CAİZ Mİ?, HAYAT

Peygamberimiz’in büyüye karşı okuduğu dualar

Peygamber’in büyüye karşı okumuş olduğu bir dua var mıdır? Büyü yapıldığına inanan bir insan hangi duaları okumalıdır?

Peygamberimiz her gece yatmaya hazırlandığı zaman iki elini açarak birleştirir, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okuyarak ellerinin içine üfler, sonra başından ve yüzünden başlayarak üç defa elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar, ondan sonra yatardı. Hz. Aişe, Peygamberimizin bunu her gece üç defa yaptığını rivayet etmektedir.

Peygamberimiz, kendisine büyü yapıldığını farkettiği zaman bu sureleri okuyarak Allah’a sığınmıştı. İki elini açıp yanyana getirmiş; İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak avucuna üflemiş ve baştan ayağa kadar bütün vücudunu meshetmişti. Nakledildiğine göre, Efendimiz bunu 11 defa yapmış, her defasında adeta bir düğümün çözüldüğünü hissetmiş ve rahatlamıştı.

Dolayısıyla, o türlü bir duruma maruz kalanlar İhlâs suresini, Felâk ve Nâs surelerini 11 defa okumalı ve Peygamberimiz gibi yapmalıdırlar. Buna ilave olarak, Fatiha suresi, Âyete’l-Kürsî ve güvenilir (Allah Rasulü’nden nakledilen dualar da okunup onlarla Allah’tan şifa dilenebilir.

Mesela cin çarpmasına maruz kaldığını düşünen bir insan;

Fatiha Suresi’ni, Bakara Suresi’nin 1, 2, 3, 4, 5, 163, 164, 255, 284, 285 ve 286. ayetlerini, Âl-i İmran Suresi’nin 18. ayetini, A’raf Suresi’nin 54, 55 ve 56. ayetlerini, Mü’minûn Suresi’nin 116, 117 ve 118. ayetlerini, Sâffât Suresi’nin ilk on ayetini, Haşr Suresi’nin son üç ayetini, Cin Suresi’nin 3. ayeti ile İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okumalıdır.

Bunları, o derde tutulmuş olan insanın kendisi okuyabileceği gibi, eşler ve aile efratları da birbirlerine okuyabilirler.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle