DİYANET

Dhbt sözlü mülakatta sizi terletmeyecek tüyolar

Geçen yıllarda yeterlilik mülakatına girenlerden edindiğimiz bilgilere göre soru örnekleri sizlerle.

İMAN

Allah’a iman:

İmanın Çeşitleri Nelerdir?

İcmali ve Tafsili iman nedir?

İcmali iman hangi kelimelerde bulunur?

Tafsili iman hangi duada ortaya konulmuştur?

Allah’ın sıfatları nelerdir?

Selbi sıfatlar nelerdir?

Ölüm anında tevbesi kabul olunmayanlar kimlerdir?

Meleklere iman:

Meleklerin özellikleri nelerdir?

Hafaza meleklerinin görevleri nedir?

Kiramen Katibin meleklerinin görevleri nedir?

Hamele-i Arş meleklerinin görevleri nedir?

Cebrail’in diğer isimleri nelerdir?

Kitaplara iman:

Suhuf ne demektir?

Hangi Peygamberlere suhuf gönderilmiştir?

Peygamberlere iman:

Peygamberlerin sıfatları nedir?

Mucize nedir? Mucize kaç çeşittir?

İrhas nedir?

Zelle nedir?

Keramet nedir?

Meûnet nedir?

İstidrac nedir?

Ulul-azm peygamberler hangileridir?


Ahiret Gününe İman:

Mizan,  Haşr, Arasat nedir?

Berzah nedir?

Ba’s nedir?

A’raf nedir?

Kaza ve Kadere İman:

Kaza ve kader nedir?

Tevekkül nedir?

FIKIH


Fıkıh usulü:

Asli ve fer’i deliller nelerdir?

Sedd-i Zerai ne demektir?

İstihsan ne demektir?

Mesalih-i Mürsele ne demektir?

Talak ve çeşitleri nelerdir?

Mezhepler nelerdir?

Ebu Hanife’nin gerçek ismi nedir?

Numan bin Sabit kimdir? Numan ne demektir?

Ef’ali mükellefin ne demektir? Müfsidi örnekleriyle açıklayınız.

Azimet nedir? Ruhsat nedir?

Muttefekun aleyh nedir?

Nadirü’r-Rivaye nedir? Zahirü’r-Rivaye nedir?

Namaz:

Namaz ne zaman farz kılındı?

Namazın farz kılındığını bildiren ayetler nelerdir?

İntikal tekbiri nedir?

Cuma hutbesinin ikinci kısmı nedir?

Abdestin Sünnetleri nelerdir?

İstihlaf nedir?

Mesbuk, Mudrik, Lahik Nedir?

Muktedi nedir?

Hangi vakitlerde namaz kılınmaz?

Kerahet vakitleri nelerdir?

Kerahat vaktinde namaz kılmak niçin mekruhtur?

Kerahet vaktinin zamanı kaç dakikadır?

Teheccüd namazının hükmü  nedir?

Tilavet secdesi nedir?

Mestler üzerine meshin müddeti ne kadardır?

Seferilik hükmünü açıklayız?

Zelletül Kari ne demektir?

Lahn-i Celi nedir? Lahni Hafi nedir?

Revatib Sünnet nedir?

Namazların kazası nasıl yapılır?

Namazı bozan durumlar nelerdir?

Tahıyyetü’l-Mescid namazı nedir?

Namaz müminin miracıdır cümlesini açıklayınız?

Sehiv Secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Namazın Vacipleri nelerdir?

Abdestin vacibleri  nedir? Abdestin adabı nelerdir?

Teyemmüm nedir? Hangi hallerde uygulanır?

Teyemmümü bozan haller nelerdir?

Cuma kimlere farzdır?

Bir kadın cemaatle cuma namazı kılarsa öğle namazı düşer mi?

Oruç:

Oruç ne zaman farz kılındı?

Orucun farz kılındığını bildiren ayet hangisidir?

Oruç tutmamayı mübah kılan haller?

Hangi günlerde oruç tutmak haramdır?

Oruç bozma keffareti nedir?

Fıtr sadakası nedir? Fitre nedir?

Zekat:

Zekat ne zaman farz kılınmıştır?

Zekatın farz kılındığını bildiren ayet hangisidir?

Toprak mahsüllerinin oranı ve zamanı nedir?

Yamurla sulanan ürünün öşrü ne kadardır?

Ücretle sulanan ürünün öşrü ne kadardır?

Adak kurbanının etini kimler yiyemez?

Zekat kimlere verilmez?

Usul ve furu’ ne demektir?

Miraç nedir? Ne zaman olmuştur?

Altının nisabı ne kadardır? Gümüşün nisabı ne kadardır?

Fidye Nedir? Fıtr sadakası nedir?

Hac:

Hac kimlere farzdır?

Haccın farz olduğunu bildiren ayet hagisidir?

İstitâat ne demektir?

Haccın edasının şartları nelerdir?

Haccın geçerlilik şartları nelerdir?

Haccın rükünleri nelerdir?

İhramın rükünleri nelerdir?

İhram nasıl çıkılır?

Makam-ı İbrahim nedir? Makam-ı İbrahim’le Ka’be arasında tavaf yapılır mı?

Hicr nedir? Hicr içinden tavaf yapılır mı?

Şeytan taşlamanın hükmü? Şeytan taşlama günleri nelerdir?

Haccın farzları, vacipleri nelerdir?

Cidde mikat sınırı içinde midir?

Kadınlar hacca gidebilir mi?

Cem’i takdim ve cem’i te’hir ne demektir?

Umrenin farz ve vacipleri nelerdir?

Yapılış bakımından hac çeşitleri nelerdir?

Kurban:

Kurban kesmekle kimler yükümlüdür?

Kurban kesmenin rüknü nedir?

Kurban kesmenin vakti ne zamandır?

Akika kurbanının hükmü nedir?

Udhiyye ne demektir?

Adağın geçerli olmasının şartları nelerdir?

Adağın hükmü nedir?

Yeminin çeşitleri nelerdir? Yemin kefareti nelerdir?

TEFSİR

Kur’an’ı Kerim’in özellikleri nelerdir?

Kur’an’ı Kerim’in ana konuları nelerdir?

Kur’an-ı Kerım kaç ayettir?

Tefsir Nedir? Te’vil nedir? Meal nedir?

Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedenini açıklayınız?

Sebeb-i nuzul, münazara tanımları nedir?

Muhkem- müteşabih nedir?

HADİS

Kütüb-i Sitte nedir?

Kutsi hadis nedir?

Sünnet çeşitleri nelerdir?

Tezkiretü’l-Huffaz nedir?

SİYER

Efendimiz Basra’ya kaç yılında gitmiştir?

Efendimiz Rahip Bahira ile kaç yaşında karşılaşmıştır?

Efendimizin azılı düşmanları kimlerdir?

Hüzün yılı ( senetü’l- hüzün) nedir?

İfk hadisesi nedir?

Biri maune faciası olmuştur?

Mirac nedir? Namaz mü’minin miracıdır sözünden ne anlıyorsunuz?

Efendimizin mucizeleri nelerdir?

Akabe biatlarının tarihi ve kaç kişi oldukları hakkında bilgi veriniz?

Habeşistan’a göç hangi yıllarda ve nasıl olmuştur?

Hüzün yılı ve sevinç yılı ne demektir?

Açıktan ibadetin ve tebliğin başladığı yıl ne zamandır?

Hendek ve mute savaşları ne zaman ve nasıl olmuştur?

Hudeybiye sulhunun yılı ve anlaşma maddeleri nelerdir?

Mekke’nin fethinde Peygamber Efendimiz’in müşriklere tavrı nasıl olmuştur?

Peygamber Efendimizin (s.a.v) mucizeleri nelerdir?

Haram aylar hangileridir?

İslamda ilk savaş hangisidir?

Bi’ri maune faciası nasıl olmuştur ve yaşandığı yerin ismi nedir?

Reci vakası nasıl olmuştur?

Peygamberimizin hanımları ve çocuklarının isimleri nelerdir?

Mushaflar nasıl çoğaltıldı ve nerelere gönderilmiştir?

AHLAK

Tevazu nedir?

Ahlakın tanımı nedir?

Hilm nedir?

İhlas nedir?

İsar ne demektir?

TECVİD

Meddi Tabii nedir?

Meddi muttasıl ve munfasılın hükmü?

Meddi lazımın çeşitleri?

Meddi lin hükmü nedir?

Fer’i med’in kısımları?

Meal gunne nedir?

İstila harfleri nelerdir?

İzhar-ı şefevi?

Vech nedir?

Tecvitteki sıfatlar nelerdir?

Hemze-i vasl ve kat’?

Ravm- işmam?

Sakin mimin halleri? Meddi arızın hükmü nedir?

Kalkale kelime manası?

Kıraat imamları kimlerdir?

Takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti?

Kuran okuma çeşitleri?

Vakfı mutlak nedir?

İşmam nedir?

Sıfatı Lazime nedir?

İstitale nedir?

Beyniyye nedir?

Lazimeyi yapmazsak ne olur?

Hükm’ür-Ra’nın kalın okunuşuna ne denir? İnce okunuşuna ne denir?

Ra’nın ince ve kalın okunmasının caiz olduğu yerler nelerdir?

Tefeşşi itbak nedir?

Hizbin tanımı nedir?

Kuranın noktalanması kim tarafından yapılmıştır?

EZBER SORULAN YERLER

Fetih Suresi, Rahman Suresi, Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi, Hucurat Suresi, Cuma,  Duha süresinden Nas suresine kadar iyi ezberlenmelidir.

Ezber olarak, Yasin 3,4,5,6 , Nebe ve Mülk son sayfa, Tarık, Beyyine, Adiyat, Duha, Tin sureleri genelde sorulur.

Yasin, Fetih, Mülk, Nebe ve Duha suresinden sonraki surelerin mealleri önemlidir.

Bir aşr mealiye birlikte çalışılmalıdır.

Cenaze duaları, Nikah duası, Ezan duası, Cuma hutbe duaları, Basamak duaları, Yemek duası, Hatim duasını ezber bilinmesi gereklidir.

ÖNEMLİ NOT:  

Mülakat sınavlarında Kur’an-ı Kerim okuyuşuna, talime ve tecvite çok dikkat edilir. Mülakat sınavı için en önemli husus, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okuyabilmektir. Tahkik, tedvir ve hadr usulü okuyuşa dikkat edilmelidir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle