir?

• Zelletül Kari Ne Demektir?

• Lahni Celi Nedir?

• Lahni Hafi Nedir?

• Fetih Suresi

• Rahman Suresi

• Yasin Suresi

• Mülk Suresi

• Nebe Suresi

• Hucurat Suresi

• Duha’dan Aşağısı

Meddi Tabii

Haccın Rukunları

Gümüşn Nisabı.

Cuma Kimlere Farzdır.

Bir Kadın Cemaatle Cuma Namazı Kılarsa, Öğle Namazı Düşer Mi

Efali Mükellefin Ne Demektir? Müfsidi Örnekleriyle Açıklayınız.

Sıfatı Lazime Nedir?

İstitale Nedir?

Beyyine Nedir?

Lazimeyi Yapmazsak Ne Olur?

İntikal Tekbiri Nedir?

Hac Kimlere Farzdır

Kadınlar Hacca Gidebilirmi

Cuma Hutbesinin İkinci Kısmı Nedir

Abdestin Sünnetleri

Namaz İçerisinde Erkek Ve Bayan Arasında Ki Fark Nedir

KutsiHadis Nedir

HangiGünlerdeOruç Tutmak Haramdır

Kuranı KerimKaç Ayet

Teyemmüm Nedir

Sedd-i Zerai Ne Demek

İstihsan Ne Demek

Mesalihi Mürsele Nedemek

Mesbuk, Müdrik,Lahık Nedır

Hac

Namaz

Zekât

Namazı Bozan Şeyler

Talak Ve Çeşitleri

Revatib Sünnet Nedir

Namazların Kazası

Mezhepler

Sehiv Secdesi

Namazın Vacipleri

Abdestin Vacibi

Birde Sünnet Çeşitleri

Peygamberimizin Hayatından Hanımları Çocukları Hudeybiye’nin Şartları

Kuranın Noktalanması

Mushafların Çoğaltılması Nerelere GönderildiğiUlul-azm peygamberler hangileridir?

Azimet nedir? Ruhsat nedir?

Hükmüranin kalın okunuşuna ne denir? İnce okunuşuna ne denir?

Yeminin kısımları ve kefaretleri nelerdir?

Ahlak nedir?

Tevazu nedir?

Mucize kaç çeşittir?

İstidrac nedir?

**
Bazı komisyon üyeleri ile adayların arasında geçen söyleşileri sizlerle paylaşıyoruz.**

1: Komisyon odasına giren Bayan Kur’an Kursu Öğreticisi adayına sorulan bir soru:

Hoca hanım, Biz sizin öğrencileriniz. Bize Meddi Munfasılı anlatırmısın?

Hoca hanım cevap verir.

Hocam Meddi Munfasıl da biraz not eksiklerim var ama size Meddi Muttasılı çok güzel anlatabilirim…

**
**2: Komisyondaki görevliler Müeezin Kayyım adayından Ezan-ı Muhammed’i okumasını ister.

Müezzin Kayyım adayı, kendisini ve ses tonunu o kadar iyi ayarlamış ki, ses tonuyla karşısındakilerini etkilemiş. Komisyon ezan-ı muhammed’in hiç bitmesini istememiş.

3: Komisyon başkanı, içeriye titreyerek ve heyecanla giren din görevlisi adayının durumunu görür ve adayı konuşturmaya başlar. Hatta istediğin yerden bir sayfa açarak okumasını ister.

4: İmam Hatip adayı Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma işine devam ederken komisyon seri okumasını ister. İmam hatip adayı seri okur. Komisyon sorar bu okuyuş şekline ne denir?

İmam Hatip Adayı cevap verir ve bir daha tecvid sorusu sorulmaz…

**
5: Komisyondaki görevliler bazen sizlere yanıltıcı sorular sorabilir. İşte bunlardan bir kaçı.**

1: Abdestin vaciplerini sırala

2: Kadın tavuk kesebilir mi?

3: Meddi tabii’yi 4 elif çekmek neden caizdir…

4: Kadından imam olur mu?

5: Ayetel Kürsi- Amene’r-Resulü farz namazlarında okur mu?

6: İmam Hatip adayına mihrapta namaz kıldırırken abdestinin bozulması durumunda ne yapacağını sorar

İmam Hatip adayı cevap verir. Bir elimle burnumu tutarım diğer elimle başımdaki sarığı arkamda duran cemaatin birinin başına takarım ve kulağına da burnum kanadı namaza devam et diye fısıldarım, der.

7: Komisyon üyelerinden biri sebepsiz yere Bayan Kur’an Kursu öğreticisi adayına sert çıkar.

Bayan aday; hiç bir şey olmamış gibi hareket ederek ve istifini de bozmadan sorulara makul bir şekilde cevap verir. (Komisyon nabız yoklaması yapmıştır)

8: İmam Hatip adayına namaz kıldırırken başındaki sarığın düşmesi durumunda ne yapacağını sorar.

Aday, alır başına tekrar takarım.

9: Komisyon adaya sorar! Bir hafta üst üste sabah namazına kalkamadın, ne yaparsın?

Aday cevap verir.

Görevli bulunduğum müftülüğe giderek bir hafta sabah namazına kalkamadığımı belirten bir dilekçe verip aylığımdan kesilmesini isterim…

Bu ve buna benzer konularda bütün adayların dikkatli olmaları gerekiyor. Hazır cevabınız sizleri çok rahatlatacak ve bir sonraki sorularda kendinize güveniniz artacak. Yukarıdaki örneklere dikkat edilirse sorular ve verilen cevaplarda çok kısa.

Bütün adaylara şimdiden başarılar dileriz. Allah yar ve yardımcınız olsun.

Arkadaşlar heyecanlanmamanızla alakalı bir örnek kuran kursu öğreticisi hocamız bizi sınav etti. Sınavda diyanet mülakatta kendisine sorulan bir soruyu sordu. Hiç birimiz doğru yapamadık kendiside mülakatta bizim cevabı vermiş ama kabul edilmemiş. Anlamı düşünülmeden cevap verdiğini, heyecan insanI nasıl şaşırtıyorsa bir örnek sizlerle paylaşmak istedim..

**
Soru şu:**

Allah ‘tan başka ilah yoktur Hz. Muhammed s.a.v Allah’ın peygamberidir neyin anlamıdır?

Şık olarak ikisini verdi

Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet

Biz kelime-i şehadet cevabı verdik oysa kelime-i şehadet şahitlik ettiğimizi açıklıyor kelime-i tevhid ise yukarıdaki sorunun cevabı

Aslında çok basit anlamını biraz düşünmemiz gerekirken direk kelime-i şehadete yoğunlaştık evet kardeşlerim heyecanlanmadan saki sakin düşünerek Tecvid ve ilmihal konularında dikkatli olun 

Yarım sayfa yüzüne okuttu.

İçinden meddi arız tecvidini sordular.

Kâğıt çektim kâğıtta tebliğ sıfatının tanımı yapmışlardı (tebliğ) kelimesini sordular

Ezberden mülk 2. sayfası çıktıydı

Yasin 1 2 3 4 5 6

Mülk 1 2 sayfalarından ara ara sordular onlar başladı ben devam ettim

Cenaze duasının erkek çocuğu için olanını sordular

Hutbe dualarını sordular okudum nikâh kıyma ile ilgili sorular oldu

Resmi nikâh olmadan dini nikâhın kıyılıp kıyılmayacağı (imam kendi nikâhını) kıyabilirmi diye sordular

Ben vekil imamım deyince biraz daha zorladılar.

**
HASEKİDE MÜLAKATA GİREN K.K.Ö ADAYININ DENEYİMİ**

Yüzüne okudum kurandan 425. Sayfayıaçtırdılar. 3 erkek hoca vardı. Ezberlerimi sordular. Yasin, Tebareke, Amme, Duha ve aşağısı dedim. Hucurat, Rahman ve Fetih yok mu dediler hayır bilmiyorum dedim. Benden önce girenlere esas bunları bilmeniz önemli demişler. Bana bir şey demeden karışık sordular. Yasin, Mülk, Nebe, Beyyine ve Humeze. 2 tane de soru sordular.

 1. Allah’ın zati sıfatları

 2. Haccın farzları.

 Sayarken vakfe dedim, ne vakfesi dedi, arafat vakfesi dedim, muzdelife olmasın o diyerek şaşırtmaya calıştılar. Sonra da tamam kızım yeterli dedi kolay gelsin deyip çıktım.

*Pendik’ten sınava girdim arkadaşlar,6. kurul ve fakültede sınavım olduğu için ilk sıradan girdim. Hafızlara mutlaka karışık soruyorlar ama benim hafızlığım kuvvetli değil okuyamayacağımı söyledim. Ezberden bir kaç sureden karışık sordular. Rahman fetih birde Tekvir suresinden karışık okuttular. Karıştırdığım oldu, ama çok heyecanlı olduğumu bir yandanda okulun finallerine çalıştığımı belirttim. Okuyuşumu ve mahrecimi beğendiler. Tecvit ilmihal ve yüzünden okuma yapmadılar. Çıkabilirsindediler. 

**
* Bursada 2. komisyonda girdim**

 Çok kasmadılar Allaha şükür. İyiydiler komisyondakiler güler yüzlü insanlardı. Ezberlerimi sordular, yüzüne okuttular ama anladığım kadarıyla mahreçlere çok dikkat ediyorlar. Tahkikle okutuyorlar. Akşama kadar vaktiniz varmış gibi yavaş yavaş okuyun bence. Kendinizegüveniyormuşsunuz gibi duruyor bir de ilmihalden kerahat vakitlerini sordular. 

***Pendik’te girdim** akabe biatları, Habeşistan’ahicret, tadilierkân, namazdaki oturuşların terki, yeminler, zekât kimlere verilir, ilk kuran kursu ne zaman açıldı, orucaniyetkonuları, Mezhepler Maturidi, Eşari, Selefiye neye önemverirdiye ve bildikleriniz mezheb hakkında,5.komisyon çok tecvitsordu. Kuranın kısımları nelerdir:Muin, Mufassal,6.komisyonhiçtecvitsormadı. Zekâtkimlereverilir. Tavsiyem Kuranı yavaş okutuyorlar onca sonra hızlandırıyorlar. Hafız Osman Kuranından bol bol tekrar edin. İmkânınız varsa Yasın Tebareke, Amme ved- Duhadan aşağısı dışında en az Fetih’iezberleyin Fetih’e çok önem veriyorlar. Kuran okumanızda hata yoksa gerisiniidare ediyorlar Herkese Allah kolaylık versin.

**
*Bolu’da 3 komisyonda mülakata girdim. **

3 komisyonun gerek nette gerekse oradaki arkadaşlardan çok sert olarak duymuştum ama ben içeri girdiğimde huzurlu ve saygılı bir ortamla karşılaştım. 1 sayfaya yakın yüzünden okudum. Hiç tecvid sormadılar. Adıyat, Tebbet, İnşirah, surelerinden kısa kısa okudular. Yasin, mülk, Nebe’den ayet okudular ben devam ettim. İstidrac nedir dediler? Abdestin farz, sünnet ve vaciplerini sordular. Bir de ulul azm peygamberler hangileridir dediler.

Harika geçti sonucu olumlu bekliyorum. Arkadaşlar heyecan yapmayın rahat olun ve sınav günü kalben fikren Allah’a tevekkül edin. Oradaki hocalar sadece birer aracı, sebep asıl hüküm Rabbimden. Sizlere başarılar diliyorum. 

**
*Osmaniye’de girecekler için anlatayım:**

Bugün sınava girdim sabah erkenden 5.sıradaydım 2.komisyondaydım çabucak geldi sıram. Hafız Osman hattı kuran ı kerimden bir sayfa aç dediler 400.sayfayı açtım okurken çok problemim olmadı bir yerde gereksiz uzatma yaptım genel olarak iyiydi. İdgam-ı misleyni sordular meddi- liy’nin açıklamasını yaptırdılar. Kaç çeşit med vardır diye sordular. İlmihal bilgisi olarak da kaderi ahire Tahiyyat’ın Salli Barik ve Rabbenaları hükmünü sordular.

Nifas süresinin en az kaç gün olduğunu sordular. Ezberden Yasin, Adiyat okuttular yani iyi gibiydi Allah herkese yardımcı olsun çıtayı çok yükseltmiş
Diyanet her başvuran maşallah çok iyi okuyordu gözlemlediğim kadarıyla kısmet.

**
*Konya’da giren bir arkadaşın tecrübeleri:**

Arkadaşlar ben bugün Konya da girdim. Bize direk Meryem suresini açtırdılar, hurufu mukatta harflerinin tecvitini yapmamı istediler ve müteşabih ayetler hakkında bilgi vermemi istediler. Özellikle meddi arız meddi lazım üzerinde çok durdular. Ayrıca herhangi bi konu belirleyip onun üzerinde konuşmamızı da istiyorlar nasıl ifade ettiğimizi öğrenmek için.Fıkhi ve itikadi mezhepler, hazreti peygamberin eşleri çocukları, savaşları, akabe ve rıdvan biatları, Allahın sıfatları, İddet konusu vs diğer arkadaşlara sordukları sorulardan. Özellikle tecvit bilginizi ciddi manada sınıyorlar.

**
*Kastamonu’da giren bir arkadaşın tecrübeleri**

Kastamonu’da girdim önce istediğin yeri aç oku dediler yarım sayfa Diyanetin kuranından okuttular. Tecvit kuralı sordular son bitirdiğim ayette meddi arız var dedim kaç vecih dediler vecihin tanımını sordular kasr ne demek kurandaki kasırla vecihteki kasr aynı mı diye sordular hangi ezberleri biliyosun dediler hucurat var mı dediler. Namazın rukünlerini sordular namazda birinci oturuşu yapmasam namaz olur mu dediler en son bize dua edersin dediler çıkabilirsin dediler

**
*Samsun’da sınava giren bir arkadaş**

Samsun’da girdim hocalar çok iyiydi yüzüne iki sıra bile okumadım.5 ezber sordular Yasin, Tebareke, Amme, Fetih 2 tane toplam 5 ama kısa kısa sanırım gerçekten ezberimiz varmı diye anlamaya çalışıyorlar ve de harflerin mahreçlerine bakıyorlar eğer yaptıysan uzatmıyorlar. İlmihal olarak belli başlı şeyler kolay. Tecvitten sıfatlar harflerin çıkış yerleri tecvitten herşeyi çalışın derim. İlmihalolarak da gün boyu hep ayrı sorular sordular çok nadir aynı sorular çıktı. Komisyondan komisyonada farklı bi komisyonda güncel soru var diğerine daha kolay bana ilmihal olarak mesela kaide-i ahire’yi sordular.

**
*SAMSUN’DA 1. KOMİSYONDA SINAVA GİRDİM. İZLENİMLER:**

1. komisyondaki hocalar çok iyiydi Allah razı olsun psikolojik baskı yapmıyorlar. Ama hemen girip çıkarım diye düşünmeyin. Yüzünden bir başlatıyorlar tahkik – hadr epey bir okudum.

-Ezberlerden de hangileri varsa söylüyorsunuz, ona göre soruyorlar. Ama bir tane ile bırakmıyorlar Duha’dan sonrasında üstünde durdukları özellikle Adiyat ve Hümeze. Uzun surelerde de ayetin başını söyleyip devam et diyorlar…

– Tecvitten nerede yanlış yaptıysan durdurup burada ne vardı diyorlar.

– İlmihalden beni pek zorlamadılar açıkçası kolaydı. Benden öncekilere mübah nedir demişler bana da Kunut dualarını oku – namazdaki hükmünü söyle dediler.

– Genel manada 3. komisyon zormuş galiba, öyle bir duyum aldım.

-benden bu kadar… Çok heyecanlandım hocalar çok güldü bana, hatta bir tanesi kalkıp su doldurdu kızım al iç bir nefes al niye bu kadar heyecan yaptın dedi.

***1. komisyonda girdim.** Komisyondakiler çok mülayim insanlardı, hafız olmayanlara genelde Yasin, Fetih, Adiyat, Tekasür, Tebbet surelerini sormuşlar. Herhangi bir yeri aç diyorlar, tecvitten ise eğer okurken tecvit hatası yaparsan onu soruyorlarmış. İlmihalden genelde namazla ilgili terimler, namazın vacipleri-sünnetleri, celse kavme, tumanime vs gibi sorular varmış. Birde 2. komisyon biraz zorluyor dediler ama bence kişisine göre değişiyor ayrıca sınava giderken dış görünüşe dikkat etmek gerekiyor bayanlar için dar giymemek makyaj yapmamak gibi…

***Ankara’da 2. komisyonda girdim**.Allah razı olsun adamlar çok yumuşak davrandılar. Herhangi bir yer aç dediler. Sayfa sayısını söyle, önce yavaş yavaş başla dediler ve bu şekilde bir ayet okudum. Okumamı durdurdu, ikinci ayeti mukabele şekli okuyorsun dedi yani hadr usulü. Sonra Yasin’den ezber sordu ve Hümeze suresini okudum. İlmihal sorusu olarak müekked sünnet ve revatib sünneti sordular.

*Hocalarımız sıcakkanlı ve güler yüzlüydüler ve sınav öncesinde memleketten, özgeçmiş ve şuan kiyaptıklarımızla ilgili muhabbet ortamı bile oldu. İnsan rahatlıyor yani, heyecanımı yenmeme ve dik durmama sebep oldu. Tecvitten sakin mimin halleri, meal gunne vs, Allah’ın zati sıfatları, selbi nedr ve ekol sorusu:büyük günah işleyen mürted olur görüşü hangi itikadi mezhebe aittir? En önemlisi kuranı yüzüne tertil üzere okuyuş ve ezberler. Ben vakıa suresinden biraz okudum ve cuma suresinden. Arkadaşlar Rahman, Hucurat’tan falan okumuşlar. Ekoller önemli bence benden önceki arkadaşlara eşarilik ve maturidilik arasındaki farkları, mutezile hakkında ne biliyorsun veya ehlisünnet mezhepleri ile ( fıkhi ve itikadi) alakalı sorular sormuşlar.

**
HAFIZ ADAYLARI MÜLAKAT SORULARI**

**
*Kayseri’de sınava girdim**

 Hafızım ilk önce 15. cüz den yüzüne tertil ve hadr usulü okuttular sonra ezberden fetih suresini,25.cüzün 20.sayfasını ve arkası nedir diye sordular.15.cüzün 17.sayfasının sondan 2.ayetini okuttu (vela temşi fil erdğ meraha) sonra Adiyat ve Hümeze’yi okuttu.sonra da Peygamberlerin sıfatlarını ve açıklamalarını istediler.

**
*Kastamonu da sınava girdim**

 Hafızlığımın nasıl olduğunu sordular. Bir yerden ezber sordular iyi bildiğim sayfa olmasına rağmen ikinci ayeti okuyamadım çok heyecan yaptım. Sonra nerelerden ezber yaptın diye sordular 30.cüzü diğer müfredatta olanları bildiğimi ve 30.cüzde Mutaffifin süresini sordular. Yarım sayfa yüzüne okuttular ve bir ayetin tüm tecvitlerini söyle dediler. Meddi lini ve meddi linden hurufu mukattaya örnek ver dediler. kef ha ya ayn sad dedim. İlmihalde sadece namazın mekruhlarından 5 tane söyle.3 tane söyleyebildim. Birde yasin 5.sayfasının ortasından ezbere, yüzüne ve tecvidi iyi yaptığıma inanıyorum. Kazanabilirmiyim bilmiyorum. Rabbim herkesin yardımcısı olsun

**
* Bursada 1. komisyonda mülakata alındım.**

 Hafızlığımın ne durumda olduğunu sordular. Bende açıkçası çok iyi olmadığını söyledim. Tamam dediler ortalardan bir sayfa açmamı söylediler bende açtım. Yusuf suresinden bir sayfayı önce tahkik daha sonra hadr usulu olmak üzere yarım sayfa okudum. Allah’ın zati sıfatlarını sordular. Ezber olarak Fetih 2.sayfayı yarısına kadar okuttular. Kureyş suresini talim okuttular. Hepsi bu kadar.komisyon gayet güler yüzlüydü.

**
[ dinihaberler.com](http://www.dinihaberler.com/)**

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
หนัง JAV UNCENSOREDหนังAV JAV JAPANXXX หนังโป๊ญี่ปุ่น หนังXXX หนังหนังav ดูหนังโป๊ญี่ปุ่น หนังxญี่ปุ่นหนังAV JAV หนังโป๊ญี่ปุ่น หนัง JAV CENSOREDtürk ifşatürk pornoหนังavหนัง JAV CENSOREDหนัAV JAV JAPANXXX หนังป๊ญี่ปุ่น หนังXXX หนัง Rate R HD

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

maltepe evden eve nakliyat

ensest porno