YAZARLAR

Mustafa Solmaz

Salaten Tüncina Duası Sahih Mi?

Bazı çevreler birtakım sorularla insanların aklına kuşkular getirerek yaptıkları ibadetleri konusunda şüpheye ya da ibadetleri terketmeye sebep olabiliyor. Bayağı da yaygın bu anlayış. Mesela; yaptığın bu şey Kur’an’da var mı? Varsa onun tefsiri ne? Bu şey hadiste geçiyor mu? Geçiyorsa hadis sahih mi?vs…sorular bunlardan birkaçı. Bu hususta sorulan sorulardan biri de ‘Salaten Tüncina duası sahih mi?’ sorusudur. Şimdi bu hususta birkaç yerde rastladığım açıklama ve yazılardan derlediğim bilgileri sizlerin istifadesine sunmak istiyorum.
Hz.Peygamber Efendimiz (S.A.V)’ e salavat okumak,Allah Teala (C.C.) Hz.lerinin bizlere bir emridir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulur:’Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler.Ey İman Edenler!Siz de ona salat edin ve selam verin.’ Ayrıca Efendimiz de kendisine salavat getirilmesine teşvik etmiş ve ‘…İsmim anılıp da bana salavat getirmeyenin burnu yere sürtülsün!...’ buyurmuştur.Başka bir hadiste de ‘İnsanların kıyamet günü bana en yakın olanları bana en çok salavat okuyanıdır.’ Buyurulmuştur.

İşte Allah ve Resulünün bu emir,tavsiye ve teşvikleri ile tarih boyunca Müslümanlar değişik şeklllerde pek çok salavatlar okumuşlar ve yazmışlardır.Bu salavatlarda ümmetin büyükleri olan zatlar,Efendimiz’e onu yüce faziletlerini anarak salat-ü selam getirmişlerdir.Bu salavatlar gerek Kur’an’daki dua ayetleri gerek dua cümleleri içeren hadislerden alınarak İslam’ın genel ruhuna uygun olarak derlenmiş ve meşhur olmuştur. Örneğin;Hz.Ali ,Nakşibendi,A.Geylani Hz. ve daha pek çok evliyanın salavatları meşhur olmuş,okunmuş ve okunmaktadır.Bu konuda kitaplar ve dua mecmuaları,salavat risaleleri kaleme alınmıştır.Bu dualardan/salavatlardan biri de salaten tüncina duasıdır.

FARZ NAMAZDAN SONRA NEDEN SALATEN TÜNCİNA DUASI OKUNUR?

Aslında bir amelin makbul ve sünnete uygun olması için aslının sünnette olması yeterlidir.Bu konuda Bediüzzaman Hz.leri şöyle der:’…asılları Kitap ve Sünnetten alınmak şartıyla ayrı ayrı tarzda/surette olmakla beraber,yerleşik olan sünnetin asıllarına ve temellerine muhalefet ve zıt olup bozmamak şartıyla bid’at değillerdir…’

Farz namazdan sonra bu duayı okumanın sünnete uygunluğunu en açık şekilde şu hadis gösterebilir: Hz.Peygamber’e ‘hangi dua Allah katında daha makbuldür?’ diye sorduklarında ‘Gecenin son kısmında ve farz namazların arkasında yapılan ‘ diye buyurmuştur.Anlaşılıyor ki farz namazların arkasından dua etmek bizlere Efendimiz’in bir tavsiyesidir.O’na salat okumak ona rahmet okumak demektir.Salaten Tüncina duasını okumakla, en makbul bir dua olan salavat ile namazın ardından dua etmiş oluyoruz.

Farz namazın hem öncesinde hem de sonrasında dua etmek aslında sünnettir.Bu duayı okumakla hem bir sünnet ihya edilmiş oluyor hem de namazın kabul olmasına vesile olması ümit ediliyor.Çünkü iki makbul dua arasında yapılan dua makbul olur.Mesela farza başlarken okunan kamet duası bizzat Efendimiz’in ümmete ders verdiği bir salavattır.Namaza başlarken okunan kamet duası ile namazın sonunda okunan dua sonucu namazımızı iki makbul dua olan iki salavat arasına almış oluyor ve namazın kabul olacağını ümit ediyoruz.

Dualara başlarken de salavatla başlanmalı,onu aracı kılmalı ve sonunda da yine duayı salavatla bitirmeliyiz.Böylece iki makbul dua arasında bir dua makbul olur.

Salaten Tüncina duası salavatlar arasında en çok bilinen birkaç salavattan biridir.Bediüzzaman Hz. şöyle der:’Alemde meşhur ve gayet faydası çokça tecrübe edilmiş ve kutup makamındaki evliyalarca rağbet görmüş bir salavat-ı şerifedir.’

BU SALAVATIN MANASI:’Ey Allahım!Efendimiz’e,onun nesline ve ehl-i beytine salat eyle.O salat hürmetine bizi her türlü tehlikeden kurtar.Onun bereketiyle her türlü ihtiyaçlarımızı gider.Onun vesilesi ile bizi günahlarımızdan arındır.Onun şerefine bizi en yüksek derecelere çıkar.Hayatta ve ahirette bizi hayırlı işlerin en uç noktalarına ulaştır.Ey bütün duaları işitip cevap veren Allah’ım dualarımızı kabul buyur.Amin.Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.’

Bu salavat pek çok dua kitabında geçmekle beraber bunların en meşhuru Delailü’l-Hayrat’tır.Bu eser en meşhur,muteber ve faziletli salavatların toplandığı kitaptır.1400’lü yıllarda yaşamış Şazeli Şeyhlerinden Süleyman Cezuli Hz.leri tarafından meşhur salavatlar toplanıp yazılmıştır.

Ancak böyle amellerin daha faziletli olan şeklini ararken cemaatin adet ve tercihinin öemli olduğunu yine Bediüzzaman Hz. şöyle anlatır:’Hangisinin daha faziletli olduğu hususunda umumun kabulünü gösteren cemaatin uygulaması tercih sebebidir.Adet-i İslamiye nasıl gelmiş,o daha faziletlidir.’

Sonuç olarak:Salaten-Tüncina okumak,namazdan sonraki tesbihatı topluca yapmak,farzdan önce üç ihlas okumak gibi asılları sünnetten kaynaklanan ve ibadet olan adetler sünnete uygundur.Bid’at değillerdir.Tarih boyunca ehl-i sünnet alimlerinin destekleyip itiraz etmemeleri sebebiyle cemaatin adeti haline gelmiş olmaları da makbuliyet ve faziletlerini başka bir yönden göstermektedir.

ELLERİN AŞAĞI ÇEVRİLMESİ HAKKINDA

Bu hususta şöyle bir hadis vardır:’Efendimiz,Allah’tan birşeyin olmasını dilediği zaman ellerinin içini yukarı çevirirdi.Ancak birşeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağı çevirirdi.’ (Bu konuyla ilgili diğer hadisler için:Müsned,Ahmed b.Hanbel IV/56;Mecmeu’z-Zevaid,X/168;Cemu’l-Fevaid,II/618;Fethu’l-Kebir,II/357)

SAYGILARIMLA. ALLAH’ A EMANET OLUN.

MUSTAFA SOLMAZ (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ)
İletişim:Twitter:@solmaz0002

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle