Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

MÜNHAL KADROLAR, DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı müftü alımı yapacağını duyurdu | 2018 personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek üzere müftü alımı yapacağını duyurdu. İlçe müftüsü olarak görev yapacak 70 personel alımı için başvuru işlemleri 28 Mart 2018 itibariyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek üzere ilçe müftüsü alımı yapacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak müftü alımı kapsamında 70 personel istihdam edilecek. Diyanet müftü alımı başvuruları 28 Mart 2018 itibariyle başladı.

Başvuru tarihleri

İlçe müftüsü alımı için başvurular 28 Mart tarihinde başlarken, 11 Nisan 2018 saat 16.30'a kadar devam edecek. Başvuru işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülüklerine veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuru yapacaklar. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından alınacaktır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

Başvuru şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
 4. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
 5. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
 6. İlçe müftüsü unvanında müktesebi bulunmamak,
 7. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 8. Erkek olmak

Başvuru için gereken belgeler

 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),
 3. İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi,
 4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
  Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
  Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
  *Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle