Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

TEŞKİLAT HABER, MÜNHAL KADROLAR

İzmir İl Müftülüğü Münhal Kadro İlanı!

Sınava katılmak isteyenler Dikkat...

İzmir İl Müftülüğü Tarih:13.06.2016 Sayı:2320 olarak ilan edilen münhal kadrolar ve müracaat usulleri şu şekildedir.
İzmir İli ve İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yazılı sınav ve mülakatla personel alınacaktır.

**Sınava katılmak isteyen adaylar için;
1-657 sayılı Kanuna tabi olarak Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak.

Şoförlük için;

1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2- Askerlik hizmetini yapmış olmak,

3- En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

4- Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

Hizmetlilik için;

1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

Müracaat şekli ve süresi;

1-İsteklilerin 27/06/2016 tarihi mesai bitimine kadar usulüne uygun dilekçe ile İzmir İl müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir, (İl dışından gelenler Hizmet Cetvellerini de ekleyeceklerdir)

2-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Faks ile yapılan müracaatlar, evrakların aslının müracaat tarihinin son günü itibariyle İzmir Müftülüğü'nde olması şartıyla kabul edilecektir.

4-Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

5-Sınava katılmak isteyenler 29/06/2016 Çarşamba günü saat 09.00’da İzmir İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

29.06.2016 Tarihinde İzmir İl Müftülüğünde Yapılacak Olan Sınava Ait Münhal Kadro Listesi

S.No Açık Kadrolar Unvanı Sınıfı Derecesi Sayısı
1 İzmir İl Müftülüğü Şoför G.İ.H.S 9 1
2 Bergama İlçe Müftülüğü Şoför G.İ.H.S 9 1
3 Çiğli İlçe Müftülüğü Şoför G.İ.H.S 5 1
4 İzmir İl Müftülüğü Hizmetli Y.H.S 8 1
5 Karaburun İlçe Müftülüğü Hizmetli Y.H.S 9 1

Bizler de Bedirhaber Ailesi olarak şimdiden bütün yarışmacı adaylara başarılar diliyoruz.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle