MÜNHAL KADROLAR, DUYURU

Müftülükten imam hatip alım ilanı

Kayseri il müftülüğ'ünden vekil imam hatip alım ilanı

KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, cami grubu ve kadronun bulunduğu yer yazılı olan; 2014 yılı KPSS(DHBT) puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının beş (5) katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan vekil imam-hatip alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

 3. En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,

 4. Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, (60 puan ve üzeri müracaat olmaması halinde İl müftülüğü tarafından müracaat edenler arasında mülakat yapılacaktır.)

 5. Başkanlığımız teşkilatında halen Vekil imam-hatip ve müezzin–kayyım olarak çalışıyor olmamak.

 6. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının beş (5) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

 7. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

 8. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

 9. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)

 10. Alınacak vekil imam-hatiplik için hafızlık tercih sebebidir.

 11. İsteklilerin en geç 22/02/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Develi ilçe müftülüğüne dilekçe, diploma ve KPSS (DHTB) belgesi ile birlikte başvurmaları ve 23/02/2016 Salı günü saat 08.30’ da imtihanın yapılacağı Kayseri İl Müftülüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 12. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur. 08/02/2016
Doç. Dr. Şahin GÜVEN
İl Müftüsü

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle