Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

HAYAT

Sultan 3. Ahmed Hân Kimdir?

Vefâtının sene-i devriyesi vesilesiyle Sultan 3. Ahmed Hân’ı şahsiyeti ve hizmetleriyle hatırlıyor, hayırla ve minnetle yâd ediyoruz.

23 Osmanlı padişahı, 88. İslâm halifesi olan Sultan 3. Ahmed Hân, 30 Aralık 1673 tarihinde Dobriç’te doğdu. Babası Sultan 4. Mehmed Hân, annesi Emetullah Rabia Gülnûş Sultandır.

Küçük yaşlarından itibaren iyi bir eğitim görerek yetişti. Terbiyesiyle öne çıkan bir çocuktu. Devrin büyük hocalarının rahle-i tedrisatından geçti. Şehzadeliği döneminde de kendisini yetiştirmeyi ihmal etmedi.

Ağabeyi Sultan 2. Mustafa Hân’ın tahttan indirilmesinin ardından padişah olduğunda 30 yaşındaydı. Osmanlı devleti için zor bir dönemdi. İçeride ve dışarıda birçok sorun baş göstermişti. Rusya’nın Orta Asya’ya nüfuz siyaseti sebebiyle ortaya çıkan gerginlik, Balkanlarda yaşanan çatışmalar, Avusturya Krallığı ve Venediklilerle (1715-1718) cereyan eden savaşlar, 1723-1727 seneleri arasında İran’la süren muharebeler, Sultan 3. Ahmed Hân’ın gerçekleştirmek istediği kalkınma hamlelerinin daima sekteye uğramasına sebep oldu.

Matbaanın Kuruluşu ve İsmail Efendi Hazretlerinin Meşihatı
Saltanatı devrinde, bütün olumsuzluklara rağmen mühim gelişmelere imza attı. İbrahim Müteferrika tarafından açılan ilk matbaa onun fermanıyla kuruldu. Avrupa’da yaşanan gelişmeleri, gönderdiği elçiler vasıtasıyla yakından takip ederek Osmanlı Devletinin duraklamasının önüne geçmeye çalıştı.

İsmailağa Camiimizin bânîsi Şeyhülislâm Ebûishakzâde İsmail Naim Efendi Hazretleri, Sultan 3. Ahmed dönemi Şeyhülislâmlarındandır. İsmailağa Camii de Sultan 3. Ahmed Hân devrinde inşa edilmiştir. İsmailağa hazîremizde medfûn Şeyhülislâm İshâk Efendi de onun devrinde, İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuş olan matbaada musahhihlik vazifesi üstlenmiştir.

Sultan 3. Ahmed Hân, Patrona Halil ve yandaşlarının başlattığı isyan neticesinde 1 Ekim 1730’da tahttan çekildi. Tahttan indirildikten sonra altı yıl daha yaşayan padişah altmış üç yaşında vefat etti ve Eminönü Yeni Camii yakınında bulunan Vâlide Turhan Sultan türbesine defnedildi. Mevlâ Te‘âlâ rahmet eylesin.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle