Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

DİYANET, HAYAT

Hangi vakitlerde kaza ve nafile kılınmaz? Diyanet cevapladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hangi vakitlerde kaza ve nafile kılınmaz?" sorusuna cevap verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dinî Bilgilendirme Platformu "Hangi vakitlerde kaza ve nafile kılınmaz?" sorusuna cevap verdi.

İşte Dinî Bilgilendirme Platformu'nun "Hangi vakitlerde kaza ve nafile kılınmaz?" sorusuna cevabı:

Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b.Âmir el-Cühenî’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

a.Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

b.Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadarki süre),

c.Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269). Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi daha önce hazırlanmış bulunan cenaze namazı da kılınamaz.

Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir. Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:

a)Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,

b)İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,

c)Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,

d)Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271). Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resûlullah (s.a.s.)’ı şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; İbn Hanbel, el-Müsned, I, 271)

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle