ANALİZ, DİYANET

Görmez tüm insanlığa seslendi: İslama zulm etmeyin

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Amerika'nın kalbinde islamın kardeşliğini haykırdı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Amerika'nın kalbinde islamın vadettiği huzur ve kardeşliği haykırdı. Görmezin sözleri ne ifade ediyordu beraberce haberimize bakalım.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapacağı ABD Diyanet Merkezi’nde hutbe verdi. Görmez hutbesinde Müslümanlara başınızı eğmeyin çünkü islam kardeşlik ve huzur dinidir. Sizler tüm dünyaya huzuru vadeden bir inancın elçilerisiniz şuan islam adına yapılan bu katliamların hiç biri islamla bağdaşır bir tarafı yoktur. Bu olsa olsa islam'ın parlayan güneşine karaçalma gayretidir. İşte Mehmet Görmez tamda dünyaya bunu demek istemişti. Böylece "terörist faaliyetleri olanların islamla birlikte anılamıyacağını" bir kez daha haykırdı. Görmez'in bu hutbesi ile Dünya'da bulunan 4 milyar gayri müslim topluluklarına islamı anlatırken, 3 milyar islam aleminide uyardı. Müslümanlığı terörle hiç bir bağının olmadığını islam adına yapılan katliamların müslüman topluluklarına ait olmadığını gösterdi.
Görmez, DAEŞ'in işlediği cinayetlerin Müslümanlara mal edilemeyeceğinin altını çizerek, 'Hiç bir zaman başınızı öne eğmeyin' mesajı verdi.

Görmez 3 dilde verdiği hutbe ile tüm dünyaya seslendi, İngilizce, Türkçe ve Arapça verdiği hutbesinde Hz. Adem’e ve ona evlat olmayı başarmış Hz. İnsana bütün insanlığa selam vererek başladı, “Kurtuluş gemisinin sahibi Hz. Nuh’a ve o gemide yol almış bütün müminler topluluğuna selam olsun. Peygamberlerin atası Kabe’nin mimarı Hz. İbrahim’e, zürriyetimizin babası Hz. İbrahim’e ve ona evlat olmayı hak etmiş bütün İsmail oğullarına selam olsun. On emrin sahibi Hz. Musa’ya ve onunla birlikte zulme karşı çıkmış bütün müminler topluluğuna, bütün İshak oğullarına selam olsun. Dağdaki vaazın sahibi Hz. İsa’ya ve onunla birlikte dinin rahmet mesajını Roma’nın egemenliğinden kurtarmak için çaba gösteren bütün müminler topluluğuna, bütün Ehli-i kitabına selam olsun. Muhammed Mustafa’ya ve ona ümmet olmayı başarmış bütün müminler topluluğuna, İslam ümmetinin her ferdine selam olsun” dedi.
Görmez; Tüm İlahi din temsilcilerine selam göndererek islamın kucaklayıcı anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Hz. İsa, HZ, Musa, Hz İbrahim, Hz Nuh aleyhisselam'a kadar bütün alemlere selam gönderdi. İslam dinin birey endenksinde olduğunu ve insanın Yunus vari sevilmesi gerektiğini " Yaradılanı sev Yaradandan Ötürü" anlayışı ile hayat vadettiğini söyledi.

YARALI BİLİNÇLERİN, ÖLÜMCÜL KİMLİKLERİN İŞLEDİĞİ HİÇBİR CİNAYET İSLAM’A MAL EDİLEMEZ”

Görmez başta ABD’de yaşayan ve tüm dünyada yaşayan müslümanlara seslenerek “Öncelikle dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın yüzbinlerce kilometre ötede, on binlerce kilometre ötelerde bizim isimlerimizi taşıyan, bizim inancımızdan olduğunu ifade eden ancak inancımızın reddettiği cinayetleri işleyen insanların yüzünden dolayı asla başınızı önünüze eğmeyiniz. Zira hepimiz biliyoruz ki bugün 3 ilahi dinin neşet ettiği o ilahi topraklarda işlenen hiçbir cinayetin yeryüzüne rahmeti getiren dini mübin İslam ile hiçbir ilişkisi olamaz. Hepimiz biliyoruz ki on binlerce kilometre ötelerde cinayet şebekelerinin işlediği suçlar hiç bir zaman kerim kitaba, Muhammed Mustafa’ya mal edilemez. Nasıl ki ortaçağlar Hz. İsa’nın getirdiği rahmet mesajından nice haçlı seferleri düzenlendiyse ve o haçlı seferlerinin hiçbirisi asla Hz. İsa’ya mal edilemezse, nasıl ki ortaçağlarda yüzyıl savaşlarında otuz yıl savaşlarında Avrupa’da yaşayan insanların yarısı yarısını katlettiği zaman o katillerin hiçbirisinin Hz. İsa ile Hz. Musa'ya mal edilmediği gibi. İslam’ın selam olduğunu ilan eden, imanın iman olduğunu yeryüzüne haykıran, tevdidin vahdet olduğunu insanlığa bildiren dini mübini İslam’a onun kitabı Kur’an’a, onun peygamberi Muhammed Mustafa’ya mal edilemez. Onun için nerede yaşıyorsanız yaşayın başınızı önünüze eğmeyin” ifadelerini kullandı.

Görmez'in bu haykırışı tüm islam alemi adına bir haykırış olduğu ve zalimlerle müslümanların aynı kefeye konulmaması gerektiğini anlattı.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle