YAZARLAR

Serdar AHLATCI

MODERNİZE TESETTÜR

Tesettür dediğimizde algılamamız gereken; Allah(cc’ın emirleri ve Peygamberimiz(sav) dönemindeki uygulandığı şekliyle tesettürdür.
Yani farz olan tesettür, tarz ve moda olan tesettür değil… İnsanların beğenisini kazandıracak giyim modeli değil Allah(cc)’ın hoşnutluğunu kazandıracak bir giyim şekli…
Peygamberimiz döneminde tesettür ve kadın namahrem ilişkileri nasıldı, nasıl anlaşılmıştı, nasıl uygulanmıştı, günümüzde nasıl algılanıyor ve nasıl uygulanıyor?
-Peygamberimiz döneminde tesettür ayetleri iner inmez kadınlar bu ayetin gereğini derhal yerine getirdiler. Ve ayetlerde emredildiği üzere görünen yerler yani el ve yüzler müstesna diğer yerlerini dışarıdan bakıldığında vücut hatları belli olmayacak şekilde örttüler. Zaten tesettür sadece saçı örtmek değil bununla birlikte bütün vücudu örtmektir. Zararlı ve zehirli bakışlara karşı korunmaktır tesettür…
Günümüzde farz olan tesettür mü, tarz olan tesettür mü daha yaygın?
Müslüman olan yani Kur’an ve sünnet bilgisine haiz olan insan sayısı çok az olduğundan örtünme kurallarına uyanlar da bu oranda az görünüyor. Toplumun büyük bir kesimi geleneksel örtü şekillerini kullanırken, genç nesil ise farz olan tesettürden uzaklaşmış ve moda içeren yani tarz haline gelen tesettürü yaygınlaştırmışlardır. Sokaklarda gördüğümüz tesettür de tarz olan kısmıdır. Sokakta örtülü yüz bayandan İslam’a uygun giyinen bir bayan zor çıkar.
Peygamberimizden(sav) günümüze gelinceye kadar hangi evrimlerden geçmiştir?
Bu sorunun cevabını yukarda açıklamıştık. Kısaca özetleyecek olursak, Peygamberimiz döneminde Kur’an’ın direktifleri doğrultusunda örtünen Müslümanlar günümüze gelinceye kadar birçok şekilden geçmiş ve günümüzde de bu çarpık örtünme halini almıştır. İşin içerisine örf ve adetler girmiş, geleneksel etkileri olmuş, diğer kültürlerden katışımlar gerçekleşmiş, batı kültürünün yozlaştırılması görülmüş ve zamanla özünden bir hayli uzaklaşan bir örtünmeyle karşı karşıya kalmışız.
Bir kadın neden örtünmelidir?
Birincisi, Allah’ın emri olduğu için. İkincisi, toplumsal ahlaki düzeyi İslami çerçevede tutmak için. Üçüncüsü, toplumda ahlaki seviyesi düşük, cinselliğe ve saldırganlığa odaklı sapkınlardan korunmak için. Dördüncüsü ise aile mekanizmasının daha sağlıklı çalışması, eşler arasındaki sevgi ve saygının daha üst seviyelerde olması ve gelecek nesillerin daha sağlıklı yetiştirilmesi için.
Ve bir kadın neden örtünmez?
Ben bu sorunun cevabını çok düşündüm ama kendi duygu ve düşüncelerimle çözemedim. Çünkü bir kadının süslenip, makyajlanıp, en dikkat çekici şekilde giyinip sokağa çıkması ve kendisini insanların bakışlarına sunması akıl alacak şey değil. Şöyle bir mantık yürütelim; bir kadın tesettürsüz bir şekilde sokağa çıktı ve bu kadına yaklaşık yüz kişi dikkatli bir şekilde baktı. Bu yüz kişiyi bu bayanın karşısına çıkarsak acaba kaç tanesini beğenir ve kendisine bakmasını ister. Belki de hiç birisini istemez. Belki de bir iki tanesini… Bu gerçek böyleyken neden bu şekilde giyinirler anlamak mümkün değil. Bu örneği tesettür kullandığını zannedip ama aslında örtünme şeklinin Kur’an’ın tarifiyle asla uyuşmayan olanlar ilgili de çoğaltabiliriz…
Öncelikle konumuzla alakalı Yüce Rabbimiz(cc) Kur’an’da bizlere nasıl seslenmiş, hangi emirleri buyurmuş bir göz atalım;
‘’Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar’’ (Nur, 31)
Burada Rabbimiz nasıl örtünmemiz gerektiğini ve niçin örtünmemiz gerektiğini bizlere anlatıyor. Tefsirlere baktığımızda görünen yerlerden kasıt, eller ve yüz dışında kalan kısmın örtülmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Niçin örtünmesi gerektiği meselesine gelince, iffetlerini korumaları gerektiğinden dolayı olduğunu görüyoruz.
Müslüman kadın öyle iffetli giyinmeli, öyle iffetli bir duruşu olmalı ki, bakıldığında cinsel dürtüleri harekete geçirmeyecek, fitnevi duygulara fırsat vermeyecek, tahrik edici davranışlardan (yürüyüş, bakış, konuşma) uzak duracak giyim ve tutum sergilemelidir. Bu tür şeylerin önünü almalıdır.

Burada Nur suresi 30. Ayete de kısaca değinmek gerekir. Çünkü kadınların örtünmesini emreden ayetten önce ilk uyarı erkeklere geliyor ve Rabbimiz(cc) şöyle buyuruyor: ‘’Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır.’’

Rabbimiz(cc) Ahzab suresi 33. Ayette ise bizleri şöyle uyarıyor:’’ Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın, namazı güzelce kılın, zekâtı verin, Allah ve Rasulüne itaat edin. Ey Peygamber ailesi! Allah’ın istediği, sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir.’’
-Açılıp saçılmayın…

-Zorunlu olmadan sokağa çıkmayın…
-Dikkat çekici sosyal ortamlardan uzaklaşın…
-Cinselliği anımsatacak giyim ve tutumlardan uzak durun…

-Eğer çalışmak zorundaysanız, çalışma ortamında İslami kurallara ve tesettüre özen gösterin…
Rabbimiz(cc) Ahzab 32. ayette ise bir kadının konuşma tarzının nasıl olması gerektiği Peygamber hanımları örnek gösterilerek anlatıyor: ‘’Ey Peygamber hanımları! Kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin, sonra kalbi çürük olan umuda kapılır, sizden beklendiği şekilde konuşun.’’

Bu ayet bize kadınların ses tonlarının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Kalbi çürük olanların umuda kapılmaması için onlarla konuşurken üslubunuza çok dikkat edin buyruluyor. Belki kadın iyi niyetli olabilir, hoşgörülü bir üslup kullanabilir ama konuştuğu kişi aynı duylarla bu iletişimi sürdüremeyebilir. İşte bu sebeple kadın çok dikkatli olmalıdır.

Örtünmeyle ilgili bir başka ayette yani Ahzab 59. Ayette şöyle buyruluyor: ‘’Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir.’’

Kadın sadece eşine açılabilir, eşine süslenebilir, eşi için kokular sürünebilir ve özgürlüğünü evi içerisinde doya doya yaşayabilir. Nur suresinde mahrem dairesi içerisinde sayılanların yanında dahi dış örtüsü kadar olmasa da yine de örtü kurallarına hassasiyet göstermelidir.

Şimdi biraz Peygamber Efendimiz(sav) dönemiyle ilgili önemli başlıkları ele alalım;
-Peygamber hanımlarının perde arkasından görüşmeleri; Peygamberimizin(sav) evine bir yabancı geldiğinde eşleri o kişilerle perde arkasından görüşürdü.

-Peygamberimizin eşlerini, ama bir sahabeye karşı uyarması; Ya Resulullah onun gözleri görmüyor neden perde arkasına çekilelim dediklerinde aldıkları cevap; siz onu görüyorsunuz ya… Ne muhteşem bir tedbir örneği…
-Sefere veya savaşa giderlerken deve üzerinde perdeli bir şekilde seyahat etmeleri…
Konumuzla alakalı olarak kadınları iki bölüme ayırıyoruz. Tesettürlüler ve tesettürsüzler. Tesettürlüleri de üçe ayırıyoruz; birincisi hakiki anlamda İslam’ı yaşayıp tesettür kurallarını hakkıyla yerine getirenler. Tüm yaşamlarını tesettürün öz manasına uygun yaşayanlar. İkincisi tesettürü sadece başını örtmek olarak algılayan ve giyimi asla uygun olmayan ve yine toplumsal yaşam içerisinde asla İslami kurallara uymayanlar. Üçüncüsü ise giyim anlamında Kur’an ve sünnete uygun olup da davranışsal olarak kurallara uymayanlar. İsterseniz bu üçüncü grubun yanlışlarına birkaç örnek vererek konumuzu sonlandıralım;
-Tesettür dediğimiz mesele sadece vücudun ve saçların örtülmesi değildir.

-Kadının konuşma tesettürü vardır; İslami ölçülerde giyinip de dillerini örtemeyenler… İnsanlarla olan iletişimlerinde sınırı aşıp diyaloglarını uzatanlar, ilerletenler, genişletenler… Ayetleri ve Peygamber dönemindeki örnekleri bildikleri halde bu yanlışlarında ısrar edenler…

-Kadının nasıl bakması gerektiği tesettürü vardır; Gözlerinizi haramdan sakının ayetini uygulamayıp, bakışlarını namahrem bakışlardan esirgemeyenler… Yani kılık kıyafeti İslami, yaşayışı İslami, ibadetleri yerinde ama gözlerini koruyamayanlar…

-İnsanlarla göz göze gelme noktasında dikkatli oluş tesettürü; Bedeni tesettürlü olup da gözlerine tesettür takmayanlar… Bu bakışlar kendi çerçevesinde belki yanlış duygularla olmayabilir ama karşı tarafın zaafları kalbi hastalıkları bu iletişimi farklı noktalara götürebileceğinden kadınların çok dikkatli olması ve zorunlu haller dışında göz iletişimi kurmaması gerekiyor.
-Kadının yürüyüş adabı tesettürü vardır; Müslüman bir kadın bulunduğu tüm ortamlarda, çarşı pazarda, sokakta yürürken yürüyüşüne çok dikkat etmeli ve asla dikkat çekici davranışlarda bulunmamalıdır.
-Kadının sosyal hayatta nasıl davranması gerektiği tesettürü vardır; düğün dernekler, akraba ziyaretleri, arkadaş toplantıları vs ortamlarda İslami duruşundan asla taviz vermemelidir. Gitmek zorunda değilse gitmemeli, zorundaysa ona göre davranmalıdır.

-Kadının erkeklerle diyalog tesettürü vardır; İnsanlarla kurulan veya şöyle diyelim kurulması zorunlu olan diyaloglarda azami hassasiyet asgari iletişim gerekir. Yani sadece yapılması gerekeni yapma ve onu yaparken de konuyu kısa ve öz tutma ve hemen iletişimi sonlandırmak gerekir. Bu gruba giren insanlar üzerlerindeki örtüyü diyaloglarına yansıtamayanlardır. İslami tesettür kurallarına uyup da namahrem olarak belirtilmiş insanlarla muhabbetlerini noktalayamayanlar…
-Kadının evine gelen misafirlere veya bir yere misafirliğe gittiğinde orada uyması gereken davranış tesettürü vardır; burada dikkat edilmesi gereken hem giyim kuşam hem misafirlerin oturma düzeni hem de karşılıklı konuşmalara özen gösterme.
-Kadının sosyal medya tesettürü vardır; olur olmaz resimler paylaşma, olur olmaz tartışma ortamlarına girme, bu mecralarda çokça zaman geçirme vs…
-Kadının telefonda konuşma tesettürü vardır; karşı cinsten biriyle karşılıklı konuşmaya dikkat etmek kadar telefonda konuşurken de aynı hassasiyeti göstermesi gerekir. Eğer illa da konuşması gerekiyorsa bunu kısa ve öz tutmalı konuşmayı farklı anlaşılacak düzeylere taşımamalıdır.

Burada kısa bir not ekleyelim; Eğer bir erkekle bir bayan evlilik maksadıyla görüşüyorlarsa, İslami çerçevede karşılıklı veya telefonda görüşmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.
Sözün özüne gelecek olursak; hem erkekler hem de kadınlar öncelikle gözlerini haramdan sakınacaklar, iffetlerine aşırı hassasiyet gösterecekler ve giyim kuşamlarında Kur’an ve sünnet çizgisinden uzaklaşmayacaklar.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle