Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

DİYANET

Devlet memurluğunda yaş haddi kaçtır?

22 Temmuz'da yapılacak olan KPSS sınavı ile adayların cevabını aradığı soruların başında "Devlet memurluğuna başvuruda 35 yaş sınıfı olup olmadığı" geliyor.

703 nolu KHK'nın 141. maddesinde söz konusu edilen 35 yaş şartı Diyanet personeli olmak için DHBT sınavlarına hazırlananların kafasını oldukça karıştırmış durumda. Dinihaber.com olarak devlet memurluğunda yaş ile ilgili olarak ayrıntıları siz okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyete atanma yaşından şu şekilde söz edilir:

Memuriyete girişte yaş:
Madde 40 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/11 md.) "Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurluğa başlama yaşından söz edilirken en geç memurluğa alınma yaşından söz edilmez. Gerek 657 sayılı kanuna göre memur gerekse 399 sayılı kanuna göre sözleşmeli statüde alınacak personel için en geç yaş şartı aranmamaktadır.

Memur ve sözleşmeli olarak atanacakların duyduğu 35 yaş şartı KPPS A sınavı ile alınan kadrolar için geçerlidir. Bilindiği gibi 657 sayılı kanuna göre devlet personel ihtiyacını belirlediği sınavları KPSS-A ve KPSS-B şeklinde tanımlamıştır. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları gibi kariyer meslekleri KPSS-A kadrosu iken KPSS-A dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur.

Son yayınlanan 703 sayılı KHK'da söz konusu edilen 35 yaş sınırı da KPSS-A kadroları için yapılan bir düzenlemedir. Bu düzenleme zaten 657'de aynen mevcut idi. İlgili madde de geçen "sınavın yapıldığı" ibaresi "sınavın yapılacağı" şeklinde değiştirilmiştir.

İlgili madde 567 sayılı kanunda şu şekilde geçmektedir:

Ek Madde 40- (Ek: 3/6/2011 – KHK-643/9 md.; Değişik: 12/7/2013 - 6495/73 md.) "Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36'ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır."

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle