GÜNCEL

Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ortadoğu büyücüler kitabı tılsımlar ve ünlü şeyhlerin vefklerini toplamış. Kitapta esrarengiz Rufai tarikatının şehyi Ahmed er Rufai'nin hazırladığı bir vefk de yer alıyor ve baş ağrısı için kullanılıyor. İşte en tılsımlı kitaptaki şaşırtıcı bilgiler.

Ortadoğulu büyücülerin el kitabında sadece iyilik için büyüler bulunuyor. Baş ağrısından sara hastalığına, nazardan cin tutmasına kadar her derde deva büyüler hazırlanmış. Bu büyülerin hazırlanışında ise İslami kaynaklara başvurulmuş. Kimisinde Allah’ın güzel isimleri, kimisinde de Kur’an surelerinin başlarındaki harfler kullanılmış. Kitaptaki en meşhur vefk (tılsım) ise esrerangiz Rufai tarikatının şeyhi Ahmed er Rufai tarafından hazırlanmış. İşte o büyü kitabı ve içindeki vefkler:

EL YAZMASI BÜYÜLÜ KİTAP : El yazması kitapta istek ve arzularınızın yerine gelmesi için okumanız gerekli dualar, taşımanız gerekli vefkler var. Sara ve sebebi bilinmeyen baş ağrısına kadar pek çok derdin devası da bu kitapta. Kitap sadece bu kadar sıradan işlerle ilgili bilgiler vermiyor. Kitabın sonunda yer alan “Azimet” duası başı sıkışanların “gayb insanları”ndan yardım alması için yazılmış. Kitap, bu “gayb insanları”nı da “Üçler, yediler, kırklar” olarak açıklıyor.

61 sayfalık el yazması kitapçık “Cünnet’ül Esma” ile başlıyor. Cünnet’ül Esma, Hz. Ali’ye atfediliyor. Hz. Ali’nin söylediğine inanılan “Kaside -i Ercüze” isimli bir şiirin duaya dönüştürülmüş hâli. Bu şiirde Hz. Ali’nin gelecekten haber verdiğine inanılıyor. Şiirin bir başka özelliği de içinde en büyük dua olan İsm-i Azam’ın yani Allah’ın en büyük isminin yer alması. İsm-i Azam’la yapılan hiçbir dua reddedilmediği için şiire de ayrı bir kutsallık atfediliyor.

Ruafi şeyhinin vefki: Kitaptaki en dikkat çeken vefk ünlü tasavvuf tarikat şeyhlerinden Ahmed er Rufai'ye ait. Rufai tarikatının kurucu olan Ahmet er Ruafi tarafından hazırlandığına inanılan bu vefklerden yıldız şeklinde olanı nazar için kullanılıyor. Alttaki vefkin ise başağrısına iyi geldiğine inanılıyor.

Kitapta Cünnet’ül Esma’nın ardından Allah’ın isimleri ile Kur’an-ı Kerim’de yeralan Huruf-u Mukatta’nın vefkleri var. Huruf-u Mukatta, bazı Kur’an surelerinin başında yer alan, anlamı bilinmeyen harfler. Örneğin, Yasin, Taha ya da Bakara suresinin başında yer alan Elif, Lam, Mim gibi harfler. Bu harflerin ne anlama geldiği tefsirciler tarafından uzun süre tartışılmış. Sure başlarında yer alan bu gizemli harflerin her biri bir vefk olmuş.

AZİMET VEFKİ 40'LARI ÇAĞIRIYOR : Bu Azimet vefkinin duası ise hayli çarpıcı. Belirli sayıda okunduğu takdirde “Üçler, yediler ve kırklar”ın yardımınıza geldiğine inanılıyor.

Başarı ve fetih için yapılan vefk : Kur’an-ı Kerim’deki Fetih suresinden yapılan bu vefk başarı ve galibiyet için hazırlanıyor. Bu vefk muska hâline getirilerek elbise içine dikiliyor.

ÇARESİZ HASTALIKLAR İÇİN : Meryem suresinin girişindeki ayetlerin kullanıldığı bu vefk onulmaz hastalar için. İki nüsha hazırlanarak, birinin suyunun içilmesi öneriliyor.

HAMAYIL TAŞIYANA BÜYÜ İŞLEMİYOR : Anadolu’nun hemen her yöresinde hazırlanan “Hamayıl”lar uzun rulolar halinde yazılıyor ve özellikle kadınlar gümüş kolyeler içerisinde bu koruyucu muskayı taşıyor. Hamayıllar genellikle Hz. Ali ile ilgili hadislerle, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin isimleriyle başlıyor. Hamayıl taşıyana büyü tutmayacağına inanılıyor.

Hz. Ali’nin Kaside-i Ercüze şiirinden yola çıkılarak yapılan bu vefk evde tutuluyor. Vefkin duası ise her namazdan sonra 19 defa okunuyor.

SALATEN TUNCİNA En ilginç dua kitabın sonunda, “Haza Azimet-i Salavat-ı Münciye” başlığıyla yeralıyor. Bir buçuk sayfa tutan bu duanın nasıl okunacağına dair bir hayli uzun ayrıntı verilmiş. Duanın içindeki bazı bölümlerin her namazdan sonra 19 defa, diğer bölümlerin de 21 defa okunması gerekiyor. Duanın tamamı da yine her namazdan sonra 19 defa tekrarlanıyor.

Bu duanın sonunda okuyan kişiye “Rical- i Gayb”dan yardım geliyor. “Rical- i Gayb”ın birebir Türkçe tercümesi “Varolduğuna inanılan ancak bilinmeyen, görünmeyen bir başka alemden kişiler” diye veriliyor. İşte bu duayla başka bir “âlem”le temasa geçiyorsunuz ve oradan gelen kişiler duayı okuyan, yardım talebinde bulunanlara yardımcı oluyor. Ancak yardımın hangi boyutlarda olduğu belirtilmemiş. Gelen kişiler ise halk arasında varolduğuna inanılan “Üçler, yediler, kırklar”.

NAZAR VE BAŞ AĞRISI İÇİN : Nazar için de türlü çeşit vefk var. Bu vefklerin bir tanesinde nazar ayeti ve o ayetin harfleri yer alıyor. Baş ağrısı için tavsiye edilen ise yıldız şeklinde bir vefk. Bu vefkin Ahmed er Rufai tarafından hazırlandığı kaydedilmiş. Yine Ahmed er Rufai’nin hazırladığına inanılan bir diğer vefk nazara ve büyüye karşı taşıyanları koruyor.

HA , MİM VEFKİ : Kitabın ilk sayfalarında “Ha, Mim” vefki var. Bu ismin vefkinin gerekli zaman ve mekânda yazılması durumunda, üzerinde taşıyan kişinin tüm “zor işlerinin” kolaylaşacağına inanılıyor. Yine aynı sayfada yeralan Emced isminin vefki ise insanın kötü ahlakının iyiye dönmesini sağlıyor.“Veli” isminin vefki insanların biraraya toplanmasını sağlıyor. Kitapta buna bir örnek de verilmiş; “Eğer bir kimse bir muhabbet meclisi toplamak istiyorsa ya da dağınık yerlerdeki akrabaları bir yerde toplansın diliyorsa bu vefki toplanılmasını istediği mekâna assın.”

ALLAH İSMİ VEFKİ : Bir de daha özellikli vefkler var. Allah isminin vefkinin yazılması ve sağ kolda taşınması için bir şeyhten izin alınması gerektiği belirtiliyor. Sadece bu da yeterli değil. Şeyhin “kamil” yani “evliya” mertebesinde olması gerekiyor.

Herşeyin vakti var : Kitapta büyülerle ilgili özel bilgiler de yer alıyor. Mesela her vefkin yazılmasının vakti ve saati var. Aynı zamanda vefklerin yazımı için özel maddeler de gerekiyor. Bir nazar duası için “zağferan” gerekirken diğeri için “misk” isteniyor. Üzerinizde taşımak için ise yine geçmiş yüzyıllarda kullanılan “pazubend”ler tavsiye ediliyor. Bazı vefkleri sadece üzerinizde taşımanız yetmiyor. Aynı zamanda suya koyup, tarif edilen belirli zamanlarda bu sudan içmeniz gerekiyor.

Vefk nedir tesirli dua muskası günah mı? : Ayetlerden ve Allah’ın isimlerinden yapılan vefklerin (tılsım, tesirli dua) şifalı olduğuna inanılıyor. Vefkler, belli yazım kuralı olan ve belirli ayetlerin, isimlerin belirli oranlarda yazılarak veya okunarak işlendiği bir (dua) metodudur. Nitekim, müzelerde tılsımlı gömlek olarak tarif edilen gömleklerde, bu tarz vefkleri görmek mümkündür. Vefkler büyüden ince bir çizgi ile ayrılır. Ancak dini alimler vefklerin istismara açık bir konu olduğunu vurguluyorlar.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle