Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

HAYAT

RAMAZAN ve ORUÇ

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır

RAMAZAN ve ORUÇ

ﺷَﻬْﺮُ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥُ ﻫُﺪًﻯ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺑَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥِ

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır…” Bakara:185.

Ramazan ayı, içinde Kur'an-ı Kerimin nazil olduğu Kadir gecesinin de bulunduğu kutlu bir zaman dilimidir. Elmalılı Hamdi Hazretlerinin ilgili ayetin tefsirinde belirttiği gibi bu ayın bu ismi almasında, “sözlük mânâsında temizlik, yağmur, yanmak, keskinlik” mânâları bulunduğundan, dinî bakımdan günahların yanması, temizlenmesi ve ahiret ateşinden kurtulmak gibi çağrışımlarından dolayı, isimle müsemma arasında tam bir uygunluk vardır. Sıcak ve uzun Ramazan günlerinde, havalar sıcak, günler uzun diye oruç tutmayanların, Ramazanın zaten bu demek olduğunu bir kere düşünmeleri gerekir.

Her Ümmete Farz

İslâmın şartlarından olan namaz ve oruç ibadetleri, teferruatta bir kısım farklar olmakla beraber bütün semavî dinlerde mevcuttur. Zaten bu dinlerin hepsinin ortak adı islâmdır. Bu dinlerde sonradan meydana gelen bir çok tahrifata rağmen, hâlâ günümüzde bir şekilde orucun bulunuyor olması da bunu gösteriyor:

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟﺼِّﻴَﺎﻡُ ﻛَﻤَﺎ ﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺘَّﻘُﻮﻥَ .

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı).”  Bakara: 183.

Sevabını Allah Takdir Eder

Oruç zor bir ibadettir. Özellikle uzun ve sıcak yaz günlerinde. Onun için sevabı da diğer ibadetlerden farklıdır. Efendimizin, bu ayın ve onda tutulan orucun değerini anlattığı hadis-i şeriflerden bazıları şunlar:

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah'ı (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Âdemoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur:) Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teâla Hazretleri şöyle buyurmuştur: Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti."

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halûf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur." Had Ansklpds.

Yine Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur." K Sitte (ED Hariç)

Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar." Tirmizi.

Ebu Ümâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü dedim, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükâfatlandırsın."
"Sana, orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur." dedi. Nesâi.

Sehl İbnu Sa'd (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez." Hamse. (E.D. Hâriç)

Tirmizî'nin rivayetinde şu ziyâde var:
"Oraya kim girerse ebediyyen susamaz."

Eyub (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur." Müslim, Tirmizi.

Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur:
"Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bulaşmasın)." K. Sitte

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle