HAYAT

Leasing'in İslam'da yeri var mıdır?

Ahmet Karataş hoca "Leasing'in İslam'da yeri var mıdır?" sorusunu etraflıca cevapladı.

Site yazarımız Ahmet Karataş hoca, fetva köşesine gelen "Leasing'in İslam'da yeri var mı ve caiz midir?" sorusuna etraflıca cevap verdi.

İşte Ahmet Karataş hocanın "Leasing" hakkındaki cevabı:

Leasing veya Finansal Kiralama Leasing finansal kiralama; makine, teçhizat, ulaşım aracı ve benzeri malların, bu mallara ihtiyaç duyan müteşebbislere bir kira sözleşmesi çerçevesinde kiralanmasını, kira süresi bitiminde de önceden belirlenen bir fiyat karşılığında kiralayan kişiye satışını esas alan orta vadeli bir finansman yöntemidir.

Diğer bir ifadeyle leasing; bir malı satın almak isteyen kişiye, bu malın önce belli bir süreyle kiraya verilip, söz konusu sürenin bitiminde de düşük bir bedelle satma vadinde bulunmaktır. Esasen bu işlemde mal, görünüşte kiraya verilmiş olsa da, İslâmî işlemler göz önünde bulundurulduğunda bu işlemin, malın taksitle satılıp, mülkiyetinin taksitin bitimine kadar elde tutulması, sonra da satış işleminin gerçekleştirilmesi gibi görünmektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da bu işlemin şartlı bir sözleşme olmasıdır. Çünkü, bu işlemde kiralanan malın, akit bitiminde kiracıya satılmasının şart getirildiği görülmektedir. Alışverişte bazı şartlar işlemi batıl hale getirir. Zira, Peygamberimiz sallahu aleyhi vesellem’in şartlı alış-verişi yasaklandığı bilinmektedir (Buhârî, Büyu’ 73; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, c.4, s.335) Leasing'in de şartlı bir işlem olduğu gerekçesiyle bazı İslam hukukçularına göre caiz görülmemiştir. Ancak alışverişi batıl hale getiren şartlar taraflardan birisine karşılıksız bir menfaat sağlayan şartlardır.

Leasing'te ise, taraflardan birine karşılıksız bir menfaat sağlayan bir şart bulunmamaktadır. Görülmektedir ki, bize göre Leasing'te yapılan bu uygulama akti batıl veya fasit kılacak şartlı bir alış-veriş çeşidi değildir. Dolayısıyla bize göre bu işlem eskiden İslâm hukukunda rastlayamadığımız, satış ile kirayı birlikte içeren yeni bir akit çeşidi sayılması daha uygun olacaktır. Dolayısıyla, leasing finansal kiralama yoluyla yapılan işlemler caizdir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle