YAZARLAR

Mustafa Solmaz

Medeniyet Anlayışı

Birkaç yazı sürecek yazı dizisi ile karşınızdayım.Bu konuya girmemin sebebi ise günden güne eriyen maddi ve manevi değerlerimize,medeniyet unsurlarımıza sahip çıkılmaması ve kültürümüze yabancı kalan insanımızın bu konuda duyarsız olmasının yürek burkan halidir.Toplum olarak gitgide medeniyet algımız köreliyor.Müzik ve çevre anlayışından tutun sanat ve mimariye varıncaya kadar artık kadim medeniyet ve kültürümüzün unsurlarına neredeyse hiç rastlanılmıyor.Rastlanılsa bile ya korunamıyor,ya başka medeniyetlerin arasında kaynayıp gidiyor ya da yeni projelerin gölgesinde kalıp tarihin tozlu mirasına terk ediliyor.Oysa milletlerin yükselmesini,ilerlemesini sağlayan kendilerinin sahip olmuş oldukları özgün medeniyet,kültür ve bunlara sahip çıkma oranıdır.Eğer milletçe gelişmek, yükselmek, ilerlemek istiyorsak kadim medeniyet ve kültürümüze sahip çıkarak ve yeni unsurları kadim medeniyete uyarlayarak özgün bir medeniyet ortaya koymak zorundayız.Evvela medeniyet ve kültür kelimelerinden/anlayışlarından başlayarak İslam medeniyetine dair sizlere kısa,öz ve akılda kalıcı bilgiler vermek istiyorum.Yazacaklarım tutmuş olduğum ders notlarının derlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Muvaffakiyet Allah’tandır.

Medeniyet;insanların bir nesilden diğer nesile aktarmış olduklarının toplamıdır.Mesela bunlar;siyasal birikim,sosyal-ekonomik faaliyetler ve kurumlar,yazının icadı,matbaanın icadı gibi buluşlar olabileceği gibi;hoşgörü,güven gibi manevi değerler de olabilir.Aslında medeniyet;düşünce.maddi ve manevi kültürü ifade eder.Medeniyet kelimesi çok anlamlı olup,şehirli,yerleşik hayata sahip,uygarlık gibi anlamlara da gelir.Medeniyetle ilişkili bir kavram olan kültür ise,toplumsal hayatın dil,düşünce,gelenek,sembol,kurum gibi her türlü maddi ve manevi ürünlerini içine alır.Yani medeniyet ve kültür birbiriyle yakın ilişki içindedir.Yalnız kültür;insanın,içsel olgunlaşmasını,medeniyet ise dışsal gelişmesini ve doğa üzerindeki egemenliğini belirtir.Kültür ve medeniyet birbirinin tamamlayıcısıdır.Medeniyet kültürü kuşatır ve çerçevesini belirler.Hayatın gereklerine göre kültürün bazı ögeleri korunur bazıları da değişir.Değişecek ögeler medeniyet çerçevesinde ele alınmalıdır.Bu yapılmazsa ve başka kültürel unsurlar alınırsa medeniyet bilinci sarsılır,yozlaşma ve bozulma başlar.Toplumun huzuru ve dengesi bozulur.Medeniyet çerçevesi yok sayılırsa kültür yabancı kültürlerin istilasına uğrar.Medeniyet bilinci sarsıldığı için yüksek ve ilmi düşünce ögeleri/ürünleri alınamaz.

Medeniyetin ortaya çıkmasında 3 önemli unsur vardır:
1.Fikir:Fikir yani düşünce olmadan medeniyet olmaz.Zira medeniyet özgün fikir ve düşünce temelleri üzerine inşa edilir.Her medeniyetin temelinde mutlaka bir fikir anlayışı yatar.O fikir,medeniyetin karakterini gösterir.

2.İnsan:Fikri ortaya atan insanlar gerekir.Zira medeniyet,düşüncenin ideal insan vasıtasıyla hayata geçmiş halidir.İnsan medeniyetin kurucusu ve asli unsurudur.Medeniyetin gelişimi,devamı insana bağlıdır.Bilinçli,üretici ve aydın grup olmalıdır.İlerleme yapmada önemli olan,aydın kesimin halkla/toplumla ters düşmemesidir.

3.Şehir ve Müessese:Medeniyetin göstergesi müessese ve kurumlardır.Bunlar üzerinden yola çıkılarak nasıl bir medeniyet anlayışına sahip olunduğu anlaşılır.Müessese ve kurumlar ise şehirlerde oluşur. Her medeniyetin bir model insanı vardır.Toplum o ideal insanı yetiştirirse medeniyet ve kurumlar ortaya çıkar.Aksi halde müessese eksik kalır.Çünkü medeniyet ve müesseseyi oluşturacak olan insandır.Mesela,Süleymaniye Camii’ni inşa edecek Mimar Sinan gerekir.Daha nice bu tür eserler vermek istiyorsak Mimar Sinan’lar yetiştirmemiz lazımdır.Önce insan yetiştirip ardından medeniyet inşasına başlanmalıdır.İslam’ın örnek modeli de Hz.Peygamber (sav) dir.İslam Medeniyeti onunla başladı.O önce bulunduğu toplumdaki insanları yetiştirmekle işe koyuldu.Belli kıvama gelinince de inşa süreci başladı.

(Bu konuda yazılarımı mümkün olduğunca kısa ve öz tutmaya çalışacağım.Devam edeceğiz)

İLETİŞİM:Twitter:@solmaz0002
Mustafa SOLMAZ-SAKARYA ÜNİV.İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle