Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

MÜNHAL KADROLAR

Kayseri müftülüğünden Geçici Kur'an kursu öğreticisi alım ilanı

Kayseri müftülüğünden Geçici Kur'an kursu öğreticisi alım ilanı

İlimiz genelinde açılacak 2016 yılı Yaz Kur’an Kursları için ihtiyaç duyulan Cami ve Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edilen ilçe bazında müracaat edenler arasından İlimiz Müftülüğünce yapılacak mülakat sınavı neticesinde “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3- İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
4- Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,
5- 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak.
B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 -Dilekçe,
2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,
4- 2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5- Varsa hafızlık belgesi fotokopisi
C. BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

 1. Başvuru yapmak isteyenler en geç 16/05/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
  2- Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda, DHBT puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın iki katına kadar istekli, sözlü mülakata tabi tutulacak sözlü mülakat puanı esas alınarak puanı en yüksek olandan başlanmak üzere sınav sonucu ilan edilecektir.
 2. Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.
 3. Sınav yeri ve sınava katılmaya hak kazanların listesi müracaat bitiminde www.kayserimuftulugu.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 5. Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.kayserimuftulugu.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 7. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 8. Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi sadece 2016 yılı Yaz Kuran Kursları için geçerli olacaktır.
  İsteklilere ilanen duyurulur. 02/05/2016

NOT:Diyanet İşleri Başkanlığının 28/04/2016 tarihli ve 23263 sayılı yazısı gereğince; 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Dönemi başında il müftülükleri koordinesinde yapılan sınava giren 70 ve üzeri puan alan ve herhangi bir Kur’an kursunda görevlendirilen veya görevlendirilmemiş olanların müftülüklerin uygun görmesi halinde yeni bir sınava tabi tutulmadan ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında görevlendirilebileceği belirtildiğinden ilçe müftülüklerimizin öğretici ihtiyaçları müracaat bitiminde yeniden değerlendirilecektir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle