YAZARLAR

Mustafa Solmaz

Kader Planında Kıyamete Dair

İnsanlar tarihten itibaren kıyametin vaktini her zaman merak etmiştir.Çünkü insanda bilinmeyen,gizemli ve sırlı şeylere karşı bir ilgi ve alaka vardır.Günlük hayatımızda aklımıza çok değişik bilgiler geliyor;hangi ünlünün ne kadar mal varlığı olduğu,doların ne kadar yükseldiği vs…Kalb bu tür bilgilerle kirlenince arınması gerekir.Bunun yolu da zihnin bilgi kirliliğinden kurtarılmasıyladır.

Kıyamet vaktinin bilinmesi de bu açıdan çok gerekli bir bilgi değildir bence.Eğer onu öğrenmemiz mutlaka gerekli olsaydı,gerek ayetler gerekse hadislerde bununla ilgili yönlendirmeler olurdu.Kaynaklarımızda kıyametle ilgili yer alan bilgiler onun tarihiyle değil daha çok niçin ve nasıl olacağıyla veya bunun mutlaka gerçekleşmesiyle ilgilidir.İnsan,aslında Allah’ın,kendisini yönlendirdiği mevzuya eğilmeli,onun üzerinde yoğunlaşmalıdır.Kişinin gereksiz birtakım bilgilere eğilmek yerine;’Yaradan bizlere kıyametin kopacağını söylemekle acaba ne anlatmak ister,kıyametin kopuşu nasıl bir dönemin başlayacağını bize ifade eder?’ gibi sorularla zihnini meşgul etmesi daha doğru olur.

Bu konuda birkaç şeyin iyi bilinmesi gerekir.Son dönemde türeyen bir kısım kimseler vardır ki ‘Gaybı Allah’tan başkası bilemez.’ derler de başka şey demezler.Bana göre bu zevat İslamiyet’in zahirine takılıp kalmış ve özüne inememiş kimselerdir.Maneviyatı,mana alemlerini,evliyayı,onların kerametlerini bir türlü kavrayamayan veya kavramak istemeyen kimselerdir.’Gaybı Allah’tan başkası bilmez’ der ancak gördüğü rüya sabahleyin aynen çıkınca da bunu nasıl izah edeceğini bir türlü bilemez.Ya da kendisi olduğu için izaha çalışır. Gaybı tabi ki sadece Allah bilir.Ne var ki Allah’ın bildirdiği bir takım kimseler de gayb konusunda konuşabilirler.Onlara gayb aleminden sadece çok küçük kırıntılar verilmiştir.Bizim alın yazısı diye tabir ettiğimiz kader Allah katında iki yerde bulunur;1.Levh-i Mahv 2.İspat.Buradaki bilgiler değişime maruz kalabilir. Allah’ın bonus diyebileceğimiz lütuflarıyla,sadaka ve dua gibi şeylerle ,diyelim ki bir insanın başına gelebilecek bir bela,bu levhada yazılı olmasına rağmen değişir ve bela o insanın kaderinden çıkmış olur.Ancak bu gibi durumlar kaderin değişken olduğu veya Allah’ın olacak şeyleri bilmediği anlamına gelmez. Zaten o insanın belaya uğrayacağının yazıldığı ve sadaka verip o beladan kurtulacağını da Allah biliyordu ve kader de öyle yazılmıştı.Sonuçta meydana gelecek bela veya olaylar ayrı bir kader levhasında yazılıdır.Biz buna levh-i mahfuz diyoruz.Mesela birinci levhada yazılı belanın verilen bir sadaka ile bertaraf olacağı ve nihayetinde o belanın gelmeyeceği bu levh-i mahfuzda yazılıdır.Levh-i mahfuz ise değişmeyen kaderin kitabıdır.

‘Alimler peygamberlerin varisleridirler.’ ({Ebu Davud,İlm 1,(3641);Tirmizi,İlm 19,(2683);İbnu Mace, Mukaddime 17,(223)}) Konuya bu hadis açısından bakacak olursak manevi alemde mertebe kateden Allah dostları gibi kimselerin iç alemi levh-i mahv ve ispata kadar ulaşır.Orada bir kader görür ve bunun gerçekleşeceğini düşünür.Kimi zaman bu bilgisini insanlarla paylaşır.Bir süre sonra o zatın bildirdiği hadise meydana gelebilir veya Allah’ın o husustaki lütfu kaderin gerçekleşmesinin önüne geçer ve o velinin gördüğü kader farklı bir şekilde tezahür edebilir.Fakat bilinmelidir ki Allah katında bunun böyle olacağı zaten takdir edilmiştir.İşte gelecekle ilgili birtakım bilgiler paylaşan evliya da bu levhadaki bilgileri paylaşmıştır.Kimi zaman olaylar, onun verdiği bilgileri doğrularken kimi zaman da doğrulamaz.Bu durumda onları yalancı gibi görmek yanlış olur.Bunun için Kur’an,peygamber ve alimlerin işaretlerine kulak verip ibadetlerimize bakmalıyız.Kıyametin zamanı elbette gelecektir.
Yararlandığım Kaynaklar:*Kelama Giriş-Saim Kılavuz/İslam Düşüncesinde Kader ve Kaza-Halife Keskin

(TAZİYE:-Alimin ölümü alemin ölümü gibidir-Üstad Bediüzzaman Hz.lerinin talebelerinden;ömrünü imani hakikatler ve Kur’an hizmetine vakfetmiş büyük kanaat önderi,İslam alimi Muhterem MEHMET KIRKINCI HOCAEFENDİ’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret;ailesine,yakınlarına,dostlarına,talebelerine ve sevenlerine de sabr-ı cemil niyaz ederim.)

SAYGILARIMLA.

MUSTAFA SOLMAZ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

(Soru,görüş,eleştiri,öneri vb.için iletişim:e-mail:[email protected]/Twitter: @solmaz0002/Facebook:Mustafa SOLMAZ)

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle