DİYANET

DHBT'de baraj puan belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fahri K.Kursu Öğreticisi(Gecici),Vekil imam Hatip ve müezzin kayyımların atamasını yeni sisteme(KPSS (DHBT) ) göre belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fahri K.Kursu Öğreticisi(Gecici),Vekil imam Hatip ve müezzin kayyımların atamasını yeni sisteme(KPSS (DHBT) ) göre belirlendi.  

1-657   sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki "Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alman unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.

3-En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4-2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,

1-Görevlendirmeler    2014 yılı KPSS (DHBT) sınavı ve sözlü mülakat puanının ortalaması alınarak puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle,

2-Ortalama      puanların eşit olması halinde 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı fazla olan. bu puanında aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu sırasına göre görevlendirmede öncelik verilecektir.

3-İhtiyaç olan ilçelerde 2014 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri puan olan müracaatçı olmaması halinde KPSS (DHBT)`yc girenler arasından İl Müftülüğü sınav kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alandan başlanmak suretiyle görevlendirmeleri yapılacaktır.

Diyanet, açıktan vekil personel alımında, nitelikleri taşımayan adayların alınmasına imkan veren düzenlemeyi değiştirdi. Yeni düzenleme gereğince asıldaki şartları taşımayan adaylar hiçbir surette açıktan vekil olarak alınamayacaktır. hatırlanacağı üzere  yeni düzenleme, 6 Şubat 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.

Vekaleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;


YENİ HÜKÜM

"c) Kur`an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir."


DEĞERLENDİRME

Diyanet İşleri Başkanlığının önceki düzenlemesi, asılda aranan şartları taşıyan Kur`an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bulunamaması halinde, mesleki yeterlik belgelerine göre, bu belgenin de bulunmaması halinde il müftülüğünün yapacağı sınava göre açıktan diyanet personeli alınabileceğini düzenlemişti.

Yeni düzenlemede, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar olmaması halinde niteliği taşımayanların alınması uygulamasına son verilmektedir. Yeni düzenlemeye göre, asılda aranan şartlara haiz adaylar, il müftülüklerinde uygulanacak sınava göre açıktan vekil atanabilecektir.

ASILDA ARANAN ŞARTLAR

Madde 9 - (1) Kur`an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) KPSS`den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.


Madde 10 - (1
) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) KPSS`den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

Madde 11 - (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) KPSS`den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

Diniajans.com

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle