MÜNHAL KADROLAR, DUYURU

İstanbul Müftülüğü'nden münhal kadro ilanı

İstanbul il Müftülüğü ile bütün ilçe müftülüklerine münhal kadro ilanında bulundu.

İstanbul il Müftülüğü'nden yapılan münhal kadro ilanı şöyle:

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 60928694-252.02/ 0 9 Mart 2016
Konu : Sınav İlanı
DUYURU
İlim iz ve İlçe M üftülüklerinde münhal bulunan ilişik listede unvanı, sınıfı ve kadro
dereceleri yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri gereğince, birden fazla müracaat olduğu takdirde sözlü ve uygulamalı sınav
yapılacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları
taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
(b) bendindeki ortak nitelik şartını taşımak.
3- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak.
4- İl dışından başvuranlar için bulunduğu görev mahallinde iki yıl, İl içinden
başvuranlarda ise 6 ay görev süresini doldurmuş olmak.
5- Asaleti tasdik edilmiş olmak.

B- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atabilmek için;
a) En az imam hatip lisesi mezunu olmak.
b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
c) Kurumca yada ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar
kullanma eğitim inde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

2- Şoförlük için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
c) En az (B) Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
3- Yardımcı Hizmetler Kadroları için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe. (Ekte bulunmaktadır.)
2- İl dışından müracaat edenlerin Müftülükçe imzalı Hizmet cetveli.
3- VHKİ kadrosu için müracaat edenler Bilgisayar Sertifikası.

D- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Müracaat etmek isteyenler belgelerini 09/03/2016 Pazartesi gününden başlamak üzere
23/03/2016 tarihi saat 16:30’a kadar müftülüğümüze teslim edeceklerdir.
2- Postadaki vâkit gecikmeleri dikkate alınmayacaktır.
3- Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
4- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve 23/03/2016 tarihi saat 16.30’dan
sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
5- Adaylar münhal olan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

E- SINAV İŞLEMLERİ

1- Adaylar, sınava gelirken İstanbul M üftülüğünün w w w .istanbulm uftulim u.uov.tr
adresinden alacakları Sınav Giriş Belgesi ile T.C kimlik no ’lu kimlik belgelerinden
birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
2- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya
ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

F- SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlanmasından sonra Müftülüğümüzün
w w w .istanbulmuftulim.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
2- Sözlü ve uygulamalı sınavın aritmetik ortalaması alınarak başarı sıralaması
yapılacaktır.

G- DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı
gibi hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
2- Sınav ve atama sürecinde Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlk Müracaat Tarihi : 09/03/2016
Son Müracaat Tarihi: 23/03/2016
Sınav Tarihi ve Yeri : Müftülüğümüz Web sitesinden İlan edilecektir.Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle