MÜNHAL KADROLAR, DUYURU

Müftülükten Kur'an kursu öğreticisi alım duyurusu

Kahramanmaraş ili Elbistan Müftülüğü geçici Kur'an kursu öğretici alım duyurusunda bulundu. Detaylar haberimizde...

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı : 78852900-252-1103

İlgi:

a)Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi

b)Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 02.09.2014 tarih ve 67567140.254-5244 sayılı yazısı

İlimiz genelinde açılacak olan 2016 yılı Yaz Kur’an Kursları için, ihtiyaç duyulan Camilerde, Kur’an Kurslarında ve müftülüklerin uygun gördüğü yerlerde, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edilen İlçe bazında müracaat edenler arasından İlimiz Müftülüğünce- yapılacak mülakat sınavı neticesinde, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, ilgili İlçe Müftülüğünce "Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” görevlendirilecektir.

A.SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dinî öğrenim düzeyine sahip olmak,

4.Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,

5.2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak.

B.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Dilekçe,

2.T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3.En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,

4.2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5.Varsa hafızlık belgesi fotokopisi

C.BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1.Başvuru yapmak isteyenler en geç 06.05.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri (yalnızca bir İlçe Müftülüğüne) müracaat edeceklerdir. (Faks ve posta yolu ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

2.Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir. ( İ.H. Lisesi Son Sınıfta Olanlar Hariç)

3.Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

4.Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5.Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.

6.Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.kmarasmuftulugu.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7.Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

8.Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

9.KPSS (DHBT) sınavına girmiş fakat 60 ve üzeri puanı olmayanların sınava müracaat etmek istemeleri halinde bunların talepleri kabul edilecek, sınava tabi tutulacak ve başarı listeleri kendi aralarında oluşturulacaktır.

Ancak, bu grupta sınava girerek başarılı sayılanların görevlendirilmesi ilgili İlçe Müftülüğüne müracaat eden, KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puanı olan müracaatçının olmaması ya da müracaat olduğu halde yapılacak mülakatta başarılı sayılanların ihtiyacı karşılamaması halinde yapılabilecektir.

10.Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi sadece 2016 yılı Yaz Kuran Kursları için geçerli olacaktır.

11.Müracaat eden erkek ve bayan adayların sınav giriş tarihleri ve sınav yerleri 09.05.2016 Pazartesi günü İl Müftülüğümüz sitesinden ilan edilecektir.

12.Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak İlçe Müftülüklerine müracaat eden (bay-bayan) adaylar mülakat sınavına Elbistan İlçesinde, Diğer ilçelere müracaat eden adayların mülakat sınavları ise İl Merkezinde yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur

Muhammet GEVHER
İl Müftüsü

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle