YAZARLAR

Serdar AHLATCI

ZAMAN RAMAZANLAŞMA ZAMANI

Ramazanda meleklerin kanat çırpınışları yankılanır zamanın tüm evrelerinde. Teravihlerde salâvatların orkestra şefidir melekler. İnsanlar için melekleşme fırsatıdır Ramazan.

Ramazan, nefsimizi, ruhumuzu, hayatımızı ve gönül dünyamızı berraklığa erdirme ayıdır. İrademizi terbiye etmek için eşsiz bir fırsattır.

Ramazan; farz ibadetleri eksiksiz yapıp, nafile ibadetlerde yoğunlaşarak, ruhumuzu doyurma, ahlakımızı güzelleştirme ve imanımızı kemale erdirme ayıdır.

Ramazan, Allah(cc)’ın rızasına ulaşma, O(cc)’nun muhabbetini iliklerine kadar hissetme, O(cc)’na yakınlığını artırma, O(cc)’nun nuruna gark olma, O(cc)’nun sevgisini hak etme ve O(cc)’nun nimetlerine şükretme ayıdır.

Ramazan, dağınıklıklardan, perişanlıklardan uzaklaşıp, kendine gelme, disipline olma ve planlı bir kulluk yaşama başlangıç ayıdır.

Ramazan ayı, kendisini ibadet ve salih amel noktasında yeterli görmeyen kişinin, ‘’daha yok mu?’’, ‘’hep daha fazla olsun’’ arzusunu şahlandıracağı bir mübarek zaman ve gafletle geçmiş zamanlarını telafi etmek için kaçırılmayacak zaman dilimleridir.

Ramazan, feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle ve manevi havasıyla sevap biriktirme ve hasat toplama mevsimidir. Kalbi Allah(cc)’a yönelmiş insan, normal zamanda yaptığı ibadetleri bu ayda devam ettirdiği takdirde diğer zamanlardan kat kat daha fazla kazanacağından dolayı eşi bulunmaz bir vesile ve nimettir. Bu ay, kişinin Allah(cc)’a yaklaşması, O(cc)’nun sevgisini hak etmesi ve O(cc)’nun rızasını elde etmesi için en uygun fırsat zamanlarıdır.

Ramazan, etten kemikten olan insanın, bu özelliklerinden sıyrılıp ruhunun derinliklerine inmek için bir olanaktır. Ruh derinliğini ve kulluk bilincini elde etmek Ramazan disipliniyle olur.

Allah(cc)’ın rızasını arzulayan kişi, Ramazanda, kalbini günahlardan öyle bir arındırmalıdır ki, günahlar ve günah düşünceleri bir daha oraya girme cesaretinde bulunamasın. Mü’min, oruçla öyle bir duruş sergilemelidir ki, bütün olumsuzluklar yaklaşmaya olanak bulamasın. Bu duruş Kur’ani olmalı, Nebevi olmalı ve bu müstesna duruş imani olmalıdır.

Mü’min, oruç tutarak ve bütün azalarına oruç tutturarak şeytanın tüm saldırılarına karşı manevi bir kalkan kullanmalıdır. Şeytanın girebileceği tüm kapıları kapatmalı ve sızabileceği tüm delikleri tıkamalıdır.

İmanını kalbinde derinden hisseden, diliyle günah işleyeceği zaman oruçlu olduğunu hatırlayıp kendini frenlemeli ve dilini de bu manevi havadan nasiplendirmelidir.

Peygamberi yolu kendisine örnek alan şahsiyet, kulağına bir çirkinlik ulaştığında rahmet ayında olduğunu hatırlayıp, derhal kulağını kapamalı ya da orayı terk ederek kulaklarının bu sevap

deryasından faydalanmasına mani olmamalıdır. Kulakların orucu ona kötü ve çirkin söz duyurmamakla sahih olur.

Gönlünü iman ile beslen kişi, ellerine ve ayaklarına haramdan uzak durmalarını sıkı sıkıya tembihlemeli, onların oruçlarına günahlardan uzak durmak koşuluyla güzellik katmalıdır.

Kısaca, orucu sadece midesine değil, gözüne, kulağına, el ve ayaklarına, kalbine ve bütün azalarına tutturmalıdır. Yani bütün bedenimiz günahlara karşı Ramazanda ve tüm zamanlarda oruçlu olmalı. Oruç midemizi terbiye ettiği gibi, bütün bedenimizi günahlardan temizleyerek manevi ibremizi üst seviyelere çıkarır. Bu minvalde mümin, duygu ve düşüncelerine dahi oruç tutturmalıdır. Aklından geçen kötü düşüncelere dahi fırsat vermemeli, onları ibadet ve zikirlerle yok etmelidir. Çünkü kötü duygu ve düşüncelerin panzehiri ibadet ve zikirdir. Özellikle bu ayda manevi iklimde yoğunlaşanlara fenalıklar kolay kolay bulaşamazlar.

Allah(cc)’a yakınlaşma arzusu taşıyan kişi, Ramazanda Nebevi anlayışla hayatına yön vermeli ve bu eşsiz formülü bütün hayatında kullanmalıdır. Bu muhteşem ayda, eda edeceği ibadet ve amellerde doyumsuz olmalıdır.

Ramazanda Kur’an’a tutun, Kur’an’a tutul, Allah(cc)’a olan aşkını pekiştir. Muhammedi anlayışı hayatına mihenk taşı haline getir. Hayatını Kur’an’la süsle, bu mübarek günlerini Kur’an’la şenlendir. Meleklerin bile gıpta edeceği amellerle meşgul ol. Melekleşme fırsatını tepme.

Kalbin Allah(cc)’a yolculuğunda Ramazanın ayrı bir yeri vardır. Bu ay Allah(cc)’ın hoşuna gidecek şekilde yaşayanlar bu yolculukta hız kazanırlar. Bu ayda öle bir maneviyat depolanır ki, yolculuğun güzelliklerle bezenmesine vesile olur.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle