GÜNCEL

tavsiye oruçlar

Ramazanın dışında başka farz oruç olmamakla beraber, tavsiye edilen nafile oruç çeşitleri vardır. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere bunlar şunlardır:

Ramazanın dışında başka farz oruç olmamakla beraber, tavsiye edilen nafile oruç çeşitleri vardır. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere bunlar şunlardır:

Hüneyde İbnu Hâlid hanımından, o da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın zevcelerinden birinden anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Zilhicce'den dokuz günle Aşûra günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı." E. Davud, Nesâi.

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç(la sevap) arardı." Tirmizi, Nesâi.

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Ameller Allah Teâla hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arzedilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arzedilmesini severim." Tirmizi.

Abdullah İbnu Katâde İbni Milhân el-Kaysî, babası (radıyallahu anh)'ndan anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bize eyyam-ı bî'z'de yani ayın onüç, ondört ve onbeşinci günlerinde oruç tutmamızı emrederdi ve "Bunlar yıl orucu vaziyetindedir" derdi. E Davud, Nesâi.

Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim her ayda üç gün oruç tutarsa işte bu, yıl orucu olur. Allah Teâlâ hazretleri bu hususu te'yiden kitabında şu ayeti indirdi: Kim bir hayır işlerse o kendisinden on misliyle kabul edilir. (En'am 160). Bir gün on misliyle kabul ediliyor." Tirmizi, Nesâi.

*Âmir İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Zahmetsiz ganimet, kışta tutulan oruçtur." Tirmizi.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle