Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

EĞİTİM

Deizm nedir? İHL öğrencileri neden kayıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü çalıştayından: İmam hatipliler deizme kayıyor, eşcinsellik normal

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Gençlik ve İnanç” konusuyla ilgili yaptığı çalıştayda, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle Deizm inancına kaydığı raporundan sonra dikkatler deizm nedir deizme kayma nedenleri gündeme geldi.

İmam hatip liselerinde din kültürü ve ahlak bilgisi ve meslek dersi veren 50 öğretmenin katıldığı çalıştayda, din dersi öğretmeninin öğrencisine uygun rol model olamadığı, çocukların sorularının ya yanıtsız kaldığı ya da bastırıldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ders materyallerinin çocuklar değil yetişkinlere uygun ve yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldı.

İşte Deizm nedir? Kime Deist denir?

DEİZM NEDİR?

Deizm; 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı'yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, islam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler. Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünya'nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler.

Bir başka bakışta deizm

Deizm, felsefî bir terim olup, yaradancılık manasına gelir. Aristo’nun Allah anlayışından esinlenen ve XVI. Yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkmış felsefi bir inanç biçimidir. Bildiğiniz gibi Aristo, Allah’ı yaratan olarak kabul ediyor, yöneten olarak kabul etmiyor. “Allah âlemi ve içindekileri yarattı bir kenara çekildi” diyor. Bu zihniyete göre Allah’ın insanlarla bir ilişkisi yoktur. “Akıl olduktan sonra, ne peygambere ve ne de vahye ihtiyaç vardır. İnsan yaşam ilkelerini kendi aklıyla belirler. Dua ve ibadetlere de ihtiyaç yoktur.” İşte bu görüşleri benimseyen kimselere de “deist” denilir. Bildiğiniz gibi Kur’an’a göre Allah hem yaratan ve hem de yönetendir. Yöneten olmasaydı Peygamber ve Kitap gönderir miydi?

Muharref Hristiyanlığın tarihi seyir içerisinde inanç ve ibadet boyutlarının değişime uğratılmasının deizmin doğmasında etkisinden söz edebiliriz. Hz. İsa’nın ilahlaştırılması, Teslis inancı, aslî günah ve keffaret öğretisi, Kilise’nin yanılmazlığı gibi anlayışlara karşı deizm bir tepki olarak doğmuştur. Deistler, Allah’ın varlığına ve birliğine inandıkları halde, dinlerin yönetsel emir ve yasaklarına inanmamaktadırlar. Bu konuda akla, mutlak bir yaptırım gücü yüklemektedirler. Doğal din zihniyetinden hareketle dinî ve ahlakî değerlerin menşei akıldır, görüşünü savunurlar. Tabiatı, makineye, Allah’ı da makiniste benzetirler. Onlara göre Allah, zemberekli bir saat gibi tabiatı kurmuştur, bir daha bozulmaz. Allah, yeryüzüne karışmaz. Çekim yasasının kabulüyle birlikte ilahi müdahalenin etkin gücü de zayıflatılmıştır.” Bu görüşleriyle deistler, ateizme doğru yaklaşmışlardır. Onların bu inançları, hevânın ilahlaştırılmasından başka bir şey değildir.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle