Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

MÜNHAL KADROLAR

Ankara Müftülüğü Geçici Öğretici Alım İlanı

Ankara İl Müftülüğü ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere 287 geçici öğretici alınacak

Ankara İl Müftülüğü'nden Yapılan Duyuruda İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde, Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet işleri Başlkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin
7. maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin
9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi, Diyenet İşleri Başkanlığı 2017-2018 yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur'an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak nitelik şartını taşımak,
3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5. 2016 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan veya üzeri almış olmak,

  1. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili sertifikaya sahip olmak, (19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruldan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili alınan sertifika/ar kabul edilme yecektir. Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve iizeri olmalıdır).

ıı- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

  1. 2016 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 10/09/2018 tarihinden 24/09/2018 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Ek:2 listede yer alan görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir İlçe Müftülüğüne ve 4- 6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir . Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanlann müracaatları iptal edilip sınava alınmayacak veya sınavları geçersiz sayılacaktır.

  2. İlçe Müftülüklerinin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda (Ek:2 listede belirtilen grup ve sayılarda) 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri alan müracaatçı bulunmadığı veya yeterli gelmediği takdirde; 2016 yılı KPSS (DHBT'ye girmiş olan (2016 yılı KPSS (DHBT puanı 60'ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar müracaat edebilecekler; ancak KPSS (DHBT) 60 puanın üzerinde müracaat edenlerin sayısı yeterli geldiği takdirde sınava alınmayacak.

  3. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

111- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ek:1' form dilekçenin; adres, adli sicil ve askerlik durumu, görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair ifade ve istenen diğer bilgi bölümlerinin el yazısıyla doldurulacak çıkısı,
2. Öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi,(aslı ve fotokopisi aslı görüldükten sonar adaya iade edilecektir.)

  1. 2016 yılı KPSS (DHBT) çıktısı, NOT: Adaylar, 'EK:1'form dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya ilçe Müftiiliiklerinden temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra 2016yılı KPSS (DHBT çıktısıyla birlikte görev almak istedikleri İlçe Müftülük/erine başvuruda bulunacaklardır. Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvurularını kabul edilmeyecektir. Belgeler) kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar ek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler, görevlendirmeye hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme sürecinde ilgili llçe Müftülüğüne teslim edilecektir.

lV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 26/09/2018 tarihinde Keçiören ve Çubuk İlçeleri için Keçiören İlçe Müftülüğünde, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Çamlıdere, Güdül, Beypazarı ve Ayaş İlçeleri için Kahramankazan İlçe Müftülüğünde, Gölbaşı, Haymana, Evren, Şereflikoçhisar ve Bala İlçeleri için Gölbaşı İlçe Müftülüğünde Polatlı için Polatlı İlçe Müftülüğünde yapılacaktır.

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. 3. Sınav ve görevlendirme süresince İl ve ilçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu SMS' !erle yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
4. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır .
5. Adaylar, Kur’ an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, ibadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

VI- DEGERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

  1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

VII SINAV SONUÇLARI
1. Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği ilçe Müftülüğünün ihtiyaç gruplarına göre sıralanarak sınavın bitiminden sonra en geç dört gün içerisinde ilgili İlçe Müftülüğünden öğrenilebilecektir.

VIII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
1. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)'den puanı 60 veya üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2016 yılı KPSS (DHBTJ puanı 60'ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, doğum tarihi önce ola na öncelik verilecektir.
2. 4 6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile diploma ve sertifika alanlara öncelik verilecek ve sırasıyla aşağıdaki kriterler esas alınacaktır . a. İlahiyat fakültesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar. b. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar. c. İmam Hatip Lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgıli resmi diploma veya sertifikası olanlar.
3. Ek:2 listede ilan edilen Geçici Öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini sayılar olup; asıl ihtiyaç sayısı 2018-2019 Eğitim ve Öğretim dönemi Kur'an Kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından, İlçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Ek:2 list ede ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla Geçici Öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.
4. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuru da belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerinin asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların görevlendirilmeleri yapılmayacaktır).

IX- DİGER HUSUSLAR
1 . Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.
2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

  1. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam- Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pans iyonları Yönergesi hük ümleri geçerlidir.

Önemli Not : 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı ile 2017-2018 Eğitim öğretim yılında ve 2018 yaz döneminde İl Müftülüğümüzce yapılan sınavlarda başarılı olanlar (70 ve üzeri) görev yapanlar veya görev için sıra bekleyenlere öncelik verileceğinden bu sınava girmelerine gerek yoktur. İlanen duyurulur.

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ GEÇiCi KUR'AN KURSU ÖGRETİCİ iHTİYAÇ LİSTESİ

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle