DİYANET

Cemaat ve tarikatlar Diyanetin önerilerini nasıl karşıladı?

Diyanet İşleri Başkanlığının, üç konu başlığı altında yaptığı görüşmelerde belirlenen ilkeler cemaat ve tarikatlar tarafından nasıl karşılandı?

Din Şurası Olağanüstü Toplantısı'nda alınan kararla, ülkede din eğitimine ve din hizmetlerine katkıda bulunan yaklaşık 30 sivil toplum örgütüyle görüşmeler yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu görüşmelerini tamamladı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Raşit Küçük ve uzmanlardan oluşan bir ekip, 3 başlık altında görüşmelerini gerçekleştirdi.

Bu başlıklardan ilki kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi değerlendirilerek, aynı acıları bir daha yaşamamak adına birlikte neler yapılabileceği ele alındı. İkinci başlıkta, özgürlüklere müdahale edilmeksizin, ifrat ve tefritten uzak kalınması önerildi.Üçüncü başlıkta ise inanç bütünlüğünü korumak adına Osmanlı'da 1866 yılında Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan "Meclisi Meşayih Nizamnamesi" örnek gösterildi. Dini yapıların, kendi aralarına girmeye çalışan sapkın inanışları denetlemesi adına devlete başvurması neticesinde oluşan bu müesseseden ilham alındığı kaydedildi.

Öte yandan bu yapıların kesinlikle devletleştirilmeyeceği ya da Diyanet bünyesinde onları denetleyecek bir mekanizmanın oluşturulmayacağı üzerinde duruldu. Bu yapıların kendi iç denetimini birlikte kurması ve bunu şeffaf hale getirmesi istendi.

5 ilke belirlendi Diyanet İşleri Başkanlığı bu görüşmelerde, dini yapılardan beklediği 5 ilkeyi paylaştı. Buna göre birinci ilke, "hiçbir zaman şiddete başvurulmayacak" olarak belirlendi.İkinci ilke ise dini yapıların "tekfir etmemesi" şeklinde paylaşıldı. Bu ilkeye göre bu yapılar sadece kendisini hak bilip kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi düşünmeyeni dinden çıkmakla suçlamayacak.Üçüncü ilke "ötekileştirilmeyecek", dördüncü ilke "İslam'ın ana çerçevesinde ayrılmayacak", beşinci ilke ise "şahıs merkezlilik yapılmayacak" yani "şahıslar hakikatin yerine ikame edilmeyecek" şeklinde aktarıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı bu ilkelerin yanı sıra dini yapılardan farklı birtakım taleplerde de bulundu. Bu talepler arasında, özellikle çocuklara verilen din eğitiminin şeffaf olması adına müfredatların paylaşılması yer aldı.

"Toplumun manevi hayatına hizmet için bu yapıyı kurdum" diyen her yapının o çerçevede kalması ve ticaret, siyaset, uluslararası politika gibi alanlara girmemesi istendi.Öneriler olumlu karşılandıYapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yapıların, Diyanet İşleri Başkanlığının getirdiği önerileri olumlu karşıladığı öğrenildi. Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşmelere ilişkin hazırlayacağı raporu tamamlamasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de bu yapılarla son bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle