GÜNDEM

Geciken adalet, adalet değildir

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Geciken adalet, adalet değildir. Bu nedenle mahkemelerin etkinliği, ilerleyebilirliğinin arttırılması ve yargılama sürelerinin kısaltılması, toplum ve devlet hayatı açısından yaşamsal öneme sahiptir” dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Geciken adalet, adalet değildir. Bu nedenle mahkemelerin etkinliği, ilerleyebilirliğinin arttırılması ve yargılama sürelerinin kısaltılması, toplum ve devlet hayatı açısından yaşamsal öneme sahiptir” diye konuştu. Cirit, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Bilirkişilik Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, “Bilginin bu kadar önem taşıdığı bir çağda hâkimin yardımcısı konumunda olan bilirkişinin, adalet hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesinde hayati rolü bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yargılama süreleri kısalmalı

Adalet sisteminin doğru işlememesinin toplum düzeni ve barışı bozacağına işaret eden Cirit, “Geciken adalet, adalet değildir. Bu nedenle mahkemelerin etkinliği, ilerleyebilirliğinin arttırılması ve yargılama sürelerinin kısaltılması toplum ve devlet hayatı açısından yaşamsal öneme sahiptir” değerlendirmesinde bulundu. Dâvâların makul sürede bitirilmesi konusunun sorunlu bir alan olduğuna dikkati çeken Cirit, şu ifadeleri kullandı; “30 Eylül 2018 itibarıyla ihlâl kararlarının yüzde 76’sı adil yargılamayla ilgilidir ve bunların yüzde 80’i yargılamada makul sürenin aşılması nedenlerine dayanmaktadır. Bu nedenle resmî bilirkişimiz olan adli tıp raporları başta olmak üzere, bilirkişi inceleme süreçlerinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi adil yargılama bakımından büyük önem taşımaktadır.”

AA

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle