MÜNHAL KADROLAR

Çanakkale İl Müftülüğü Geçici Öğretici Alım İlanı

Çanakkale İl Müftülüğü Geçici Öğretici Alım İlanı

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında, İlimiz Müftülüğü ile İlçe Müftülüklerinde Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an Kursları ve 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik kurslarımızda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere sözlü sınavla Kur’an Kurslarına Geçici Öğretici alınacaktır. Gerekli şartlar aşağıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 1-En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak. 2-Bayan olmak. 3-2016 yılı DHBT sınavından en az 60 puan almış olmak. 4-Kur’an Kursu Öğreticiliğine engel hali bulunmamak. 5- 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik kurslarda görev alacakların çocuk eğitimi ile ilgili “Önlisans ve Lisans diploması” veya “4-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Belgesi” ne sahip olmak. (Belgeleri 19/01/2017 den sonra olanlar, D.İ.B.yazısı gereği 4-6 yaş Kur’an Kurslarında görevlendirilemeyecektir.) 6-Sabıka kaydı olmamak ve Güvenlik soruşturması sonucu arşiv araştırma kaydı bulunmamak.

B-SINAVA MÜRACAAT İŞLEMLERİ: 1-Görev almak için sadece bir ilçeye müracaat edilebilecektir. 2-Müracaatlar 31.08.2018 – 14.09.2018 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacaktır. İlçe Müftülükleri aldıkları başvuruları 17/09/2018 Pazartesi günü saat:17.00’ye kadar İl Müftülüğüne ileteceklerdir. 3-Müracaatlar İl/İlçe Müftülüklerinden temin edilen dilekçe ile yapılacaktır.(Nüfus cüzdanı, Diploma, varsa Hafızlık belgesi dilekçeye eklenecektir) 4-Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır 5-Sınav sonuçları ilgili her türlü duyurular Müftülüğümüzün www.canakkale.diyanet.gov.tr web sitesinden yapılacak olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 6-Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sınavda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecektir. 7-Sınav ile ilgili konularda tereddüt hâsıl olduğunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır. 8-2017-2018 Eğitim Öğretim yılında görev almış olan geçici öğreticiler, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yazılı talepleri doğrultusunda ve İlgili Müftülükçe uygun görülmesi halinde sınava tabi tutulmaksızın görevlendirilebilecektir.

C-SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ: 1-İl Müftülüğünde 19/09/2018 Çarşamba günü saat 09.00 da yapılacaktır

D-GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ ŞARTLAR: 1-Sözlü sınavda 70 (yetmiş) puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. 2-Görevlendirmeler başarı sıralamasına göre ilgililerin talepleri alınarak görev almak istedikleri İl/İlçe Müftülüklerince yapılacaktır.

E-BAŞARILI OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1-Dilekçe.2-Nufus sureti,3-Diploma aslı ve sureti (aslı iade edilecektir),4-Sabıka kaydının olmadığına dair Savcılıktan alınacak belge,5-2016 yılı DHBT belgenin internet çıktısı.6-Sağlık yönünden Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapmasına engel halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı(dilekçesi).7-Fotoğraf (2 adet)

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle