DİYANET, ANALİZ

TDV Gönül elçiliğine ne zaman başladı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünya geneli ve ülkemizde yaptırdığı hizmetlerden kısaca bahsetmek ve gönül elçiliğine ne zaman başladığını hep birlikte haberimizde okuyalım..

Türkiye Diyanet Vakfı Kurulduğu tarihten itibaren Dünya'da ve ülkemizde bir çok alanda hizmet vermiştir. Müslümanların maddi manevi yardımlarına koşmuş yaralı gönülleri iyileştirmiş. TDV'nin Dünya geneli ve ülkemizdeki faaliyetlerinden kısaca bahsedecek olursak cümleye şöyle başlarız.

Toplumun dini, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde önemli rolü bulunan müesseselerden biri de camilerdir. Mimari yapı olarak dini eserlerin başında gelen camiler, ibadet ve eğitim gibi önemli hizmetlerin ifa edildiği mekanlardır.

İslam dininin ilk mabedi Kabe-i Muazzama ve Hz. Peygamberin Medine’ye hicreti sırasında yapılan Kuba Mescidi ile başlayan cami inşası, Mescid-i Nebevi’nin ardından Hz. Ömer’in hilafeti döneminden itibaren önemli merkezler olmak üzere İslam dünyasının hemen her tarafına yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan vakıflar, camilerin inşası ve yaşatılmasında bugüne kadar öncü olmuş; Türkiye Diyanet Vakfı da kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında yaptırdığı cami ve eğitim binalarıyla bu kutlu geleneği sürdürmüştür.

Dünya'da ve ülkemizde cami ihtiyacını karşılamak için çalışan TDV, Ankara Kocatepe Camisini inşaa ettikten sonra bu işe hızlı bir başlangıç yaparak bugüne kadar ülkemizde 3 bin 421, 25 ülkede ise 100’ün üzerinde cami ve eğitim binası yaptırmış.

Cami ihtiyacının karşılanması yıllardır tamamen vatandaşlarımızın duyarlılığına, gayret ve fedakârlığına bırakılmış, mahalli teşebbüsler, büyük kentlerimizde abidevî türden camilerimizin yaptırılması konusunda yetersiz kalmıştır. Türkiye Diyanet Vakfının cami faaliyetleri ise bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmuştur.

Eski camilerin muhafazası ve oralardaki manevi havanın yeni nesillerce de teneffüsünün mümkün kılınması, esaslı bir maddi külfeti ve belli başlı bir sorumluluk gerektirmektedir. Abidevi nitelikte olan ve bir külliye şeklinde düşünülen Kocatepe Camii ve Adana Sabancı Merkez Camii, Konya Hacıveyiszade Camii başta olmak üzere, il ve ilçelerde hizmete sunulan camilerin bir kısmı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilerek hizmete sunulmuştur.

Ümmetin her bir ferdi ile gönülleri buluşturan birlik mekanları inşa eden TDV, halen 11 ülkede 19 cami inşaatı, 9 ülkede de 10 caminin yer tahsis ve projelendirme işlemleri olmak üzere 29 caminin yapım çalışmalarına devam etmektedir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle