DUYURU, TEŞKİLAT HABER, MÜNHAL KADROLAR

Artvin Müftülüğü geçici Kur'an kursu öğreticisi ilanı

Artvin Müftülüğü, merkez ve ilçe müftülüklerine bağlı bulunan Kur'an kurslarında münhal bulunan kadrolar için Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapacak.

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı : 29106997-902- /01/2016
Konu : Sınav İlanı

DUYURU

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerimize bağlı Kur’an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. 15. Ve 18. Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2014 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak aşağıda il ve ilçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacı sayısının üç katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağırılacak adaylar arasında sınav sonucu başarı sırasına göre “Bay-Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

NOT: İhtiyaca binaen Kur’an Kurslarına öğretici görevlendirilmesi yapılacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3-İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
4-Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5-2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak.
6-Şayet İl ve İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı, 2014 yılı KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2014 KPSS (DHBT) ye girenlerin (60’ın altında puanı olanlar) müracaatları alınacaktır.
7-04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; Başkanlıkça yapılan 04-06 yaş Hizmet İçi Eğitim Semineri’ne katılmış olmak veya 04-06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.

B- BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-Dilekçe,
2-T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-En son öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi veya diploma,
4-2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5-Varsa hafızlık belgesi,

b) Başvuru İşlemleri:

1-Başvuru yapmak isteyenler en geç 29/01/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri il müftülüğüne veya ilçe müftülüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.
2-Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.
3-Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

c) Sınav İşlemleri:

1-2014 KPSS (DHBT) puan sırasına görev çağırılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
2-Sınav, 02 Şubat 2016 tarihinden itibaren İl Müftülüğünde yapılacak olup, aynı gün sınavın bitmemesi halinde ertesi gün sınava devam edilecektir.
3-Belgeleri eksik olanlar ile faks ve mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
5-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
6-Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.
7-Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
8-Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
9-Her adayın başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
10-Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi adayın sınavı kazandığı ilçe müftülüğündeki 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Kur’an Kursları ek ders ücreti karşılığı geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.
11-Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) http://www.artvinmuftulugu.gov.tr internet adresinde merkez ve ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
12-Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
13-Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı soyadı, mizası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

C- SINAV KONULARI

1- Kur’an-ı Kerim
2- Dini Bilgiler ( itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)
3- Hitabet

D- SINAV MERKEZİ

Adres: İl Müftülüğü Çarşı Mahallesi Emniyet Sokak No:3 Artvin adresinde Tel: 2121204-2121218
Sınav Tarihi: 02/02/2016 Saat: 10.00

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle