GÜNDEM

İslâm Dünyası Ramazan Ayı Konusunda Yine Bölündü

Huzur ve bereket iklimi sunan Ramazan ayı nihayet başladı. İslam aleminde büyük bir coşkuya sebep olan ve sevinçle karşılandı Ramazan ayı ihtilaf ile başlayacak

Türkiye'de bütün müslümanlar Teravih namazına koşup camileri lebalep doldururken başta Suudi Arabistan olmak üzere bir kısım İslam ülkeleri bu akşam Teravih namazını kılmayarak Ramazan ayının Perşembe günü başlayacağını ilan etmiş oldular. Bu akşam Kabe'de de Teravih namazı kılınmadı.

Yıllar yılı dile getirilen ancak bir türlü çözülemeyen bu problem alemi İslam'ın birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde tekrar Zuhur etti bu sene bir çok ülke Ramazan ayının perşembe günü başlayacağını günü başlayacağını ilan etti
Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Bahreyn ve malezya bu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.. Bu ülkeker aciklamalarında rüyet i hilal bu akşam tespit edilmediğini söylediler...

Diyanet İşleri Başkanlığı çok uzun bir süre önce yapmış olduğu teknik çalışmalar neticesinde elde etmiş olduğu verileri değerlendirip Ramazan ayının çarşamba günü başlayacağını ilan etmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Hilal göründü mü?’ sorusu hakkında Hz. Peygamber’in Hadis-i Şerifleri ve detaylı bilgileri şöyle sıraladı:

“Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En›âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.”

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle