TEŞKİLAT HABER, MÜNHAL KADROLAR

Bursa Müftülüğü vekil imam ve müezzin alımı yapacak

Bursa Müftülüğü tarafından yapılan duyuruya göre, asker, rapor ve yurtdışı gibi nedenlerle boşalan kadrolar için vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım alımı yapılacak.

Vekil İmam Hatiplik / Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınav Duyurusu

İ L A N

Bursa Müftülüğünden;

657 sayılı kanunun 86.maddesinin 1.fıkrasına istinaden, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18.maddesinin 9.fıkrasının (c) bendi gereğince; İlim ize bağlı ilçe müftülüklerinde çalışıp çeşitli sebeplerle görevinden geçici olarak ayrılan (aylıksız izin, yurt dışı görevi gibi) cami görevlilerinin yerine Vekil İmam Hatip/Vekil Müezzin-Kayyım atanmak üzere mesleki yeterliği tespit sınavı ile sıralama listesi oluşturulacaktır.

İsteklilerin;

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması,

2.Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen din hizmetleri sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşıması,

3.Vekil İmam-Hatiplik için İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olması,

4.Vekil Müezzin-Kayyımlık için lise veya dengi okul mezunu olup Hafız olması (İmam Hatip Lisesi mezunları için bu şart aranmaz.)

5.Tahsiline göre en son yapılan KPSS’ye ve DHBT’ye girmiş olması,
(2014 KPSS P122 - P123 – P124 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış olması)

gerekmektedir.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 22.12.2015 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav sonuçları, Bursa İline bağlı ilçelerdeki vekaleten atamalar için geçerli olacaktır.

Yapılan sınav sonucunda oluşacak sırlama listesi 2016 yılı DHBT sonuçları açıklanıncaya kadar geçerlidir.

Başvuru esnasında adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İstenen belgeler görülüp geri iade edilecektir.

1.T.C.kimlik numaralı kimlik belgesi,
2.Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,
3.Hafızlık belgesi (lise mezunu olup vekil müezzin-kayyımlık için müracaat edenler)

Sınavlar, 28-29-30/12/2015 tarihlerinde saat 08:30’da Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır.

NOT: Sınav Başvuru Süresi; 08.12.2015 tarihinden başlayarak 22.12.2015 tarihi mesai bitimine kadardır.

İlgililere duyurulur.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle