YAZARLAR

Mustafa Solmaz

Tebliğde Hz.Peygamber Çizgisi

Peygamberler,insanların hidayete ermesini ana gaye edinmişler,bu konudaki esasları vahiy ile ortaya koymuşlardır.Kendileri de yaşayışları ile güzel ahlakın canlı birer örneği olmuşlardır.İnsanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberlerin en önemli ve birinci görevi ‘iyiliği emretmek,kötülükten sakındırmak’tır.Bu vazifeyi ifa ederken gönül alıcı bir üslup sergileyen Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v) uygulamaları ile, bu görevi üstlenen Müslümanlara tebliğde uygulanacak yol ve yöntemleri gösteriyor.

Hz.Peygamber,insanları dine çağırmada son derece sabırlı ve serinkanlı bir şekilde davranmış,İslam’ı insanlara anlatırken en güzel irşad metodlarına başvurmuş,insan psikolojisinin en ince ve hassas noktalarını dikkate almıştır.O,hiç kimseden ümit kesmemiş,tatlı dil ve etkileyici sözlerle herkesi imana çağırmıştır.Muhatap aldığı kişiyi İslam’a kazandırmak için ne yapılması gerekiyorsa ondan asla geri durmamış,bunun gereğini bi hakkın yerine getirmiştir.Tebliğ yolunda kendisine yapılan en çirkin muamele,davranış ve eiyetleri bile sanki hiç olmamış gibi saymış,kötü tavır sahiplerini utandırıcı,kişilerin yaptıklarını yüzlerine vurucu tavırlardan kaçınmıştır.Özellikle dine ısındırmak ve İslam’a yakınlaştırmak istediği kimselere özel ilgi göstermiş,onların üzerine titremiştir.İslam’ı yeni benimsemiş veya dini hayatı yaşamaya yeni başlamış kimselere de oldukça anlayışlı ve iltifatlı davranmıştır.Bu hususları örneklendirecek olursak;Bir gün Mekke’nin ileri gelenlerinden Hakem b.Keysan esir olarak Medine’ye getirilir.Peygamberimiz onu İslam’a davet eder.Ama o,bu daveti kabul etmediği gibi İslam’la alay etmeye,Efendimiz’e dil uzatmaya başlar.Bu sırada Hz.Ömer,onun bu alaylarına dayanamaz ve ‘Ya Resulallah!Bununla ne diye konuşuyorsun?Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz.Verelim cezasını gitsin.’ Der.Fakat Efendimiz anlatmaya devam eder.Uzun konuşmalardan sonra nihayet Hakem ikna olur ve İslam’a girer.Buna çok sevinen Efendimiz,Hakem ile ilgili olumsuz görüşleri olan Hz.Ömer’e ve ashabına dönerek, ‘Eğer sizin bu zat hakkındaki görüşünüze uysaydık,onu ilk anda öldürmüş,cehenneme yollamış olurduk.’buyurur.Hz.Peygamberimizin bu sözü düşündürücü olduğu kadar uyarıcıdır da.Hüner cehenneme adam göndermek değil,cennete adam kazandırmaktır.Bu konuda vaiz ve imamlarımız sohbetlerinde müjdeleyici üslub kullanmaya dikkat etmelidir.İslam ile şereflenen Hakem bir süre sonra şehit olur.Efendmizin sabrı ve hoşgörüsü sayesinde yalnız inkar halinden kurtulmakla kalmaz,şehitlik gibi yüce bir mertebeye çıkmak mutluluğuna da ulaşır.

Şefkat Peygmberi,hiç kimseden ümit kesmemiş,tatlı dil ve etkileyici sözlerle herkesi imana çağırmıştır.Efendimiz,insanları İslam’a çağırmada ayrım yapmaz,kimseyi hor görmez ve küçümsemezdi.Eşraftan birisi ile sıradan bir köylü onun gözünde birdi.Kişinin değeri,derisinin renginde,soy asaletinde ya da fizik güzelliğinde değil;Allah’a olan bağlılık ve teslimiyetinde idi.
Bir insanın hidayetine vesile olmak,onu cehennemin kızgın ateşinden cennetin altından nehirler akan bahçelerine yönelmesine aracı olmaya benziyor.Belki de bu,insanın dünya hayatında yapabileceği en Salih amellerden ilkidir.Bu hassas yolda örnek alınması gereken en önemli isim ise hiç şüphesiz alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz.Muhammed (sav) dir.O’nun şu sözü her şeyi özetlemektedir;’Senin elinle bir kişinin hidayetine vesile olman,üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.’
Efendimiz’in Tebliğ Yolunda İnsan Gönlünü Kazanma Metotları:
• Efendimiz,sözlerinde ve uygulamalarında daima müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmuştur.
• Sabır,azim ve kararlılık insan kazanmadaki en büyük özelliğidir.
• İnsanlara güleryüz ve yumuşak söz ile yaklaşmıştır.
• Tedricilik (iş ve eylemleri zamana yayma) her zaman uyguladığı bir yöntemdir.
• Anlattıklarını bizzat tatbik etmiş ve yaşamıştır.Bu da etkileyici olmuştur.
• Daima iyiyi,güzeli tavsiye etmiştir.
• Kötüyü yasaklarken genel konuşmuş ve şahısları asla hedef almıştır.
(Bu anlatılanlar hakkında daha genel ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Mehmet Dikmen’in Peygamberimiz’in İnsan Kazanma Metodu isimli kitabını okuyabilirsiniz.)
Sakarya Üniveristesi İlahiyat Fakültesi
İletişim:Twitter:@solmaz0002

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle