YAZARLAR

Serdar AHLATCI

HANİ NEREDE; ALLAH’A ORTAK KOŞTUKLARINIZ?

‘’Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız; sonra da, Allah’a ortak koşanlara: Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız? diyeceğiz.’’ (En’am 22)

Hani nerede Allah’a ortak koştuğunuz makamlarınız, mevkileriniz, zenginlikleriniz, eşleriniz, evlatlarınız, anne-babanız, hısım akrabanız, ticaretiniz, sevgileriniz, korkularınız, endişeleriniz, şüpheleriniz, beklentileriniz, menfaatleriniz, dostluklarınız, muhabbetleriniz, kısaca Allah’tan öncelediğiniz her şey… Hani neredeler?

Ebedi hayatınıza tercih ettiğiniz dünyalıklarınız, peşinden sorgulamadan koşar adım gittiğiniz nefsiniz, aklınızı başınızdan alan ve size Allah’ı ve ahiret gününü unutturan şeytani iştigalleriniz hani nerede?

Hani nerede sonsuz güzellikleri hiç hatırınıza getirmeyerek çılgın arzularla bağlandığınız sahte ve geçici hevesleriniz?

Allah’ı ve Peygamberi bırakıp da bağlandığınız, yalanlarına inandığınız, uydurduklarıyla avunduğunuz karşısında veya gıyabında el pençe divan durduğunuz şeyhleriniz, gavslarınız, hocaefendileriniz, mürşitleriniz, evliya dedikleriniz, tarikatlarınız, cemaatlarınız, dergâhlarınız, türbeleriniz, kutsadıklarınız, yüceleştirdikleriniz hani nerede?

Hani nerede sizin desteklerinizle Allah’ın hükümleri yerine kendisi hüküm üreten, Allah’ın yasalarına rağmen yasalar çıkaran, haramları helalleştiren, helalleri haramlaştıran ve kendisini bu anlamda Allah’ın yerine koyma iddiasında bulunan seçtikleriniz, partileriniz, liderleriniz?

Fani hayatınızı güzel yaşamak uğruna ebedi hayatınızı heba ettiğiniz gözünüzü ve gönlünüzü kör eden, kalbinizi kir pas içerisinde bırakan arzularınız, maneviyatınızı yıkıma uğratan hissiyatlarınız hani nerede?

Hani nerede size şah damarınızdan daha yakın olan Rabbiniz varken rızık istedikleriniz, şifa bekledikleriniz, dua ettikleriniz, yalvardıklarınız, aracı kıldıklarınız, şefaat umduklarınız, umut bağladıklarınız, sorgusuzca bağlandıklarınız, bilgisizce peşinden koştuklarınız, kayıtsız şartsız boyun eğdikleriniz?

İtaat ettiğiniz, desteklediğiniz, sormadığınız, sorgulamadığınız, reddetmediğiniz, uğruna imanınızı yok ettiğiniz Tağutlarınız ve tağuti duygularınız hani nerede?

Hani nerede düzmece tanrılarınız, kendi icat ettiğiniz ilahlarınız, ilahlaştırdıklarınız, kutsallaştırdıklarınız, yüceleştirdikleriniz ve sizi Allah’tan uzaklaştıran yaptıklarınız ve Allah’a ortaklık yakıştırdıklarınız?

İşte meydan! İşte burası herkesin toplanacağı, her yapılanın sorgulanacağı, herkesin amelleriyle yüzleşeceği, kimseye zerre haksızlığın yapılmayacağı ahiret meydanı… Burası Allah’ın ahireti… Sizin Allah’a ortak koştuklarınızın ahireti nerede? Şimdi hesap ve hasat zamanı… Sizin hesapsızca ve bilgisizce peşinden koştuklarınızın size verecekleri nerede?

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle