Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

SENDİKA

Diyanet Bir-Sen 'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖZERK OLMALIDIR'

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, Diyanet’in hantallıktan kurtarılması gerektiğini belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığının etkili ve verimli çalışabilmesi için özerk olması şart,” dedi.

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, Diyanet’in hantallıktan kurtarılması gerektiğini
belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığının etkili ve verimli çalışabilmesi için özerk olması şart,”
dedi.

Hangi ideolojik bakış açısıyla olursa olsun, bugün Türkiye’de yaşayan herkesin Diyanet’in
özerkliğe kavuşturulmasında hemfikir olduğunu belirten Hasan Türüt, konuyla ilgili yaptığı
açıklama da şunları söyledi: “FETÖ gibi cemaat yapılandırmalarının ülkeyi iç savaşın eşiğine
getirdiğini gördük. Önüne gelen herkesin dini konularda fetva verdiği toplumlarda yanlış dini
öğretiler ve söylemler nedeniyle din algısı değişir. Menfaatler öne çıkar, dini öğreti yanlış
anlatılır, Kur’an’dan ve sünnetten uzaklaşılır. Nitekim geldiğimiz nokta da bunun acı
örneklerini görmekteyiz. Uydurma hadisler, tefsir kitaplarında verilen Kur’an dışı bilgiler, Hz.
Peygambere atfedilen ilahi özellikler dini alan da bir başıboşluğun yaşandığını
göstermektedir. İster kurumsal kimlik altında isterse şahsi olarak bazı şarlatanların menfaatleri
için dini kullanarak hurafelerle yeni bir din algısı oluşturduğu gözlerden kaçmamalıdır. İslam
coğrafyasında yaşanan hadiseler bunun somut örneğidir.

Ancak ülkemizde her geçen gün
bozulan ahlak, Allah’a atfedilen iftiralar, din adına anlatılan hurafelere karşı hiçbir şey
yapılmaması, paraya tapar hâle gelen Müslümanların içler acısı görüntüleri endişe vericidir.
Hâlbuki ahlak dinden, din de ahlaktan soyutlanamaz. ‘Yapanın yanına kâr kaldığı…’ gibi
olumsuz ahlaki düşüncelerin toplumda yerleşerek yaygınlaşması, ümmet bilincinin silinmesi
ve bütün bu olumsuzluklar bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güzide bir kuruluşun
otoritesinin yara alması, bunlarla mücadele edecek ciddi bir kurumsal teşekkülün varlığını
zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçeve de ümmetin göz bebeği olan Diyanet İşleri Başkanlığından düzeltilmesini talep
ettiğimiz olumsuzlukların görmezden gelinmesi, yöneticilerin günü kurtarma hesapları,
atamalarda liyakate önem verilmemesi, D.İ.B. teşkilatlarında amirlerin, yetkili sendika
temsilcilerinin adeta memuru gibi hareket etmeleri, din görevlilerinin sorunlarının
çözülememesi; din görevlilerinin darp edilmesi, öldürülmesi, teşkilatın kendi içinde yaşanan
şiddet olayları, 150 bin personeli bulunan güzide teşkilatımıza olan güveni sarsmakta,
teşkilatın, siyasi otoritenin emrindeki bir kurum gibi algılanması da kurumumuza şüpheyle
bakılmasına neden olmaktadır.

Biz, açık ve net olarak şunu söylüyoruz: Din, hiçbir ideolojinin arka bahçesi olmamalı,
siyasetin üstünde olmalı ve hiç kimse, kurum ve kuruluş müdahale etmemelidir. Bu güzide
teşkilatın siyasi tartışmaların odağına çekilmemesi ve her türlü tartışmanın dışında tutulması
için bu gereklidir. Böyle olursa atamalarda liyakat esas alınır. Diyanet personeli görevini
hakkıyla yapar, bütün sorunlar çözülür.

Diyanet İşleri Başkanlığı siyasi otoritenin ve yetkili sendikanın emrinde olmamalıdır. Başkan,
kurumun içinden, çalışmalarıyla kendini ispatlamış kişiler arasından seçilmelidir. Seçilen kişi,
çalışacağı ekibini kendi kurmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu kültürel konjektör, gelişen
durum ve şartlara cevap verebilecek, daha etkin, daha verimli, özgür ve güven verici bir
yapıya kavuşturulması, kurumu hantallığa sevk eden, imajını zedeleyen olumsuzluklardan
arındırılması için geniş çaplı bir çalışma yapılarak bir an önce özerk bir yapıya
kavuşturulmalıdır. Günümüzde gelişen küresel şartlar, Diyanet İşleri Başkanlığının özerk
olmasını zorunlu hâle getirmiştir.”

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle