HAYAT

Orucun dereceleri var mıdır? Allah dostlarının oruç tasnifleri nelerdir

orucun dereceleri var mıdır? Allah dostlarından oruç tasnifleri

orucun dereceleri var mıdır? Allah dostlarından oruç tasnifleri.

İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbânî ve Mevlânâ Hazretleri, kendi kalb ve ruh enginlikleri açısından oruca biraz farklı açılardan bakarak şunları söylüyorlar:

“Bilmiş ol ki oruç üç derecedir.
1. Avamın orucu,
2. Havassın orucu,
3. Ahassü’l-havassın orucu.

Avamın orucu:
İki uzvu (mide ve tenasül uzvunu) kaza-i şehvetten korumaktır. Yani yemek, içmek ve cinsi münasebetten sakınmaktır.

Havassın orucu:
Bu yukarıdaki esaslara riayet ile beraber gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını ve diğer azalarını günahtan korumaktır.

Ahassü’l-havassın orucu:
Avam ve havassın orucundaki hususlara riayetle beraber, kalbini, hasis emeller, dünya düşüncelerinden sıyırmak ve Allah’tan başka her şeyden çekerek bütün mevcudiyetiyle Allahü Teâlâ’ya bağlanmak ve hatırına O’ndan başkasını getirmemektir.” İhya 1/2: 659.

“Ramazan ayı, büyük bir aydır. Bu ayda nafile olarak yapılan namaz, zikir, sadaka ve benzeri ibadetler, diğer aylarda eda edilen farz ibadetlerin sevabı ile eşittir. Ramazan ayında bir farz ibadeti eda eden, diğer aylarda yetmiş farz ibadeti eda sevabı alır.” Mek. Rab. 1/159. 

“Sen orucu, şaşılacak acaip meziyetleri bulunan bir şey olarak bil. Oruç insana can bağışlar. Gönül lutfeder. Sen şaşılacak bir şey görmek istersen oruca şaş. Sen göklere çıkmak, miraç etmek sevdasındaysan şunu bil ki oruç, senin önüne getirilmiş bir arap atıdır.

Oruç, can gözünün açılması için bedenleri kör eder. Senin gönül gözün kör de o yüzden kıldığın namazlar, yaptığın ibadetler sana o aydınlığı vermiyor, hakikati göstermiyor. Oruç, insan şeklindeki hayvanın hayvanlığını giderir. Bu yüzdendir ki oruç, insanın insanlığını olgunlaştırmaya mahsustur…

Oruç ayına girdiğin zaman, o aya kavuştuğun için Hakka şükrederek, sevinerek, neşeli olarak gir. Çünkü ramazanın gelişinden üzülenlere, gamlılara oruç haramdır. Onlar, oruca layık değillerdir.” (Divan-ı Kebir’den-180)

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle