GÜNCEL

Teravih namazının önemi nedir?

2018 Ramazan'a artık sadece saatler kaldı. 15. Mayıs Salı günüRamazan'ın arefesi. 11 Ayın Sultanı ile ilgili akıllarda pek çok soru var. Bunlardan biri de teravih namazı. Teravih namazı Ramazan ayı içinde Yatsı namazı ile kılınıyor. Peki "Teravih" ne demek? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazının hükmü nedir?

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Teravih Namazı Peygamber Efendimiz'in Ramazan Ayı'nın girdiği akşam itibari ile Ramazan bitene kadar kıldığı ve Yatsı namazı ile kılınan bir namazdır.Teravih namazı Yatsı namazı ile Vitr namazı arasında 20 rekat olarak kılınır. Bu 20 Rekat 2 rekatta bir veya 4 rekatta bir selam verilerek kılınabilir.Teravih kelimesi kelime anlamı olarak rahatlamak, dinlendirmek anlamı taşımaktadır. Teravih namazı cemaatle kılınabilir. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Teravih namazı Peygamber Efendimiz tarafından kılınmış ve hükmü "sünnet" olan bir namazdır. Yani farz değildir. Oruç tutamayanlar için de farz değil, sünnettir. Teravih namazının kılınışı halifelerden bu yana 20 rekattır. Namaz aralarında getirilen salavatlar ise sünnet değildir.

TERAVİH NAMAZINI KILMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Teravih namazı Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetine iştirak açısından son derece faziletli bir ibadettir. İftar sonrası sevapları çoktur. Teravih namazı hadislerde şöyle övülmüştür; "Ramazân ayı, oruç tutulması farz kılınan bir aydır. Ben de size gecelerinde (terâvih) namazı(nı) sünnet kıldım. Her kim orucu tutar ve (teravih) namazı(nın faziletine ve hak olduğu)na inanarak ve mükâfâtını ümid ederek kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce) Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Peygamberimiz Resulullah (s.a.v), Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş ancak bunu kesin olarak emretmemiştir. Bu konuda; "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır"1 diye buyurmuştur. Hadis alimlerinden en-Nevevî, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını, fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini, İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir.En-Nevevî, "Ramazanı ihya etmenin, teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in, "Her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü, "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s): "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" 2 buyurmaktadır.1 - (Buharî, İman, 25, 27; Müslim, Musafiin, 173, 176; İbn Mace, İkametus-Salâ, 173; Tirmizî, Savm, 83)2 - (Ibn Mâce, Ikametu`s-Salâ, 173; Ibn Hanbel, I, 191, 195).

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle