MÜNHAL KADROLAR

İstanbul Anadolu Eğitim Merkezi Ekim 2018 Münhal Kadro İlanı

İstanbul Anadolu Eğitim Merkezi Ekim 2018 Münhal Kadro İlanı

İstanbul Anadolu Eğitim Merkezi Müdürlüğü SINAV İLANI

Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kadro adedi, bulunduğu yere göre grubu yazılı olan münhal kadrolara yarışma sınavı ile atama yapılacakt ır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.
2) Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak.
3) Halen Diyanet işleri Başkanlığında görevli olmak.
4) İl içinden başvuruda bulunanlar bulunduğu görev mahallinde altı ayını, il dışından başvuruda bulunanlar ise iki yıl görev süresini tamamlamış olmak.
5) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1- Hizmetli kadrosuna atanabilmek için;
a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl çalışıyor olmak,
c) Yapılacak sınavda başarılı olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) İş Talep Formu.
2) İl dışından müracaat edenlerin Müftülükçe imzalı hizmet cetveli.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
1) Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2) Adaylar münhal olan kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir.

DİĞER HUSUSLAR Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi hakkında kanuni işlem de yapılacaktır.

İlk Müracaat Tarihi : 17.09.2018
Son Müracaat Tarihi : 01.10.2018
Sınav Tarihi ve Yeri : 04.10.2018 Saat: 09:00 da

İstanbul Maltepe İlçe Müftülük Binası İsteklilerin en geç 01/10 /2018 Pa zartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul Maltepe İlçe Müftülüğünde faaliyet gösteren Eğitim Merkezine başvurmaları ve imtihanın yapılacağı 04/10/2018 Perşembe günü saat: 09:00' da Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.
Münhal Bulunan Kadrolar
Hizmetli
Sınıfı
YHS
Kadro Derece 9
Kadro Adedi 1
Maltepe / İstanbul Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle