MÜNHAL KADROLAR, TEŞKİLAT HABER

Müftülükten V.H.K.İ. alım ilanı

Diyarbakır İl Müftülüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alım duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Diyarbakır İl Müftülüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alım ilanı duyurusunda bulundu.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
Diyarbakır İl Müftülüğü

DUYURU

İlimiz Hazro ve Eğil İlçe Müftülüğünde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır.

II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2.Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu olarak çalışıyor olmak.
3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle;

a) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
c) Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
d) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

III.BAŞVURU, SINAV ve ATAMA İŞLEMLERİ

a) Başvuru İşlemleri

1.Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 08/02/2016 – 22/02/2016 tarihleri arasında mesai saatlerinde matbu dilekçe doldurarak istenilen belgeler ile birlikte İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
2.Adaylar Hazro ve Eğil İlçe Müftülüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için yapılacak sınavlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
3.Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 22/02/2016 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)Sınav İşlemleri

1.Sınav yazılı test ve uygulamalı mülakat şeklinde iki aşamada yapılacaktır.
2.Sınav 24/02/2016tarihinde saat 09.00’da Diyarbakır İl müftülüğünde yapılacaktır.
3.Yazılı test sınavı 25 sorudan oluşmaktadır. Her soru 4 puan olup, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
4.Yazılı test sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar uygulamalı mülakat sınavına alınacaktır.
5.Uygulamalı mülakat sınavı World ve Excel programlarında yapılacaktır.
6.İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

c) Atama İşlemleri

1.Uygulamalı mülakat sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan en yüksek puan alan adayın ataması yapılır.
2.Uygulamalı mülakat sınavında eşit puan olması halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.
3.Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır.

IV.BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi (Matbu)
2-Diploma sureti
3-Hizmet Cetveli
4-Bilgisayar işletmenlik sertifikası

Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle