MÜNHAL KADROLAR

Geçici Kur'an kursu öğretici alımı ilanı

Adıyaman İl Müftülüğü 2015-2016 eğitim yılı geçici Kur'an kursu öğreticisi mülakat ilanı yayınladı.

SINAV İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2- İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

3- 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak.(60 ve üzeri puan alan müracaatçı olmaması halinde KPSS (DHBT) girmiş olmak)

4- 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmaması halinde, 60 puanın altında bulunanlardan en yüksek puandan başlamak üzere müracaatları kabul edilecektir.

5- İlçe Müftülükleri ihtiyaç bildirdikleri geçici Kur’an Kursu Öğretici sayısının en çok iki katı sınava alınacaktır.

6- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

7- Halen geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapmakta olan öğreticilerin görev süresi Ağustos ayı sonu itibariyle biteceğinden bunların da sınava müracaat etmeleri gerekmektedir.

8- Sınava katılacakların isimleri 14.09.2015 tarihinde müftülüğümüz (http://www.samsunmuftulugu.gov.tr/) web sitesi duyurular bölümünden ilan edilecektir.

9- Puanların eşit olması halinde 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı fazla olan, bu puanında aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu sırasına göre görevlendirmede öncelik verilecektir.

04-06 YAŞ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ VERECEK ÖĞRETİCİLERDE ARANAN ŞARTLAR:

1- İlahiyat+Pedagojik Formsyon (Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği)

2- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Özel Eğitim Elemanı, Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı, Çocuk Bakım Elemanı, Evde Çocuk Bakımı,3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri, Çocuk Bakımı ve Oyun Odası Etkinlikleri, Çocuk Bakımı ve Oyun Odası Gelişimsel Etkinlikleri) sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

3- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olup (Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği) bölümlerinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER:

1- İş Talep Formu (Fotoğraf yapıştırılmış olacak)

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma Fotokopisi.

4- 2014 yılı KPSS (DHBT) çıktısı.

5- Varsa hafızlık belgesi fotokopisi.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1- İsteklilerin 26.08.2015 – 09.09.2015 tarihleri arasında mesai bitimine kadar görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine başvurmaları gerekmektedir.

2- Faks ve e-posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

4- İstekliler sadece bir yer için müracaatta bulunabileceklerdir.

SINAV İŞLEMLERİ:

1- Sınav yeri ve tarihi Samsun İl Müftülüğü web sayfası duyurular bölümünden 14.09.2015 tarihinde ilan edilecektir.

2- Müracaat durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar mütakip günlerde devam edecektir.

3- Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ :

1- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Sınav notu 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.

3- Sınavda başarılı olanlar mülakat puanı en yüksek olandan başlamak üzere her ilçe için ayrı ayrı başarı listesi hazırlanacaktır.

4- Puanların eşit olması halinde sıralama 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre sıralama yapılacaktır.

5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

6- Bu sınavda başarılı olanlar 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde görevlendirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2-
Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

SINAV KONULARI:

1- Kur’an-ı Kerim Yüzüne (40 Puan Üzerinden)

2- Kur’an-ı Kerim Ezber (30 Puan Üzerinden)

3- Dini bilgiler (30 Puan Üzerinden)

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle