HAYAT

Ay tutulması Hüsuf namazı nasıl kılınır kaç rekattır

Ay tutulması bugün gerçekleşecek Türkiye saati ile kanlı mavi süper ay tutulması saat 16:27 itibariyle görülecek.

Ay tutulması bugün gerçekleşecek Türkiye saati ile kanlı mavi süper ay tutulması saat 16:27 itibariyle görülecek. 152 yıl sonra gerçekleşen Kanlı Süper Mavi ay tutulmasında nasıl ibadet edilir, ay tutulması namazı hüsuf namazı nedir, kaç rekattır, nasıl kılınır soruları da müslümanlar tarafından merak edildi. Ay tutulması başladığı anda kılınmaya başlayan hüsuf namazı farz mı sünnet mi?

Kanlı ay tutulması bugün gerçekleşecek. Aynı anda birçok ülkede izlenebilecek olan kanlı mavi süper ay tutulması Türkiye'de saat 16.27 itibariyle başlayacak. Peki ay tutulması ibadeti var mıdır, ay tutulmasında nasıl ibadet edilir, ay tutulması başladığında kılınan hüsuf namazı nedir, nasıl kılınır, hüsuf namazı kaç rekattır? Hz. Muhammed ay tutulduğunda hüsuf namazı kılar mıydı soruları da merak konusu oldu.

HÜSUF NAMAZI NEDİR: Kanlı ay tutulması yarın yaşanacak. İslam dinine göre Ay tutulması sırasında namaz kılmak sünnet sayılmıştır. Ay tutulması sırasında kılınan namazlara ise Hüsuf Namazı denir?

Ay tutulması sırasında kılınan Hüsuf namazı iki rekattır ve ay tutulması bitene kadar dua ile meşgul olunmasının hayırlı olacağı bildirilmiştir.

HÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR: Ay tutulması için iki rekat namaz kılınır.

Her iki rekât ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.

Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur. Husuf namazında hutbeler aşikar okunur.

Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.

Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah´a dua ve niyazda bulunur.

HAZRETİ MUHAMMED HÜSUF NAMAZI İÇİN NE DEMİŞTİR: Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz."

Bu namazların kılınış şekli:

Güneş veya ay tutulduğunda cemaatle iki rek´at namaz kılmak sünnet-i müekkede´dir. .

Cemaat olmazsa münferiden yani tek başına kılmak da sünnettir. Bu namazın her rek´aünda iki defa ayakta durmak, iki kıraat ve iki rüku et­mek daha faziletlidir.
HÜSUF NAMAZI HANGİ SURE VE DUALAR OKUNUR: İhram tekbiri alınıp normal dua ve Fatiha okunduktan sonra Bakara suresi veya onun kadar ayetler okunup rükua varılır.

Rükuda 100 ayet kadar teşbih edilir. Sonra tekrar ayağa kalkıp Fatiha okunur ve ondan sonra Al-i İmrân suresi veya 200 kadar âyet okunur. Tekrar rükua varıp orda da 80 âyet kadar teşbih edilir. Sonra itidal ve secdeler edilip ikinci rek´ate kalkınır.

İkinci rak´atta fatiha´dan sonra Nisa suresi veya 150 âyet okunur rüku edilir. Rükuda 70 âyet kadar teşbih edilip tekrar kalkılır ve Fâtiha´dan sonra Mâide suresi veya 100 âyet okunur. Tekrar rükuâ varıp orda da 50 âyet okunur. Sonra itidal ve secdeler edip teşehhüd, salâvât ve dua okun­duktan sonra selâm verilir.

Güneş tutulması namazı gündüz kılındığı için kıraat gizli olur. Ay tu­tulması namazı ise gece kılındığı için açıktan okunur. Bu namazların ca­mide kılınması daha faziletlidir. İmam namazdan sonra cuma hutbesi gibi iki hutbe okuyup cemaatı hayır işlemeye ve tevbeye çağırır.

Güneş tutulması namazı, güneşin açılması veya tutulmuş vaziyette batması ile kaçırılmış olur.

Ay tutulması namazı da Ay´ın açılması veya Güneş´in doğmasıyla ka­çırılmış olur.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle