YAŞAM

Dünyaya sonradan gelen maden!

Demirin dünyaya sonradan geldiğini biliyor muydunuz? Kur'an da demir nasıl zikredilmiştir?

Kuran’da demirin kimyasal özelliklerinden birçoğuna işaretler vardır. Demirin öneminden ve özelliğinden söz eden ayeti inceleyelim:

''Andolsun ki elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için yararlar vardır.'' (57- Hadid Suresi 25)

Kur'an’da geçen 'inzal' fiili genellikle Dünya dışından yapılan indirme ve gelişleri ifade eder. 'İnzal' fiili dünyadaki bir yaratılışın dünya dışındaki oluşumlar sayesinde meydana geldiğini bize anlatır. Dünyamızın ilk sıcaklığı demirin oluşumuna uygun değildir. Hatta güneşimiz tipi orta büyüklükte yıldızlar bile demirin üretimi için yeterli ısıya sahip değildir. Bu yüzden demir, sırf dünyamıza değil, güneş sistemimize bile indirilmiştir (inzal edilmiştir).

Şu anda dünya da var olan demir, güneş sistemimize yüksek ısılı yıldızlardan gelmiştir. Kuran’ın demirin oluşumunu anlatırken “inzal” fiiliyle indirilme olayına dikkat çekmesi mucizevi niteliktedir.

Kur'an demirin atom numarası olan 26’ya da birçok şekilde dikkat çekerek matematiksel mucizesini sergiler.

1. Kuran’da her harfin sayısal bir değeri vardır. (19’la ilgili bölümde tüm harflerin sayısal değerleriyle ilgili tabloyu yayınladık) Demir’in (Arapça’sı Hadid) sayı değeri 26’dır.

Ha =    8

Da =    4

Ye =    10

Da =    4

Toplam =26

2- Demir’den bahseden ayet Hadid (Demir) Suresi’nin 25. ayetidir. Eğer bu surenin başındaki numarasız besmeleyi sayarsak 26. ayeti olur.

3- Bu surenin içinde geçen 26. Allah ismi de bu (25.) ayetin içinde geçmektedir. Atom numarası bir elementin en temel özelliğidir ve atomun en temel yapıtaşı protonlar ile belirlenir. Demir 26 protonuyla 26 atom numaralıdır. Kur'an'ın mesajının temeli, Allah ile alakalıdır. Demir (Hadid) Suresi’nin başından demirden bahseden ayetin sonuna kadar Kur'an’ın en temel kelimesi olan Allah 26 defa geçer.

Bu kelimenin matematiksel değeri Demir   26

Demirin atom numarası 26 Sure'nin başında demirin özelliklerinden bahseden tek ayet olan 56-Hadid Suresi 25. ayetin sonuna kadar kaç kez Allah kelimesi geçer.


Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle