YAZARLAR

Serdar AHLATCI

FİRAVUNLAŞANLAR

Tarihten günümüze bir göz attığımızda her dönemin kendine has Firavunları olduğunu görürüz. İsimleri, cisimleri, dönemleri değişir ama icraatları aynı istikamette sürer gider. Hatta çağlar değiştikçe, teknoloji geliştikçe, imkânlar arttıkça bu noktada çeşitlilikler de artar. Şeytan her dönem aktif olduğundan kendine yeni yeni zalimler ve figüranlar bulur. Kısaca her devrin kendine has Firavunları vardır.

Şimdi de Firavun çeşitliliklerine bir göz atalım;

-Kendi kendine Firavunlaşanlar;

Bu kişiler adeta kendi kendilerine hayatı zorlaştırır ve kendi kendilerine zulmederler. Özellikle imani noktada hiçbir çaba harcamayarak, hem bu dünyalarını zindan çevirirler hem de sonsuz âlemlerini perişan ederler. İmanın olmadığı kalbin sahibini mutlu edecek başka bir duygu yoktur. Dünyaya neden gönderildiğini, yaratılış gayesinin ne olduğunu bilmeyen insan, kendi Firavununu ortaya çıkarmış ve Firavunca bir yaşamın altına imza atmış demektir. Zalim de kendisi mazlum ve mağdur da… Yapanda kendisi yanan da…

-Ailesine firavunlaşanlar;

Bu kişilere iş hayatında, arkadaş dünyasında ve yaşamının diğer bölümlerinde baktığınızda sosyal açıdan pek sıkıntılar görünmez. Ama ailelerine davranışlarına baktığımızda ise resmen Firavunlaşırlar. Anne-babalarına kötü davranır, eşlerini kırar incitir, evlatlarına babalık vazifelerini aksatırlar. Dışarıda sevgi ve hoşgörü insanı yani kuzu eve geldiklerinde ise kurt rolüne bürünürler. Aslında Firavunluklarının temelinde imansızlık yatar. İmanı olmayan kişi hayatının her hangi bir bölümünde mutlaka küçük çaplı da olsa Firavunluklarını sergilerle...

Mahallesine, komşusuna, arkadaşlarına firavunlaşanlar;

Bunlar da sosyal Firavunlar. Çevrelerinde yaşayan insanları canlarından bezdirirler. İnsanlara zarar verir, çevreye zarar verir, toplumsal yaşayışa zarar verir ve yaşadıkları yerlere huzursuzluk yağdırırlar. Firavunun mahallelere inmiş versiyonları. Her türlü kötülükle donatılmışlar; içki, kumar, zina, kul hakkı, uyuşturucu, kabadayılık kısaca ne ararsan var bunlarda. Kişi Allah(cc)’tan, Kur’an’dan, Peygamberden uzaklaştıkça bu tür firavunlukların içinde buluyor kendini.

Yönetimde olup da yönettiklerine firavunlaşanlar;

Taguti sistemlerin yöneticileri doğal olarak Nemrut gibi, Firavun gibi ve diğer tarihi zalimler gibi olmak durumunda kalırlar. Zahiren Müslüman gibi görünseler bile durum böyledir. Yani aslında Kur’an’ın ifadelerine göre kâfirdirler. Allah(cc) yüce kitabında ısrarla kendi indirdiğine uyulmasını, ona göre yaşanmasını istiyor. Özellikle Maide suresi kırk dört ile ellinci ayetler arasında konu net bir şekilde dile getiriliyor. Yani ya Allah(cc)’ın indirdiğine göre yaşar ve yönetir Müslümanlardan olursun ya da tam tersi bir yöntemle hareket eder kâfir/zalim/fasıklardan ve cahiliye adetlerini benimsemiş cahiliyenin günümüz versiyonu olarak hayatını devam ettirirsin. Ya Allah(cc)’ı tercih eder her iki dünyanı da selamete erdirirsin, ya da şeytani düzenlerin peşinden giderek cehennemim azap ve ateşlerinin muhatabı olursun.

Ümmet genelinde firavunlaşanlar;

Bunlar öncelikle insanları Kur’an ve sünnetten uzaklaştırıp daha sonra da mezhep ayrılıklarını, fitneleri, cemaat yapılanmalarını, tarikat ve tasavvufi uydurmaları devreye sokarak, İslam’ı yozlaştırıp, ayrılıkları derinleştirip ve insanları birbirine tamamen düşman edip Firavunca hedeflerine ulaşmaya çalışırlar ve insanların gaflet üzerine olmaları sebebiyle de çok rahat ulaşırlar. Bugün dünya üzerindeki İslam coğrafyasına baktığımızda bunların birebir yaşandığını görürüz. Firavunlar oyunlarını planlar, yavaş yavaş uygular ve masum insanlar da bu oyunların kurbanları olurlar.

Dünya çapında firavunlaşanlar;

Günümüzde dünyanın süper güçleri dediğimiz ülkeler yani ABD, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere gibi ülkeler dünya üzerinde egemenliklerini sürdürmekte ve istedikleri gibi at oynatmaktadırlar. Müslümanlar uyumaya devam ettiği için bu kitlesel Firavunlar özellikle İslam coğrafyası üzerinde her istediklerini çok rahat yapıyorlar.

Şeytani firavunlar;

Şeytanın ne ve kim olduğunu Kur’an ve sünnet çerçevesinde anlamaya ve öğrenmeye çalıştık. Bir de bunları yeryüzü avaneleri var. Yani insan görünümlü şeytanlar ve bunların firavunlaşmış halleri. Kendilerinin günaha saplandıkları/battıkları yetmiyormuş gibi şeytanın yeryüzü görevini üzerlerine alarak başkalarının da başını yakmak için uğraşırlar. Şeytani Firavunlar bunlar…

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle