DİYANET

Diyanet Vakfı'ndan "Lojman" Açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı lojmanları ile ilgili son dönemde sosyal medyada bir takım asılsız paylaşımlar yapılmaktadır. İftira niteliğindeki bu paylaşımlar karşısında Türkiye Diyanet Vakfı'ndan açıklama geldi. İşte o açıklama:

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin Vakfımıza ait lojmanlarda sıra tahsisli olarak oturma süresi 7 yıldır. Görev tahsisli lojmanı bulunan Cami ve Mescitlerde görev yapan personel ile Kur’an Kursu öğreticileri bu 7 yıllık süreye tabi olmayıp görev süresince lojmanda oturmaya devam edebilmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti, yıllardır sıra bekleyen din görevlilerinin hakkını gözetmek maksadı ile “lojmanda 7 yılını dolduran personelin lojmanları boşaltması, boşaltmadığı takdirde rayiç bedelden kira alınması” hususunda bir karar almıştır.

Mütevelli Heyetimizin aldığı karar, sıra bekleyenlerin hakkını koruyabilmek ve lojmanlardan yararlanmalarını sağlamak maksadıyla alınmış bir karar olup, daha fazla kira geliri elde etme maksadı asla güdülmemiştir.

Vakfımız, din hizmetlerini fedakârca yürüten din görevlilerimizi destekleme noktasında kendilerine sunduğu lojman imkânını hakkaniyet çerçevesinde yürütmektedir. Söz konusu karar da bu doğrultuda alınmış ve bütün şubelerimize bir genelgeyle gönderilerek uygulamaya konulmuştur.

Konuyu daha açık ve net bir şekilde anlayabilmek için İstanbul örneğine bakacak olursak:

İstanbul Müftülüğü merkez personel sayısı 104, lojman sayısı ise 60 adettir. Bu lojmanlarda 7 yıl ve üzerinde oturan personel sayısı ise 21’dir. Bu 21 kişiye diğer din görevlilerinin de hakkını korumak maksadıyla ilgili genelgeye göre tebligat yapılmış, gelen talepler üzerine yeni bir karar alınarak lojmanların boşaltılma süresi ilk ve ortaokulda çocuğu okuyan personel için eğitim sezonunun sonuna (01.07.2018) çekilmiştir. Dolayısıyla “mevsim koşulları, çocukların eğitim durumu ve sosyal hayatı dikkate almama” gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

İstanbul’un tamamında lojman sayısı 523, personel sayısı ise 8.007 kişidir. Bu sayıya 1.442 geçici Kur’an Kursu öğreticisini de dâhil ettiğimizde 9.449 din görevlisine ulaşmaktadır. Vakıf personelleri ise lojman kullanmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 117 bini aşkın personeline karşılık Türkiye Diyanet Vakfı'nın 5800 adet lojmanının olması lojmanda oturma süresine uymanın ne kadar önem arz ettiği ve bu hakkı sonuna kadar kullanan ancak aynı teşkilatta çalışıp bu haktan istifade etmeyi bekleyen mesai arkadaşına lojmanı devretmeyip bunun aksini iddia ve talep etmenin gereksizliği izahtan varestedir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle