HAYAT

Kurban kesiyoruz ama neden?

Kurban ibadetinin gerçek anlamını idrak edemeyenler için araştırdık. Niçin kurban kesiyoruz? Kurban ibadeti bizi zalim mi yapıyor vicdan sahibi mi? 'Kurban kanı akıtmak' vahşet mi hayvani dürtülerden arınma mı?

Kurban nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, dini bir terim olarak, Allah ‘a ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiye , hacda kesilen kurbana hedy denir.

Kurbanın Hükmü Nedir?                                                                                                        

Mezheplerin çoğuna göre (Şafii, Maliki, Hanbeli) udhiye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur. Kurban, fıkhi hükmü ne olrsa olsun. Müslüman toplumların belirli simgesi ve şian sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kurban , bir  Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurbanın Dini Dayanağı Nedir?

Kurbanın meşru oluşu Kur’an’ı Kerim, Sünnet, İslam alimleri ve İslam ümmetinin görüş birliği (icma) ile sabit bir ibadettir. Söz konusu ayetler Saffat , 37/107, Haac, 22/28,34,36,37 numaralı ayetlerdir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ‘in meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her uıl kurban kestiği bilinmektedir.

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber(s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve  kurban edilen hayvanın boyunuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılması tavsiye etmiştir.

Kurban Keserek İnsan, Allah’a Nasıl Yaklaşır?

"Kurban" Allah'a yakınlaşmayı (takarrub) sağlayan bir ibadettir. Maksadı Allah'a yakınlaşmak, anlamı kişinin en sevdiği şeyi Allah'a feda edebilecek derecede yüksek takva sahibi olduğunu sembolle ifade etmesidir. Yani liaynihi/bizatihi anlamı dünyada her neyi en çok seviyorsak, her neye çok değer veriyorsak, onu Allah'a feda edebilecek durumda olduğumuzu belirtmeye çalışmamızdır. Tabii ki dünyada en çok sevdiğimiz şey bir hayvan değildir. Belki en çok çocuğumuzu severiz. İşte öylesine bir takva hedefine yöneliyoruz ki, varılacak ideal menzilde çocuğumuzu dahi Allah'a feda edebildiğimizi dile getirmiş oluyoruz. Geç yaşında kavuştuğu oğlu İsmail'i feda edebilmeyi göze alan Hz. İbrahim bunu açıkça ortaya koymuştu. İsmail'ini bıçak altına yatırıp bu zor sınavı kazanmıştı. İbrahim'i Allah'a yaklaştıracak olan fiil buydu. Kurban oğluydu, zor da olsa onu feda etmeyi göze aldı. Allah'ın kana ve ete ihtiyacı olmadığı için, İsmail'i sembolize etmek üzere İbrahim'e bir koçu kesmesini emretti. O halde maksat Allah'a yaklaşmak, anlamı kişinin en sevdiği şeyi (oğlu, malı, serveti, statüsü, kabilesi, ulusal çıkarı vs.) feda edebilme cesaretini gösterebilmesi. Liaynihi, yani bizatihi kurban ibadetinin maksadı ve anlamı budur.

İbadette Temel Olan Niyettir. Öyleyse Kurban Kesmede Niyetimiz Ne Olmalıdır?

Ligayrihi, yani dolaylı sonucu kurban etiyle sağlanan faydadır. Mademki hayvan kesilmiştir, bu fiille maksat ve anlam tahakkuk etmiştir, kesilen hayvanın etinden ve derisinden istifade edilecek, bir kısmı ev halkına ayrıldıktan sonra diğeri yoksullara dağıtılacaktır. Kurban vasıtasıyla elde edilen et, kurban ibadetinin maksadı ve anlamı değildir; dolaylı bir öneme sahiptir. Buna göre birisi sadece yoksullara et dağıtmak üzere hayvan kesecek olsa, kurban ibadetini yerine getirmiş olmaz, sadece hayırlı bir iş yapmış olur. İbadette temel taş niyettir.

Tüm Semavi Dinlerde Kurban İbadeti Vardır.

İnsanlık tarihi boyunca bütün semavi dinlerde kurban ibadetinin mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak zaman içerisinde, başta Yahudilik ve Hıristiyanlık olmak üzere bazı semavi dinlerdeki kurban anlayış ve uygulamaları değişikliğe uğramıştır. Semavi dinlerin dışındaki dinlerde de, şekil ve gaye yönüyle farklılıklar bulunsa bile, kurban ibadetinin mevcut olduğu bilinmektedir.

Ölümün Karanlık Yüzünü, Katil Olmadan Önce Vicdanında Hissetme Fırsatı: Kurban

İster yurt dışında ister yurt dışında olsun medeni görünümlü karşıtlar, kurban kesmek isteyenlere adeta dünyayı dar ediyorlar. Kurban kesenler sanki katil gibi medyaya yansıtılıyor, kurban kesimi kriminal bir vaka gibi sunuluyor, bir ibadeti masumca gerçekleştirenler adeta yerin dibine sokuluyor.

Kurban için kesilen hayvanlar, şimdi kesilmese, sanki sonrasında hiç kesilmeyecekmiş gibi tavır sergileyen ve fakir insanlar tarafından etleri tüketilecek olan kurbanların kesilmesine karşı çıkan bu kurban karşıtı cephe, Asya’da, Ortadoğu’da ve Afrika’da, kardeş katili Kabil gibilerince işlenen sebepsiz, gerekçesiz ve haksız cinayetler karşısında ise hiç seslerini çıkarmıyorlar. Hatta bazenyüzbinlerce insanın hunharca öldürülmesini haklı bile görebiliyorlar. Bunun medeniyet veya demokrasi transferi olduğunu iddia edebiliyorlar.

Bu kadar garip bir çelişki niçin? Kurban kesmedikleri için. Kurbanla içlerindeki hayvani dürtüleri, kurbanın o mübarek kanına karıştırıp akıtmadıkları için. Ölümün karanlık yüzünü, zulüm işlemeden vicdanlarında hissetme fırsatını kaçırdıkları için…

Kurban bir arınmadır ve bize her şeyi karşılıksız veren Rabb’e teşekkürdür.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle